Câu nghi vấn (interrogative sentence): Công thức và cách dùng

Câu nghi vấn (interrogative sentence) là loại câu trong tiếng Anh được sử dụng để hỏi và thu thập thông tin. Từ những câu hỏi đơn giản như “What’s your name?” đến những câu hỏi phức tạp hơn như “How can we solve global warming?”, câu nghi vấn là một phần quan trọng trong giao tiếp hàng ngày.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng và cấu trúc câu nghi vấn trong tiếng Anh để nâng cao kỹ năng giao tiếp của bạn.

1. Câu nghi vấn trong tiếng Anh là gì?

Câu nghi vấn trong tiếng Anh là một câu hỏi trực tiếp và được kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Những câu nghi vấn được sử dụng khi muốn thu thập thông tin và tránh khỏi sự nhầm lẫn, cũng như góp phần giúp những cuộc trò chuyện hấp dẫn hơn.

Câu nghi vấn trong tiếng Anh
Câu nghi vấn trong tiếng Anh

Ví dụ:

 • Do you know how to sing like Beyonce?
  Bạn có biết cách để hát hay như Beyonce không?

Tham khảo thêm về các Khóa học IELTS Thành Tây

2. Các loại câu nghi vấn trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều loại câu nghi vấn/câu hỏi thú vị. Hãy cùng Thành Tây hướng đến những câu hỏi phổ biến nhất trong tiếng Anh qua những ví dụ cụ thể, dễ hiểu nhé.

Câu nghi vấn trong tiếng Anh
Các loại câu nghi vấn trong tiếng Anh

2.1. Câu hỏi Yes/No

Những thắc mắc này được đặt ra để người nghe vấn đáp với một câu khẳng định hoặc phủ định. Chúng bắt đầu bằng một động từ hoặc một trợ động từ, theo sau là chủ ngữ.

Be/do/have + S + V?

Ví dụ:

 • Is this assignment due on 17th October?
  Bài tập này nộp vào 17/10 đúng không?

Câu hỏi Yes/No còn có thể bắt đầu bằng động từ khiếm khuyết, với công thức chung như sau:

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Can/could/may/might/would/should… + S + V?

Ví dụ:

 • Can she be a little bit more reliable?
  Cô ấy có thể đáng tin cậy hơn một chút được không?

2.2. Câu hỏi có từ để hỏi

Câu nghi vấn dùng từ để hỏi (hay còn gọi là câu hỏi mở) bắt đầu bằng một từ để hỏi, sau đó là động từ và chủ ngữ.

Những từ để hỏi thường gặp là:

 • Why: Nguyên Nhân
 • Whose: của ai
 • Whom: ai (hỏi tân ngữ)
 • Who: ai (hỏi chủ ngữ)
 • Which: cái nào
 • Where: ở đâu
 • When: bao giờ
 • What: cái gì
 • How: như thế nào

Wh-word + (be/do) + S + V?

Tham khảo: Cách dùng cấu trúc When, While, Before, After

Ví dụ:

 • Why is this movie well-liked?
  Tại sao bộ phim này lại ưa chuộng đến vậy?
 • Whose costumes are those?
  Những bộ trang phục này là của ai?
 • Whom did the teacher give the books to?
  Giáo viên đã đưa những quyển sách cho ai thế?
 • Who delivers the books to our class?
  Ai mang những quyển sách tới lớp của chúng ta thế?
 • Which one of those is your final choice?
  Cái nào trong những cái kia là lựa chọn cuối cùng của bạn?
 • Where will you be this summer?
  Bạn dự định sẽ đi đâu vào mùa hè?
 • When have they left the party?
  Họ đã rời khỏi buổi tiệc vào khi nào vậy?
 • What is next on today’s meeting’s agenda?
  Phần tiếp theo của buổi họp ngày hôm nay là gì?
 • How did they manage to finish such a huge project?
  Họ làm như thế nào để hoàn thành một dự án lớn như vậy?

2.3. Câu hỏi lựa chọn

Đây là những câu hỏi “cái này hoặc cái kia” được đặt ra để đưa ra một hay nhiều lựa chọn trong ngữ cảnh của câu hỏi. Chúng cũng bắt đầu bằng một động từ hoặc một trợ động từ. Điểm lưu ý khi nhận biết của câu hỏi lựa chọn là từ “orvới vai trò liên từ nối giữa hai lựa chọn được đưa ra.

Ví dụ:

 • Should I eat out or cook to save money?
  Tôi nên ăn ngoài hay tự nấu để tiết kiệm tiền nhỉ?

Câu hỏi đuôi (tag question) trong tiếng Anh là một chuyên đề ngữ pháp rất hay, nhưng bao gồm những kiến thức ngữ pháp nâng cao cùng với nhiều quy tắc. Nguyên tắc chung là nếu mệnh đề chính là khẳng định, câu hỏi đuôi sẽ ở dạng phủ định và ngược lại.

Ví dụ:

 • He is a popular singer of England, isn’t he?
  Anh ấy là một ca sĩ nổi tiếng ở Anh, có phải không?

Lưu ý rằng trả lời của câu hỏi đuôi sẽ trả lời theo thực tế.

Ví dụ, với thắc mắc “He is a popular singer of England, isn’t he?”, chúng ta sẽ trả lời “yes, he is” nếu anh ấy là một ca sĩ nổi tiếng ở Anh và “no, he isn’t” nếu anh ấy không phải.

Tham khảo thêm về Câu điền kiện loại 1, Câu điền kiện loại 2, Câu điều kiện loại 3

3. Bài tập câu nghi vấn trong tiếng Anh kèm đáp án

câu nghi vấn trong tiếng Anh
Bài tập câu nghi vấn trong tiếng Anh

Câu 1: What time is it?
Đáp án: It depends on the time you are asking this question.

Câu 2: How old are you?
Đáp án: I am an AI language model, so I don’t have an age.

Câu 3: Where is the nearest coffee shop?
Đáp án: I’m sorry, I don’t have access to your location. Can you please provide me with your location so that I can help you find the nearest coffee shop?

Câu 4: Why did the chicken cross the road?
Đáp án: The chicken crossed the road to get to the other side.

Câu 5: Who won the last World Cup?
Đáp án: The last World Cup was won by France in 2018.

Câu 6: When is the next full moon?
Đáp án: The date of the next full moon varies, but it can be found by consulting a lunar calendar or checking with a weather website that provides lunar information.

Câu 7: Which is the tallest mountain in the world?
Đáp án: Mount Everest is the tallest mountain in the world, standing at 29,029 feet (8,848 meters) tall.

Câu 8: How do you spell “restaurant”?
Đáp án: R-E-S-T-A-U-R-A-N-T.

Câu 9: Can you recommend a good book to read?
Đáp án: What kind of book are you interested in? Fiction, non-fiction, mystery, romance, etc.?

Câu 10: Have you ever been to Paris?
Đáp án: As an AI language model, I don’t have a physical presence and can’t travel. So, no, I have never been to Paris.

Kỹ năng sử dụng câu nghi vấn (interrogative sentence) là rất quan trọng trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh. Câu hỏi đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin và thể hiện sự quan tâm của người nói đến người nghe.

Tuy nhiên, để sử dụng câu hỏi một cách hiệu quả, cần phải biết cấu trúc và từ vựng phù hợp. Với việc tìm hiểu và luyện tập, bạn có thể nâng cao kỹ năng sử dụng câu nghi vấn để giao tiếp một cách tự tin và hiệu quả.

Đừng quên truy cập vào chuyên mục Học tiếng anh để đón đọc các bài chia sẻ mới nhất nhé!

Bình luận

Bài viết liên quan: