Cấu trúc why don’t we: Công thức và cách dùng

Cấu trúc why don’t we là một công thức sử dụng trong tiếng Anh để đề nghị, gợi ý hoặc đề xuất một hoạt động nào đó.

Bài viết này Thanhtay.edu.vn sẽ cung cấp cho bạn các cách dùng và ví dụ cụ thể để bạn có thể áp dụng cấu trúc này vào giao tiếp hàng ngày của mình. Tìm hiểu thêm về cấu trúc why don’t we ngay hôm nay để trở thành một người sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn.

Cấu trúc Why don’t we là gì?

Trong tiếng Anh, Why don’t we tức là “tại sao chúng ta không…”. Đây là 1 cấu trúc dùng để đưa ra lời gợi ý, 1 lời khuyên theo quan điểm của người nói.

Cấu trúc Why don't we
Cấu trúc Why don’t we là gì?

Trong một đoạn hội thoại, khi muốn thể hiện sự quan tâm của bản thân hoặc muốn đưa ra ý kiến của bản thân, chúng ta thường hỏi “tại sao?”. Tương tự, trong tiếng Anh cấu trúc đồng nghĩa chính là cấu trúc Why don’t we. Nó còn mang nghĩa là “chúng ta nên làm cái này, làm cái này được không?”.

Ví dụ:

 • Why don’t we go to the theater tomorrow? (Tại sao chúng ta không đi nhà hát vào ngày mai nhỉ?).

Tham khảo thêm về Khóa học IELTS tại Thành Tây

Cách sử dụng cấu trúc Why don’t we

Như đã nêu ở phía trên, Why don’t we là 1 lời đề nghị và được dùng để người nói đưa ra lời đề nghị của mình. Cách dùng này chỉ được dùng khi tân ngữ“you” hoặc “we”, tức là ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ hai.

cấu trúc Why don't we
Cách sử dụng cấu trúc Why don’t we

Lưu ý: Sau why don’t we phải sử dụng động từ nguyên mẫu và không có “to”.

Cấu trúc: Why don’t we/you + V (nguyên mẫu) + …?

Ví dụ:

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • You seem hungry. Why don’t you get something to eat at the canteen? (Bạn có vẻ đói. Lý Do Quý Khách không ăn thứ gì đó ở cửa căng tin?)

Tham khảo thêm về cấu trúc help, cấu trúc as as, cấu trúc arrive

Cách trả lời cho cấu trúc why don’t we

cấu trúc why don't we
Cách trả lời cho cấu trúc why don’t we

Khi đối diện với thắc mắc why don’t we, bạn có thể đồng ý hoặc từ chối người đặt thắc mắc.

Đồng ý, tán thành

 • That sounds good: Nghe hay đó.
 • I like it! Let’s go: Tôi thích điều đó. Đi thôi nào.
 • That’s a good idea: Đó là 1 ý kiến hay đấy!
 • I’m up for it: Tôi đồng ý.
 • I can’t agree more: Đồng ý tuyệt đối
 • Let’s do that: Quyết định vậy nhé.
 • Yes, let’s: Được, làm thôi.

Từ chối, không tán thành

 • I’m so sorry, I’m busy: Tôi xin lỗi, tôi bận mất rồi.
 • I’m not sure I can: Tôi không chắc tôi có thể làm điều đó.
 • No, thanks: Không, cảm ơn.
 • No, let’s not: Không, đừng làm thế.
 • I don’t think that’s a good idea: Tôi không nghĩ đó là 1 ý hay đâu.
 • I’m not sure: Tôi cũng không chắc.
 • You’d better not/We had better not: Tốt đặc biệt là không nên.

Cấu trúc Why not – biến thể của cấu trúc why don’t we

Trong tiếng Anh, có 1 cấu trúc giống với cấu trúc Why don’t wewhy not. Cách sử dụng và câu trả của why not cũng giống như why don’t we. Đây cũng là 1 cấu trúc đưa ra lời đề nghị được sử dụng với ngôi thứ nhất thứ hai.
Cấu trúc:

Why not + V (nguyên thể)…?
Why not + trạng từ chỉ thời gian/địa điểm…?

Ví dụ:

 • Why not buy now and pay money later? (Tại sao chúng ta không mua hôm nay and trả tiền sau?

Một số cấu trúc đưa ra lời đề nghị thông dụng

Dưới đây là 1 số cấu trúc đưa ra lời đề nghị thông dụng khác:

Let’s

Cấu trúc: Let’s + bare infinitive

Ví dụ:

 • Let’s go to the hospital. (Chúng ta hãy đi bệnh viện đi.)

What/ How about…?

Cấu trúc:

What about + Noun/ Noun phrase/ V-ing…?
How about + Noun/ Noun phrase/ V-ing…?

Ví dụ:

 • What about going out for a walk? (Ra ngoài đi dạo chút nhé?)

Tham khảo thêm về cấu trúc what about và how about

Do you mind/ Would you mind

Cấu trúc:

Would you mind + verb-ing…?
Do you mind + verb-ing…?

Ví dụ:

 • Would/ Do you mind helping him for a few minutes? (Bạn có phiền giúp anh ấy ít phút được không?)

Bài tập cấu trúc why don’t we có đáp án

Bài tập 1: Hoàn thành đoạn hội thoại bên dưới đây

Girl: (1)…………. go to the CGV cinema tonight? There’s a good film on.

Boy: (2)……………. I’d rather stay in and watch youtube. (3)………………. have a takeaway and watch programs?

Girl: I hate programs. I don’t want to stay at home and watch youtube.  (4)……………………..

Boy:  (5)………………. bring some of your friends and go out together?

Girl: Because I want to do something with you.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng trong các đáp án dưới đây để hoàn thành câu

1. The weather today is so beautiful. ____ we go out.

A. Why don’t
B. How about
C. What about

2. I’m bored. _____ play badminton this afternoon?

A. How about
B. What about
C. Why don’t we

3. You look so tired. _____ you go to the hospital to have a check?

A. Why don’t
B. How about
C. What about

4. What should we do during the holiday? …….we have a picnic?

A. Shall
B. How about
C. Let’s

5. Shall we…….together at Tom’s wedding?

A. dancing
B. dance
C. to dance

6. Hello Lam, I’m going to school. Why………we come together?

A. do          
B. don’t
C. not

7. Maybe you’ve got the flu. ……….take some drugs?

A. Why don’t you
B. Would you like
C. Let’s

8. It’s going to be sunny and hot. Shall we………a taxi?

A. take
B. to take
C. taking

9. Good morning, Sir. How………I help you?

A. Can
B. Would you like
C. Let’s

10. Excuse me. Would you mind (put out) _______________ your cigarette? It’s a non-smoking area here.

A. Putting out  
B. put out  
C. to put out

Bài tập 3: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) trong các câu dưới đây

1. Why don’t we camping at this beach?
2. What about take a vacation in Da Lat?
3. Shall he have an abroad trip in this spring?
4. Let’s go swimming tomorrow.
5. How about getting up early to enjoy sunrise in the park?
6. I suggest that we( should) go out to have lunch/ I suggest going out to have lunch.

Đáp án

Bài tập 1:

1. Why not
2. No. Let’s not
3. Why don’t we
4. We had better not
5. Why don’t you

Bài tập 2:

1. A
2. C
3. A
4. B
5. B
6. B
7. B
8. C
9. A
10. A

Bài tập 3:

1. camping => camp
2. take => taking
3. he => we/ you
4. loses => lose
5. to have => having
traveling => travel

Cấu trúc why don’t we là một công cụ hữu ích trong tiếng Anh giúp bạn đề nghị, gợi ý hoặc đề xuất một hoạt động nào đó một cách lịch sự và thân thiện. Bằng cách sử dụng cấu trúc này, bạn có thể tạo ra những câu hỏi đề nghị một hoạt động cụ thể một cách mượt mà và tự nhiên.

Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý đến cách sử dụng các thì trong câu để đảm bảo tính chính xác và sự lịch sự trong giao tiếp. Hy vọng bài viết này từ Blog học tiếng anh của Thành Tây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc “why don’t we” và cách áp dụng nó vào giao tiếp hàng ngày.

Bình luận

Bài viết liên quan: