Các động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

Động từ khuyết thiếu là một phạm vi ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh, với cách dùng đặc biệt khác động từ thường. Không chỉ những động từ khuyết thiếu cơ bản như should, can, may, might,… mà còn đa dạng hơn với nhiều sắc thái.

Cùng Thanhtay.edu.vn khám phá những kiến thức lý thuyết chủ điểm của ngữ pháp thú vị này nhé!

1. Định nghĩa động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) là loại động từ có chức năng bổ trợ nghĩa cho động từ chính, không được sử dụng là động từ chính trong câu. Nó dùng để diễn đạt khả năng, sự dự định, sự cấm đoán hay cả sự cần thiết… Động từ khuyết thiếu đứng trước động từ chính ở dạng nguyên thể để bổ sung nghĩa cho động từ chính. 

Khám phá tất tần tật động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh
Khám phá tất tần tật động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

Một số động từ khuyết thiếu phổ biến như: have to, must, can, could, may, might, should, ought to,…

Cấu trúc:

S + Modal verb (must/can/could/may/might/should,…) + V (nguyên thể)

Ví dụ: 

 • Linda can play volleyball very well. (Linda có thể chơi bóng chuyền rất giỏi.)
 • You should finish your homework before going to the theatre. (Bạn nên hoàn thành bài tập về nhà của mình trước khi đi xem phim.)

Tham khảo thêm các Khóa học IELTS tại Thành Tây

2. Đặc điểm của động từ khuyết thiếu

Do không mang đầy đủ chức năng và tính chất của động từ thường, khi sử dụng các động từ khuyết thiếu chúng ta cần lưu ý những điểm sau đây.

Không phải chia theo các ngôi số ít hay số nhiều

Các động từ khuyết thiếu không phải chia theo các ngôi số ít hay số nhiều, chỉ sử dụng ở hai thời điểm đó là hiện tại và quá khứ.

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Dạng của hiện tại: may, should, can, will, ought to, had better

Dạng của quá khứ: might, should, could, would, ought to, had better

Ví dụ: 

 • My brother can speak French fluently. (Anh trai của tôi có thể nói tiếng Pháp thành thạo.)
 • We could go out if it didn’t rain. (Chúng tôi đã có thể ra ngoài đi chơi nếu mà trời không mưa.)

Không có dạng nguyên mẫu, không có “to” hay các dạng phân từ khác.

Thay vì được sử dụng cho tất cả các thì như động từ thường, động từ khuyết thiếu không có dạng nguyên mẫu, không có “to” hay bất kỳ dạng phân từ nào khác.

Ví dụ:

 • Linda can dance very beautifully. (Linda có thể nhảy rất đẹp.)
 • Bill will go to Cat Ba tomorrow. (Bill sẽ đi Cát Bà vào ngày mai.)

Không cần trợ động từ đi kèm trong câu hỏi Yes/No hoặc câu hỏi có vấn từ.

Ví dụ:

      A: Can you swim? (Bạn có thể bơi không?)

      B: Yes, I can (Tôi có thể.)

Có cách dùng tương đối như một trợ động từ trong câu.

Động từ khuyết thiếu đứng trước động từ chính và bổ nghĩa cho động từ đó, vì vậy chúng mang cách dùng tương tự như một trợ động từ.

Ví dụ: 

 • I will go to Sam Son beach next Sunday. (Tôi sẽ đi tới biển Sầm Sơn vào chủ nhật tới đây.)
 • I won’t go to Sam Son beach next Sunday. (Tôi sẽ không đi tới biển Sầm Sơn vào chủ nhật tới đây.)

3. Những lưu ý khi sử dụng động từ khuyết thiếu

 • Động từ sau Modal verbs luôn nguyên mẫu (không thêm -s, -es, -ed, -ing sau hay thêm “to” trước động từ)
 • Không cần trợ động từ trong câu nghi vấn, câu phủ định, câu hỏi đuôi
 • Một Modal verbs có thể có nhiều nghĩa, tùy vào từng ngữ cảnh.
 • Sau “ought” phải có “to”.
 • Needvừa là động từ thường, vừa là Modal verbs.

Tham khảo thêm: Tổng hợp trọn bộ các loại từ trong tiếng Anh

4. Các động từ khuyết thiếu thường gặp

Các động từ khuyết thiếu thường gặp
Các động từ khuyết thiếu thường gặp

4.1. Can

 • Thể hiện khả năng của người, vật ở thời điểm hiên tại

Ex: I can speak English very well.

 • Xin phép hoặc lời đề nghị, yêu cầu, gợi ý

Ex: Can I enjoy your team?

 • “Can’t have+ PP” để diễn tả một sự việc gần như không thể xảy ra

Ex:Due to the power cut, the meeting can’t have happened as usual.

4.2. Could

 • Thể hiện khả năng của người, vật trong quá khứ

Ex: I could speak English very well when I was ten

 • Xin phép hoặc yêu cầu cao hơn “Can”

Ex: Could you turn on the TV ?

 • Thể hiên điều gì có thể xãy ra ở hiện tại hoặc tương lai, nhưng không chắc chắn.

Ex: Someone is coming. It could be Tom.

 • Diễn tả sự việ c đủ khả năng làm nhưng đã không thực hiện trong quá khứ

Ex: They could have won the race, but they didn’t try hard enough

4.3. Will

 • Dự đoán sự việc, tình huống có thể xãy ra trong tương lai

Ex: I will go to Ha Noi next weak.

 • Đưa ra quyết định ngay lúc nói 

Ex: I will go home right now.

 • Đưa ra lời mời, yêu cầu, đề nghị 

Ex: will you play game with us ?

 • Diễn tả một hành đọc xảy ra trước một hành động trong tương lai

Ex:You won’t get a promotion until you will have been working here as long as.

4.4. Would

 • Đưa ra giả định trong quá khứ

Ex: He would stay home yesterday

 • Đưa ra một dự đoán trong tương lai 

Ex: He would get up early tomorrow

 • Đưa ra lời mời, yêu cầu một cách lịch sự

Would you like to drink coffee ?

 • Diễn tả một hành động bạn mong muốn làm nhưng đã không thực hiện được

Ex:If I had studied hard, I would have passed the exam.

4.5. May

 • Xin phép làm việc gì

Ex: May I close the window

 • Khả năng cao sự việc sẽ xảy ra. 

I may go to Ha Noi next weak

4.6. Might

 • Xin phép làm việc gì lịch sự hơn

Ex: Might I have a little more food ?

 • Khả năng thấp sự việc có thể xảy ra

Ex: I might win this gam but I doubl it

4.7. Shall

 • Dùng trong tương lai với “I” và “we”

Ex: I shall complete the capstone project next week

 • Diễn ra lời hứa, quả quyết hay mối đe dọa

Don’t worry! I shall go to the hospital tomorrow

4.8. Should

 • Đưa ra lời khuyên

Ex: You should do your homework before going to sleep

 • Đưa ra suy luận logic

Ex: You have prepared carefully so you should be ready for the competition

 • “Should have+PP” diễn tả một sự hối tiếc một sự việc đã không làm

Ex: You should have finished this work by now

4.9. Must

 • Diễn tả sự cần thiết ở hiện tại hoặc tương lai

You must stay at home when it rains

 • Diễn tả sự bặt buộc

You must give up smoking

 • “Must not” diễn tả sự cấm đoán

You must not stay here

 • “Must have+PP” diễn tả một suy luận cho một sự việc trong quá khứ

You must have been tired after finishing the project

4.10. Need

 • Sử dụng như một động từ thường

1. Với chủ từ là các vật thể sống như người , động vật và thường là mang nghĩa chủ động

Cấu trúc được sử dụng: S+Need+to V+O(nếu cần thiết)

Ex: You need to hurry , unless you can catch the bus.

2. Với chủ từ là những danh từ chỉ vật và không có chức năng thực hiện hành động.\

Cấu trúc được sử dụng: S+Need+Ving

Ex: The car need repairing after a long journey.

* Lưu ý: Có thể thây thế cấu trúc need +Ving bằng cấu trúc Need+to be+PP.

Ex:The car need repairing after a long journey.

<=>The car needs to be repaired after a long journey.

Ngoài ra có thể thay thế need bằng in the need of mà nghĩa trong câu vẫn không thay đổi.

Ex: He needs an assistant=He is in need of an assistant.

 • Đóng vai trò như một modal verb hoặc làm trợ động từ:

Ex:

You need focus on your project (Vai trò modal verb)

You needn’t pay money for your meal (Vai trò trợ động từ)

4.11. Used to/Get used to/Be used to

Cấu trúc với Used to

Used to+V: Diễn tả một hành động, một thói quen trong quá khứ và không còn thực hiện ở hiện tại.

EX:

 • We used to swim once a week when we were young.

Cấu trúc Get used to

Get used to+Ving/Noun:Diễn tả sự thích nghi một sự việc tại thời điểm hiện tại.

EX :

 • He moved to New York and now he is getting used to adapting the industrial life.

Cấu trúc To be used to

To be used to +Ving/Noun: Diễn một hành động , một thói quen đang diễn ra trong hiện tại.

EX:

 • They are used to playing football at the weekend.

Xem thêm: Cấu trúc Used to, Be used to, Get used to

4.12. Ought to

Diễn tả một sự việc đáng lẽ nên làm mà đã không làm

EX:

 • We ought to focus on the lecture.
 • Diễn tả một sự việc gần đúng hay rất có thể đúng

EX:

 • If we left home at 10:00, we ought to be here any minute now.

Diễn tả một sự dự đoán một hành động trong tương lai

EX:

 • Our team ought to win the match tomorrow

“Ought to +PP” diễn tả việc không đồng ý với hành động đã làm trong quá khứ

EX:

 • She ought not to have spent all that money on such a thing

4.13. Dare

Diễn tả sự thách thức

EX:

 • He didn’t dare (to) say anything = He dared not say anything.

“I dare say/I daresay” diễn tả một sự khẳng định hay một sự thừa nhận.

EX:

 • I daresay there will be a restaurant at the end of the train.
 • I daresay you are right.

Diễn tả sự tức giận với cấu trúc”How dared/dared +S+V”

EX:

 • How dared you steal my laptop!

Tham khảo thêm: Cách dùng danh động từ trong tiếng Anh

5. Đưa ra lời đề nghị, gợi ý bằng cách sử dụng động từ khuyết thiếu

Để đưa ra lời đề nghị với ý nghĩa lịch sự thì từ được dùng nhiều là”shall”

Ex:

 • Shall you come with me tomorrow?

Ngoài ra còn một số từ mang ý nghĩa đề nghị như

Why don’t we

Let move

How about/What about

Ex:

 • Why don’t we have a picnic next Friday?
 • Let’s move to another country to land a new job
 • How about/What about eating fresh food instead of processed food?

Tham khảo thêm: Cụm động từ nguyên mẫu trong tiếng Anh

6. Ứng dụng động từ khuyết thiếu trong tình huống hỏi xin, đưa ra hoặc từ chối một lời cho phép

Khi đưa ra một lời xin phép hoặc nói về sự cho phép thì modal verb hay dùng là “Can”

Ex:

 • You can borrow my camera.

Để từ chối một lời đề nghị mang tính lịch sự thì “can’t” được sử dụng phổ biến.

Ex:

 • I can’t see my wallet.

7. Động từ khuyết thiếu chỉ sự bắt buộc – Must và Have to

Hai động từ này điều có ý nghĩa chỉ sự bắt buộc và một hành động nhất thiết phải thực hiện.

Ex:

 • You must work hard to finish the project.
 • You have to save money

Tuy nhiên must mang ý nghĩa cao hơn have to và nhấn mạnh điều quan trọng của hành động hơn.

Ex

 • You must read the letter carefully.(Mang ý nghĩa cần thiết)
 • You have to read the letter carefully.(Mang ý nghĩa ít cần thiết)

8. Đưa ra mệnh lệnh và lời khuyên với động từ khuyết thiếu

Đưa ra mệnh lệnh và lời khuyên với động từ khuyết thiếu
Đưa ra mệnh lệnh và lời khuyên với động từ khuyết thiếu

Với ý nghĩa đưa ra mệnh lệnh

Những từ thường được sử dụng:mustn’t và don’t have to

Với mustn’t:

Được dùng nhằm mô tả một việc nào đó không được phép làm (thường là trái quy định).

Còn để thay thế cho cấu trúc “It is not allowed”.

Ex:

 • You mustn’t use your laptop for personal purpose in working time.
 • We’re not allowed to use mobile phones in classroom.

Với cấu trúc don’t have to:

Được dùng nhằm môt tả môt việc gì đó không cần thiết

Ex:

 • You don’t have to carry more luggage for your holiday.

Với ý nghĩa đưa ra lời khuyên

Những từ thường được sử dụng :should và ought to,could

Cả should và ought to được sử dụng nhằm mục đích đưa ra những lời khuyên đúng đắn.

Ex:

 • You should study hard in university.
 • You ought to eat more vegetables instead of fast food.
 • Could thể hiện lời khuyên ở mức độ nhẹ (như một lời nhắn nhủ)

Ex

 • You could read some books before going to bed.

9. Cách sử dụng Can – Could – Be Able để chỉ khả năng

Các động từ “Can,Could và be able to ” có chung cấu trúc là đi kèm với nó là động từ nguyên mẫu(bare infinitive).Tuy nhiên ý nghĩa và các dùng chúng thì rất khác nhau.

9.1. Đối với Can và Be able to(mang ý nghĩa ở hiện tại)

a) Để chỉ một việc gì đó mà chủ từ đủ khả năng thực hiện:

Ex:

You can pass the exam , if you work hard.

He is able to calm down eventhought everybody loses their temper.

b) Có khả năng làm một việc gì đó:

Ex:

He can speak either English or Italian.

My mother is able to manage all housework.

Lưu ý:Trong một số trường hợp “be able to” có thể được thay thể bởi “can ” tuy nhiên điều ngược lại là không thể.

“Can ” chỉ có thể thay thế cho “be able to” ở hiện tại, các ý nghĩa ở quá khứ thì không thể sử dụng được

9.2. Đối với Could và Be able to (mang ý nghĩa ở quá khứ)

a) “Could “với ý nghĩa của “Can” trong quá khứ.

Ex:

He told me he could play piano.

b) “Could ” được sử dụng như cấu trúc dự đoán với nghĩa”có lẽ”

Ex:

I hear something coming. It could be John.

c) “Could” được sử dụng đặc biệt với các từ như:see(nhìn),hear(nghe),smell(ngửi),taste(ngưởi), remember(nhớ), feel(cảm giác), understand(hiểu):

Ex:

When we went into the house, we could smell burning.

She spoke in a low voice but I could understand what she was saying .

d) “Could” dùng để diễn tả khả năng của một ai đó:

Ex:

When he was young, he could play football all day.

e) Tuy nhiên với ý nghĩa một công việc đặc biệt hoặc nguy cấp và việc đó có khả năng xảy ra cao thì “be able to” sẽ được ưu tiên sử dụng:

Ex:

The fire spread through the building very quickly everyone was able to escape .(không dùng could escape)

9.3. “Can” và “Could”

“Could ” dùng thay “Can” trong các trường hợp sau:

a) Người nói diễn tả sự mềm mỏng, lễ độ hơn:

Ex:

Can you come with me to Paris next Friday?

<=>Could you come with me to Paris next Friday?

b) Diễn tả ai đó có khả năng nói chung:

Ex:

My brother could speak five different languages.

9.4. “Could”, và “was/were able to”

a) Nếu hành động diễn tả một khả năng, một kiến thức,”Could” được dùng thường hơn”Was/Were able to”.

Ex:He hurt his foot, and he couldn’t play in the match.

The door was locked, and I couldn’t open it.

10. Should – ought to – had better: nên

Điểm giống nhau của cách dùng Should- Ought to-had better:

Đều mang nghĩa “nên” (làm gì) và theo sau là động từ nguyên thể (+Verb)

Điều khác nhau

Đối với Ought to:Mang ý nghĩa đưa ra một điều gì mà điều đó có ý nghĩa quan trọng và là giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề.Nó còn diễn tả hành động được đề cập đến với một khả năng chắc sẽ xảy ra.

Ex:

She ought not to go to holliday due to the storm.

Đối với Should:Mang ý nghĩa gợi ý ,và mang tính chất ý kiến cá nhân

Ex:

I think you should study abroad in America.

Đối với had better:Mang ý nghĩa đêu ra một lời khuyên về một điều gì đó trong hiện tại

Ex:

We’d better hurry or we’ll miss the train.

11. Will – Shall – Would: sẽ

Đối với will

Diễn tả một sự việc , hành động sẽ được dự đoán diễn ra trong tương lai:

Ex:Clare will go to university next month

Diễn tả một sự việc được quyết định một cách nhanh chóng hoặc dự báo một điều gì đó:

Ex:I think I wil take the bus instead of walking.

Đề cập đến nhân quả trong câu điều kiện loại 1:

Ex:If you study hard , you will pass the exam

Dễ tả một sự việc mà người nói quyết tâm làm hoặc nói người khác mong muốn của mình:

Ex:I will give you a special gift at next Chrismas.

Đề nghị ai đó làm một việc gì:

Ex:Will you give me her address?

Đối với Would

Ý nghĩa:

Diễn tả góc nhìn tương lai trong câu tường thuật:

Ex:He said He would take an exam the next Friday.

Diễn tả các hành động như:xin phép , lời mời, lời yêu cầu:

Ex:Would I be able to leave early today?

Diễn tả lời mời ai đó một cách lịch sự:

Ex: Would you like to dance with me?

Diễn tả vế thứ hai trong câu điều kiện giả định loại 2 và 3:

Ex:If I were you, I would focus on studying(Câu điều kiện loại 2)

If you had married me that time, you would have been happy.

Diễn tả sự giả định hoặc tưởng tượng của người nói:

Ex:I would hate to miss the train.

Đối với Shall

Ý nghĩa :

Dùng thay thế cho will trong một số trường hợp trang trọng:

Ex:Mr President shall adress at the meeting.

Là phần sau của câu hỏi đuôi trong cấu trúc với Let’s:

Ex:Let’s party, shall we?

12. May – might: có lẽ

Đánh giá mức độ xảy ra của sự việc:

Đối với may khả năng xảy ra của sự việc đó sẽ lớn hơn 50% còn might thì nhỏ hơn 50%:

Ex:

He may go to New York to land a new job (Khả năng khá chắc chắn).

She very busy , I hope she might consider you invatation (Khả năng chăc chắn không cao).

Lưu ý:

Might cũng có thể thay thế cho cấu trúc “perhaps”:

Ex:

-Don’t break bottle. Perhaps you would get hurt

<=>Don’t break bottle.You might get hurt.

Might có thể dùng để miêu tả một sự việc có thể xảy ra nhưng đã không xảy ra trong quá khứ:

Ex:If the weather was good, I might have gone out yesterday.

Được sử dụng như một dạng câu xin phép

Cả may và might đều có thể dùng để xin phép, nhưng might thì nhún nhường và lịch sự hơn:

Ex:

May I open the door?

I wonder if I might have a little more wine .

Dùng may để … cấm, nhưng cấm lịch sự:

Students may not use mobile in classroom.

Dùng may và might trong cách nói báo cáo hay gián tiếp đã được cho phép sử dụng cái gì đó, nhưng chỉ dùng might như là thì quá khứ của may:

Ex:

The professor says that we may use this lab.

The professor told me that we might use his office for this seminar.

 • Sử dụng như một lời chúc tụng

May (chứ không phải might) có thể dùng để chúc tụng hay nói về hi vọng:

Ex:

May you both be very happy (chúc mừng đôi uyên ương hay gì đó)

May God be with you (cầu nguyện thánh thần gì đó!)

May she rest in peace (cầu nguyện cho người quá cố).

May cũng có thể dùng thay thế cho although, despite, even if:

Ex:

Even if he is clever, he hasn’t got much common sense

<=> He may be clever, but he hasn’t got much common sense .

13. Bài tập động từ khuyết thiếu

Exercise 1: Complete the sentences with can/can’t/could/couldn’t + the following

Come eat     hear   run     sleep wait

1.       I’m afraid i.………………to your party next week.

2.       When Tim was 16, he 100 meters in 11 seconds

3.       “ Are you in a hurry? ” “No. I’ve got plenty of time. I………………………………”

4.       I was feeling sick yesterday. I ………………………………………anything.

5.       Can you speak a little louder? I ……………………………………. You very well.

6.       “You look tired” – “Yes. I…………………………………………last night”.

Exercise 2:  Put in must or can’t

1.       You’ve been travelling all day. You must be tired.

2.       That restaurant ………………… be very good. It’s always full of people.

3.       That restaurant ………………… be very good. It’s always empty.

4.       I’m sure i gave you the key. You …………………………… have it. Have you looked in your bag?

5.       You’re going on holiday next week. You ……………………. be looking forward to it.

6.       It rained everyday during their holiday, so they ………………. have had a very nice time.

7.       Congratulations on passing your exam. You ……………….. be very pleased.

8.       You got here very quickly. You ……………………… have walked very fast.

9.       Bill and Sue always travel business class, so they …………………. be short of money.

Exercise 3: Choose the right modal verb

1.       There are plenty of tomatoes in the fridge. You …………….. buy any.

2.       It’s hospital. You …………………… smoke

3.       He had been working for more than 11 hours. He ………….. be tired after such head work. He ………….  Prefer to get some rest.

4.       I ………………. Speak Arabic fluently when i was a child and we lived in Morocco. But after we moved back to Canada. I had very little exposure to the language and forgot almost everything i knew as a child. Now, I ……………. just say a few things in the language.

5.       The teacher said we …………….. read this book for our own pleasure as it is optional. But we …………….. read it if we don’t want to.

6.       …………….. you stand on your head for more than a minutes? No, I …………….. .

7.       If you want to learn to speak English fluently, you ………………. To work hard.

8.       Take an umbrella. It …………….. rain later.

9.       You ………………… leave small objects lying around. Such objects ……………….. be swallowed by children.

10.   People ……………….. walk on grass.

Exercise 4: For each situation write a sentence with should or shouldn’t + one of the following

Go away for a few daysGo to bed so late
Take an aspirinUse her car so much
Look for another jobTake a photograph
Put some picture on the wallsDrive so fast

1.       Daisy’s got a headache. She…………………………

2.       My salary is very low. You ……………………………………

3.       Liz needs a change. She ……………………………………….

4.       Sue drives everywhere. She never walks. She ………………………………..

5.       Bill’s room isn’t very interesting. He ……………………………………….

6.       There’s a police car behind you. You …………………………………….

7.       Jack always has difficulty getting up. He ………………………………….

8.       What a beautiful view! You …………………………………..

Exercise 5. Choose the correct answer

1. Young people ______ obey their parents.

a. must                 b. may                     c. will                    d. ought to

2. Laura, you and the kids just have dinner without waiting for me. I ______ work very hard today.

a. can                   b. may                     c. should             d. would

3. I ______ be delighted to show you round the factory.

a. ought to           b. would                  c. might                d. can

4. Leave early so that you ______ miss the bus.

a. didn’t               b. won’t                   c. shouldn’t          d. mustn’t

5. Jenny’s engagement ring is enormous! It ______ have cost a fortune

a. must               b. might                   c. will                    d. should

6. You ______ to write them today.

a. should             b. must                    c. had                  d. ought

7. I hope I ______ find it.

a. will                   b. shall                   c. could                d. must

8. Unless he runs he______ catch the train.

a. will                   b. mustn’t               c. wouldn’t          d. won’t

9. ______ you be in Rome tonight.

a. will                  b. may                   c. might                 d. maybe

10. We ______ have time to help you tomorrow.

a. may                 b. must                  c. will                 d. could.

11. ″______ you hand me that pair of scissors, please?”

a. May                b. Will                   c. Shall                   d. Should

12. Jeanette did very badly on the exam. She _____ harder.

a. must have studied                            c. could have studied

b. should have studied                        d. must studied

13. He was very lucky when he fell off the ladder. He _____ himself.

a. could have hurt                                c. must have hurt

b. ould have hurt                              d. will have hurt

14. Marcela didn’t come to class yesterday. She _____ an accident.

a. should have had                              c. must have

b. might have                                       d. may have had

15. John still hasn’t come out. He ______ everything for the trip now.

a. must have been preparing              c. must be preparing

b. will be preparing                             d. will have prepared

16. Thomas received a warning for speeding. He _____ so fast.

a. shouldn’t have driven                  c. should have

b. would have driven                          d. might have driven

17. The photos are black. The X-ray at the airport _____ them.

a. should have damaged                   c. would have damaged

b. would damage                               d. must have damaged

18. Tom didn’t do his homework, so the teacher became very angry. He _____ his homework.

a. must have done                             c. should have done

b. might have                                     d. will have done

19. My car stopped on the high way. It _____ out of gas

a. may run                                         c. must be

b. may have run                                d. should have run

20. Robert arrived without his book. He _____ it.

a. could have lost                              c. would have lost

b. should have lost                            d. will have lost

21. ”Where do you think Rooney is today?”. “I have no idea. He _____ late.”

a. should have left                             c. would sleep

b. would have sleep                           d. may have sleep

22. Berbatov painted his bedroomblack. It looks dark and dreary. He _____ a different color.

a. had to choose                               c. must have chosen

b. should have chosen                   d. could have been choosing

23. The children _____ “thank you” to you when you gave them their gifts.

a. will have said                                c. should have said

b. must say                                       d. should say

24. If we had known your new address, we _____ to see you.

a. came                                            c. will come

b. would have come                      d. would come

25. These two boys look identical. They _____ twins.

a. must have been                         c. should be

b. must be                                       d. should have been

26. Perhaps Susan know the address. (may)

Susan ………………………………………………………………………….

27. It’s possible that Joanna didn’t receive my message. (might)

Joanna ……………………………………………………………………..

28.The report must be on my desk tomorrow. (has)

The report …………………………………………………………………………………….

29. I managed to finish all my work. (able)

I …………………………………………………………………………………..

30. It was not necessary for Nancy to clean the flat. (didn’t)

Nancy …………………………………………………………………………………………

31. The best thing for you to do is to sit down sit down. (better)

You ………………………………………………………………………..

Answer:

Exercise 1:

 1. can’t come
 2. could run
 3. can wait
 4. couldn’t ear
 5. can’t hear
 6. couldn’t sleep

Exercise 2:

 1. Must
 2. Can’t
 3. Must
 4. Must
 5. Can’t
 6. Must
 7. Must
 8. Can’t

Exercise 3:

 1. needn’t
 2. mustn’t
 3. must – may
 4. could – can
 5. can – can
 6. can – can’t
 7. need
 8. might
 9. shouldn’t – may
 10. mustn’t

Exercise 4:

 1. Should take an aspirin.
 2. Should look for another job.
 3. should go away for a few days
 4. Shouldn’t use her car so much
 5. Should put some pictures on the walls.
 6. houldn’t drive so fast
 7. shouldn’t go to bed so late
 8. shouldn’t take a photograph

Exercise 5:

 1. a
 2. c
 3. b
 4. b
 5. a
 6. c
 7. b
 8. c
 9. a
 10. c
 11. a
 12. a
 13. a
 14. d
 15. c
 16. a
 17. d
 18. a
 19. b
 20. a
 21. d
 22. b
 23. c
 24. b
 25. a
 26. Susan may know the address
 27. Joanna mightn’t have received my message
 28. The report has to be on my desk tomorrow
 29. I was able to finish all my work
 30. Nancy didn’t need to clean the flat
 31. You had better sit down

Trên đây là toàn bộ nội dung kiến thức cũng như một số bài tập luyện tập về động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh. Thanhtay.edu.vn hy vọng rằng thông qua bài viết này từ Blog học tiếng anh, bạn đã có thêm những kiến thức hữu ích cũng như động lực chinh phục tiếng Anh mỗi ngày. Chúc bạn thành công!

Bình luận

Bài viết liên quan: