Câu điều kiện loại 1 là gì? Công thức, cách dùng

Câu điều kiện loại 1 là một trong những kiểu câu điều kiện phổ biến nhất trong tiếng Anh. Câu điều kiện loại 1 được sử dụng để diễn tả một điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai và hành động sẽ xảy ra nếu điều kiện đó được thỏa mãn.

Hãy tìm hiểu thêm về cách dùng câu điều kiện loại 1 và các ví dụ tương ứng để sử dụng chính xác trong giao tiếp tiếng Anh.

Câu điều kiện loại 1 là gì?

Câu điều kiện loại 1 là dạng câu sử dụng để dự đoán hành động, sự việc, tình huống có thể xảy ra trong tương lai khi đã có một điều kiện nhất định xảy ra trước.

Câu điều kiện loại 1
Câu điều kiện loại 1 là gì?

Ví dụ:

 • If John does exercise, he will be more healthy.
  Nếu John tập thể dục, anh ấy sẽ khỏe mạnh hơn.

Tham khảo thêm về các Khóa học IELTS tại Thành Tây

Cấu trúc câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 cũng như các câu điều kiện nói chung thường cấu trúc sẽ có hai mệnh đề: Một mệnh đề để mô tả điều kiện “nếu”, một mệnh đề còn lại để mô tả mệnh đề chính “thì”.

câu điều kiện loại 1
Cấu trúc câu điều kiện loại 1
Mệnh đề điều kiệnMệnh đề chính
If + S + V (s/es)(If + thì hiện tại đơn)S + will + V(S + will + động từ nguyên mẫu)

Ví dụ:

 • If Sara studies hard, she will get high mark.
 • Nếu Sara học tập chăm chỉ, cô ấy sẽ đạt được điểm cao.

Tham khảo thêm Câu điền kiện loại 2, Câu điều kiện loại 3

Cách dùng câu điều kiện loại 1

STTCách dùngVí dụ
1Câu điều kiện loại 1 sử dụng để dự đoán hành động, tình huống, sự việc có thể diễn ra ở hiện tại hoặc tương lai.If Anna get up early, she’ll go to the meeting on time. (Nếu Anna dậy sớm, cô ấy sẽ tới cuộc họp đúng giờ.)
2Câu điều kiện loại 1 sử dụng để nêu lên đề nghị hoặc gợi ý.If Jenny buy me candies, I’ll take her to school. (Nếu Jenny mua cho tôi kẹo, tôi sẽ đưa cô ấy đến trường.)
3Câu điều kiện loại 1 sử dụng để cảnh báo hoặc đe dọa.If Peter don’t do his homework, he will be penalized by the teacher. (Nếu Peter không làm bài tập, anh ấy sẽ bị giáo viên phạt.)

Một số lưu ý của câu điều kiện loại 1

câu điều kiện loại 1
Một số lưu ý của câu điều kiện loại 1

Dùng “will” trong mệnh đề “If” khi đưa ra yêu cầu

Theo cấu trúc câu điều kiện loại 1 thì mệnh đề “If” phải chia thì hiện tại đơn, tuy dù nhiên chúng ta cũng có thể sử dụng “will” khi cần đưa ra một yêu cầu nào đó.

Ví dụ:

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • If Anna’ll just wait a moment, John’ll find someone to help her.
  Anna chỉ cần đợi một chút nữa thôi, John sẽ tìm ai đó tới giúp đỡ cô ấy.

Dùng thì hiện tại đơn ở cả hai mệnh đề

Câu điều kiện loại 1 trong tình huống này mang nghĩa sự việc/ hành động đó luôn tự động xảy ra theo sau sự việc/ hành động khác.

Ví dụ:

 • Give it to Jenny if you meet her.
  Đưa cái này cho Jenny nếu bạn gặp cô ấy.

Trường hợp có thể xảy ra trong tương lai và nhấn mạnh vào trạng thái đang diễn ra, tính liên tục hay trạng thái hoàn thành của sự việc

Khi bạn muốn nhấn mạnh vào trạng thái đang diễn ra/ đã hoàn thành, hay tính liên tục của sự việc/ hành động thì câu điều kiện loại 1 được sử dụng với công thức sau:

If + hiện tại đơn, thì tương lai tiếp diễn/ tương lai hoàn thành

Ví dụ:

 • If Jenny accepts this term, our team will be having to sign this contract agreement.
 • Nếu Jenny chấp nhận nhiệm kỳ này, nhóm của chúng tôi sẽ phải ký hợp đồng này.

Trường hợp câu mệnh lệnh trong câu điều kiện loại 1 


Trong tình huống này, chủ ngữ sẽ ẩn ở mệnh đề chính trong câu điều kiện loại 1.

If + hiện tại đơn, (do not) V-inf

Ví dụ:

 • If you listen to what Jenny say, do everything more perfectly now!
 • Nếu bạn lắng nghe các gì Anna nói, hãy làm mọi thứ hoàn chỉnh hơn ngay bây giờ!

Với câu đề nghị, gợi ý, khuyên răn mà nhấn mạnh về hành động

Với các câu mang tính đề nghị, gợi ý, khuyên răn mà muốn nhấn mạnh về hành động thì bạn có thể sử dụng câu điều kiện loại 1 với công thức sau:

If + hiện tại đơn, … would like to/ must/ have to/ should … + V-inf

Ví dụ:

 • Sara should feel more relax if she join the concert.
  Sara cần cảm thấy thư giãn hơn nếu cô ấy tham gia vào buổi hòa nhạc.

Các biến thể của câu điều kiện loại 1

Biến thể của mệnh đề chính

Biến thể mệnh đề chínhVí dụ
Dùng động từ khuyết thiếu – modal verb (may/can) để diễn tả sự đồng ý, tán thànhIf Jenny come, John may sign the contract.
Nếu Jenny đến, John có thể sẽ ký hợp đồng.)
If Peter invites them, they can join.
Nếu cô ta mời, chúng tôi có thể sẽ tham gia.)
Dùng thì tương lai tiếp diễn hoặc tương lai hoàn thành nhằm nhấn mạnh trạng thái sự việc diễn ra hoặc hoàn thànhIf Anna learns Japanese today, she will have the opportunity to study in Japan next year.
Nếu Anna học tiếng Nhật từ hôm nay, cô ấy sẽ có cơ hội để học tại Nhật vào năm tới.
If Harry prepare everything, he will have finished this task by September.
Nếu Harry chuẩn bị mọi thứ, anh ấy sẽ hoàn thành việc này chậm nhất vào tháng 9.
Dùng cấu trúc câu điều kiện loại 1 với “would like to/must/have to/should” để nói lời gợi ý, đề nghị, khuyên nhủIf Sara want to get the promotion, she should work harder. Nếu Sara muốn thăng chức, cô ấy nên làm việc chăm chỉ hơn.
If John doesn’t want to be late, he has to hurry up.
Nếu John không muốn bị muộn, anh ấy phải khẩn trương lên.
Dùng cấu trúc câu cầu khiến vào câu điều kiện loại 1If Harry don’t want to be late, go out right now!
Nếu Harry không muốn trễ giờ, hãy ra ngoài ngay bây giờ đi!
If Candy don’t want to lose, try her best!
Nếu Candy không muốn thua cuộc, hãy cố gắng hết sức đi nhé!
Dùng thì hiện tại đơn nếu muốn diễn tả một chân lý, sự thật hiển nhiên hay điều luôn đúngIf the temperature is under 0 degrees, the water will frozen.
Nếu nhiệt độ dưới 0 độ, nước đóng băng.

Biến thể của mệnh đề If

Biến thể mệnh đề IfVí dụ
Dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động đang diễn raIf John is busy, I will go out to not disturb him.
Nếu John bận thì tôi sẽ ra ngoài để tránh làm phiền anh ấy.
If Jenny are meeting, she will lock the door.
Nếu Jenny đang họp, cô ấy sẽ đóng cửa.
Dùng thì hiện tại hoàn thành ở mệnh đề If nếu không chắc chắn về xảy ra thời gian của hành động.If Harry has come, my mother will cook something for him.
Nếu Harry đến thì mẹ tôi sẽ nấu chút gì đó cho anh ấy.
If Anna has returned everything, I will sell all of them.
Nếu Anna trả lại mọi thứ, tôi sẽ bán hết chúng đi.

Đảo ngữ câu điều kiện loại 1

Ngoài ra, để học hiểu chính xác về kiến thức ngữ pháp tiếng Anh này, hãy cùng Thành Tây đi tìm hiểu chi tiết về đảo ngữ của câu điều kiện loại 1 nhé:

Should + S + V-inf

Ví dụ: 

 • Should Anna buy this toy, her kids will destroy it in just one week.
  Anna có nên mua sắm món đồ chơi này không, các đứa con của cô ấy sẽ phá hủy nó chỉ trong một tuần.

Tham khảo thêm về Câu bị động trong tiếng Anh

Bài tập câu điều kiện loại 1 có đáp án

Bài tập câu điều kiện loại 1:

 1. Nếu tôi (have) _______ thời gian, tôi sẽ đến gặp anh vào buổi chiều.

Đáp án: had

 1. Nếu tôi (be) _______ bạn, tôi sẽ không làm điều đó.

Đáp án: were

 1. Nếu tôi (win) _______ giải, tôi sẽ mua cho cả nhà mình một kỳ nghỉ tuyệt vời.

Đáp án: win

 1. Nếu tôi (know) _______ trước, tôi đã giúp anh.

Đáp án: had known

 1. Nếu tôi (have) _______ thời gian, tôi đã giúp bạn.

Đáp án: had

 1. Nếu chúng ta (not be) _______ người bạn tốt, chúng ta sẽ không cùng nhau đến đây.

Đáp án: were not

 1. Nếu tôi (not miss) _______ chuyến xe buýt hôm qua, tôi sẽ không muộn tới công ty.

Đáp án: had not missed

 1. Nếu tôi (study) _______ chăm chỉ, tôi sẽ đỗ kỳ thi này.

Đáp án: study

 1. Nếu tôi (not have) _______ việc phải làm, tôi sẽ đến chơi với bạn.

Đáp án: had not had

 1. Nếu chúng ta (not take) _______ một số biện pháp để bảo vệ môi trường, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Đáp án: do not take

Tham khảo thêm về: Cấu trúc câu hỏi đuôi

Trong tiếng Anh, câu điều kiện loại 1 là một trong những kiểu câu điều kiện cơ bản và thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp.

Việc sử dụng câu điều kiện loại 1 trong giao tiếp tiếng Anh sẽ giúp bạn truyền đạt ý nghĩa một cách rõ ràng và chính xác hơn. Hãy cùng áp dụng công thức và các ví dụ để trở thành một người sử dụng câu điều kiện loại 1 thành thạo trong giao tiếp tiếng Anh.

Đừng quên truy cập vào chuyên mục Luyện thi IELTS của Thanhtay.edu.vn để đón đọc thêm các kiến thức mới.

Bình luận

Bài viết liên quan: