CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Hoạt động kinh doanh không đơn giản là đi bán một sản phẩm thu tiền về, mà là một quá trình phức hợp chịu sự chi phối bởi nhiều quy luật kinh tế khác nhau, gồm chiến lược, quản trị và nhiều yếu tố khác. Một tổ chức/công ty phát triển tốt, đòi hỏi hoạt động kinh doanh phải thật sự tốt và hiệu quả; muốn vậy phải kiểm soát toàn bộ quá trình kinh doanh, tối ưu hoá được hệ thống, tiết kiệm chi phí, tăng nguồn thu… Ngành quản trị kinh doanh ra đời để đáp ứng được các yêu cầu trên. Với một hệ thống cơ sở lý luận khoa học chuyên sâu, cùng với mức độ rộng lớn của hoạt động kinh tế, ngành quản trị kinh doanh là một trong những ngành phổ biến và truyền thống của thế giới.
 • Với chương trình quản trị kinh doanh, sinh viên không bị giới hạn trong một lĩnh vực chuyên môn riêng biệt nào. Vì thế, họ có  cơ hội theo đuổi công việc trong nhiều lĩnh vực như tài chính, marketing, quan hệ công chúng, quản lý, sản xuất…
 • Chương trình Quản trị Kinh doanh được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế. Ngoài ra, chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning) và Học tập qua vấn đề (Problem based learning) nhằm giúp sinh viên cọ xát và giải quyết các case study thực tế trong Quản trị kinh doanh.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
photo
Ngành Quản trị kinh doanh

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp cho sinh viên tổng quan kiến thức về quản trị con người và tổ chức một cách hiệu quả;
 • Cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết nhằm giải quyết các thách thức của quản trị đương đại;
 • Trang bị cho sinh viên kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy phản biện đối với các tình huống trong kinh doanh;
 • Định hướng sinh viên đến các giá trị đạo đức và thái độ chuyên nghiệp trong kinh doanh, thói quen học tập suốt đời để không ngừng hoàn thiện và phát triển bản thân.
photo
Ngành Quản trị kinh doanh

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể làm việc trong rất nhiều lĩnh vực như:

 • Tư vấn doanh nghiệp    
 • Giáo dục
 • Tài chính và ngân hàng
 • Y tế
 • Nhân sự
 • Sản xuất và xây dựng
 • Marketing và Bán hàng
 • Kinh doanh vận tải và Logistics
 • Du lịch và khách sạn
 • Chăm sóc khách hàng
 • Quản lý doanh nghiệp tư nhân