CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Việc khai thác công nghệ sinh học đã tạo ra tác động thương mại lớn trong thập kỷ vừa qua. Công nghệ sinh học sẽ tiếp tục phát triển trong thời kỳ hậu di truyền, trong các lĩnh vực khác nhau từ nghiên cứu và phát triển dược phẩm đến nghiên cứu tế bào gốc và kỹ thuật di truyền… Nhiên liệu sinh học của Algal, liệu pháp tế bào gốc và phương pháp chẩn đoán bệnh mới chỉ là một vài dự án mà các nhà công nghệ sinh học đang tiến hành triển khai và nghiên cứu ngày hôm nay.

Chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ sinh học của Đại học Phenikaa cung cấp cho sinh viên kiến thức về công nghệ sinh học hiện đại và các ứng dụng thực tiễn, để vận dụng các quá trình này trong việc phát triển các loại thuốc mới, quản lý môi trường, phân tích dữ liệu và công nghệ cảm biến sinh học…

Chương trình đào tạo cung cấp một sự kết hợp độc đáo giữa kiến thức khoa học, công nghệ và quản lý kinh doanh, với các dự án hợp tác cùng các công ty công nghệ sinh học, tạo cơ hội mở rộng và nền tảng vững chắc cho thành công của sinh viên sau này.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
photo

Mục tiêu đào tạo

Sau khi hoàn thành thành công chương trình, sinh viên sẽ:

 • Nắm vững các kiến thức và kỹ năng về công nghệ sinh học;
 • Hiểu về ngành công nghiệp công nghệ sinh học, quản lý kinh doanh và các yêu cầu phát triển trong tương lai;
 • Có khả năng thu thập, phân tích và tổ chức các thông tin liên quan đến Công nghệ sinh học một cách hiệu quả;
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm;
 • Nhận thức về đạo đức, thực tiễn chuyên môn và mối quan hệ giữa công nghệ sinh học và xã hội…
photo

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học, sinh viên có thể làm việc trong nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau như:

 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong các công ty hóa học, dược phẩm, sinh y, môi trường, nông nghiệp, năng lượng và thực phẩm…
 • Chuyên viên quản lý/kiểm soát/phân tích chất lượng;
 • Kỹ sư quy trình;
 • Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm;
 • Kỹ thuật viên xét nghiệm tại các bệnh viện, trung tâm y tế;
 • Chuyên viên quản lý khoa học và công nghệ;
 • Giáo viên sinh học tại các trường phổ thông;
 • Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng;
 • Nghiên cứu viên tại các trung tâm và viện nghiên cứu;
 • Kinh doanh hóa chất và thiết bị…