CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tài chính ngân hàng là ngành liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ, thông qua ngân hàng và các công cụ tài chính được ngân hàng phát hành nhằm bảo lãnh, thanh toán, chi trả trong nội địa và quốc tế. Ngành này cung cấp lao động cho các công ty tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.

Chương trình tài chính ngân hàng phù hợp cho các đối tượng sinh viên:

 • Muốn hiểu cách thức các bên trung gian và các tổ chức tài chính vận hành, cấu trúc và chức năng của thị trường tài chính;
 • Muốn tìm hiểu về định giá các tài sản tài chính và Tại sao và Làm thế nào các doanh nghiệp lựa chọn và phát hành các loại tài sản khác nhau

Chương trình Tài chính ngân hàng được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế. Ngoài ra, Chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning) và Học tập qua vấn đề (Problem based learning) nhằm giúp sinh viên cọ xát và giải quyết các case study thực tế trong Tài chính ngân hàng.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
photo
Ngành Quản trị kinh doanh

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp sinh viên các nguyên lý lý thuyết về tài chính, các công cụ phân tích và kiến thức thực tiễn cho việc đưa ra quyết định tài chính hợp lý và mang tính đạo đức
 • Tăng cường kiến thức nền tảng tài chính và các kỹ năng phân tích nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, theo đuổi việc học cao hơn cũng như hướng đến chứng chỉ nghề nghiệp trong tương lai.
 • Đào tạo sinh viên có hành vi đạo đức, thái độ và tư duy tích cực, kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, các kỹ năng công nghệ thông tin
photo
Ngành Quản trị kinh doanh

Triển vọng nghề nghiệp

 • Nhân viên Kế toán/Kiểm toán
 • Chuyên viên ngân hàng
 • Chuyên viên kiểm soát chi phí
 • Chuyên viên phân tích tài chính
 • Chuyên viên quản lý nguồn quỹ
 • Chuyên viên phân tích rủi ro
 • Chuyên viên môi giới chứng khoán
 • Chuyên viên tư vấn thuế
 • Chuyên viên tư vấn tài chính
 • Chuyên viên thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ và kiều hối