Cấu trúc câu tuyệt đối: Công thức, cách dùng

Cấu trúc câu tuyệt đối trong tiếng Anh là một dạng cấu trúc câu rất đặc biệt, được sử dụng để mô tả một sự việc hoặc tình huống trong câu, mà không có một chủ ngữ rõ ràng hoặc động từ chính cụ thể.

Để biết rõ về cấu trúc câu tuyệt đối, hãy cùng theo dõi bà chia sẻ bên dưới của Thành Tây nhé!

Định nghĩa về cấu trúc tuyệt đối trong Tiếng Anh

Cấu trúc tuyệt đối
Cấu trúc tuyệt đối trong Tiếng Anh

Cấu trúc tuyệt đối (Absolute Phrase), hay còn có một cách gọi khác là cụm từ độc lập là 1 nhóm các danh từ, đại từ, phân từ từ bổ ngữ kết lại với nhau.

Về chức năng

Đối với các câu có cùng 1 chủ ngữ thì thường rút gọn bằng cách sử dụng những phân từ Còn với những câu có chủ ngữ khác nhau, để ghép những câu lại hoặc rút gọn nó thì ta dùng cấu trúc tuyệt đối.

Cấu trúc tuyệt đối không giữ chức năng ngữ pháp với những thành phần khác trong câu nên nó có thể đứng ở vị trí bất kỳ mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc ngữ pháp ban đầu của câu.

Về hình thức

Cấu trúc tuyệt đối được phân biệt với những thành phần khác trong câu bởi dấu phẩy.

Về cách dùng

Vì tính chất làm cho ý nghĩa câu văn phong phú, biểu đạt thêm đa dạng hơn nên cấu trúc tuyệt đối thường được sử dụng trong văn chương và thơ. Cấu trúc này được dùng để bổ nghĩa cho cả câu chứ không riêng gì 1 thành phần nào nên nó có thể được lược bỏ mà không làm ảnh hưởng tới cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh câu đấy.

Ví dụ:

 • The weather being nice, they could go for a walk.
  Thời tiết đang rất đẹp, họ có thể ra ngoài đi dạo.

Ở dạng truyền thống, câu này có thể được viết lại như sau: The weather was nice, they could go for a walk. Mệnh đề “The weather was nice” khi chuyển sang cấu trúc tuyệt đối sẽ ở dạng Noun + V-ingThe weather being nice.

 • Their homework completed, Linda and Bill went lớn the theatre at 10 p.m.
  Hoàn thành bài tập, Linda và Bill đi xem phim vào lúc 10 giờ tối.

Ở dạng truyền thống, câu này được viết lại như sau: After their homework was completed, they could go for a walk. Mệnh đề “After their homework was completed” sau khi được chuyển sang cấu trúc tuyệt đối sẽ ở dạng Noun + V3/V-edTheir homework completed.

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Tham khảo thêm về các Khóa học IELTS Thành Tây

Những trường hợp của cấu trúc tuyệt đối trong tiếng Anh

cấu trúc tuyệt đối
Những trường hợp của cấu trúc tuyệt đối trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cấu trúc tuyệt đối được hình thành bằng các cách sau đây.

Trường hợp mang nghĩa chủ động

Cấu trúc tuyệt đối có nghĩa chủ động là dạng câu chúng ta dễ bắt gặp nhất, đặc biệt trong những dạng bài phối hợp 2 câu thành một. Hãy cùng phân tích lại cấu trúc và điểm qua một số ví dụ sau nhé.

Cấu trúc: Noun (danh từ) + V_ing

Ví dụ:

 • Because there was nothing else to do, they went home (khác chủ ngữ)
  => There being nothing else lớn do, they went home. (Chủ động)
  Vì không có việc gì làm cho, họ về nhà.
 • If the weather is fine tomorrow, we will go picnicking together.
  => The weather being fine tomorrow, we will go picnicking together.
  Nếu ngày mai trời đẹp, chúng tôi sẽ đi cắm trại cùng nhau.

Tham khảo thêm về: Cấu trúc câu hỏi đuôi

Trường hợp mang nghĩa bị động

Cấu trúc tuyệt đối khi mang nghĩa bị động cũng là một trong các phần cấu trúc dễ gặp trong những đoạn văn tiếng Anh.

Cấu trúc: Noun (danh từ) + V3/V-ed

Ví dụ:

 • Our house was cleaned, we could go to Mary’s birthday party. (Khác chủ ngữ)
  => Our house cleaned, we could go to Mary’s birthday party.
  Ngôi nhà của chúng tôi được dọn dẹp, chúng tôi có thể đi tới buổi tiệc sinh nhật của Mary.
 • After the signal was given, the car started at once.
  => The signal given, the car started at once.
  Sau khi tín hiệu được đưa ra, chiếc xe ô tô đã bắt đầu đi ngay lập tức.

Trường hợp đại từ kết hợp với động từ nguyên mẫu có to

Một trường hợp phổ biến khác của cấu trúc tuyệt đối là đại từ kết hợp nguyên mẫu có “to”. Khi dùng cấu trúc này, câu văn của bạn không chỉ giảm thiểu được việc lặp từ mà còn tăng được sự chú ý khi dùng cấu trúc hay.

Cấu trúc: Pronoun (đại từ) + to-V

Ví dụ:

 • We all finished deadlines, some lớn go to the cinema, others lớn come back home.
  => pronoun: some/others + to-V: lớn go/to come
  Chúng tôi hoàn thành hết nhiệm vụ đúng thời hạn, 1 số người đi xem phim, số người khác về nhà.

Danh từ/đại từ kết hợp với cụm giới từ/ tính từ

Dùng danh từ/đại từ kết hợp có cụm giới từ/ tính từ trong câu tiếng Anh sẽ là một cấp bậc cao hơn của cấu trúc tuyệt đối. Khi sử dụng dạng ngữ pháp này, bạn cần phải nắm vững kiến thức về giới từ trong tiếng Anh của mình.

Cấu trúc:

Noun/Pronoun + adjective/prepositional phrase
Danh từ/Đại từ + Cụm tính từ/Cụm giới từ

Ví dụ:

 • His effort stronger than ever, June decided not to give up his goals until he had achieved them.
  Sự cố gắng của June đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, anh ta quyết định sẽ không từ bỏ các mục tiêu của mình cho đến khi đạt được chúng.

Trong câu trên danh từ “effort” đã hài hòa với tính từ “conscientious” để tạo thành 1 cấu trúc tuyệt đối.

Lưu ý: Trước cấu trúc tuyệt đối ở dạng này chúng ta có thể thêm giới từ “with”.

Ví dụ:

 • Ann’s boyfriend was waiting, (with) his eyes on her back.
  Bạn trai của Ann đang đợi, mắt anh ta dán vào vào lưng của cô đấy.

Tham khảo thêm về cấu trúc câu đề nghị, câu nghi vấn

Một số cấu trúc câu tuyệt đối thông dụng trong Tiếng Anh

cấu trúc tuyệt đối
Một số cấu trúc câu tuyệt đối thông dụng trong Tiếng Anh

Do tính chất không bị buộc ràng về ngữ pháp với các thành phần khác của câu, các cấu trúc tuyệt đối có thể được sử dụng một cách linh hoạt, áp dụng vào nhiều ngữ cảnh khác nhau.

 1. We thought all dresses, roughly speaking, cost about 500 – 800 dollars.
  Chúng tôi nghĩ tất cả các chiếc váy ấy, nói chung, đều có giá trong khoảng 500 – 800 đô.
 1. Considering Junny’s abilities, she could have finished this project better.
  Xét đến khả năng của Junny, cô đấy đáng ra đã có thể hoàn thành dự án này tốt hơn.
 1. It is going lớn rain, judging by the dark clouds.
  Trời đang có thể sắp mưa, dựa trên những đám mây đen.
 1. To get back to the main point, we need to recruit more employees.
  Quay trở lại vấn đề chính, chúng ta cần thuê thêm nhiều viên chức.

Đối với người học ngữ pháp, việc lựa chọn cách thích hợp với bản thân luôn là yếu tố quyết định sự thành công.

Tham khảo thêm về Câu điền kiện loại 1, Câu điền kiện loại 2, Câu điều kiện loại 3

Bài tập về cấu trúc tuyệt đối có đáp án

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1.______ no train at 10 p.m, Janny and Landy have to walk home.

A. There was        B. There being   C. Because there being        D. There were

2. ____ production up by 65%, the K.M company has had another excellent year.

A. As        B. For        C. With        D. Through

3. The old woman stood here,__________ .

A. with back against the wall        B. with her back against the wall

C. with back against wall        D. her back against wall

4. With a lot of work ____, we have to sit up tonight.

A. do        B. doing        C. done        D. to do

5. When I was ten years old, I used to sleep with the window _____.

A. opened        B. open        C. opening        D to open

6. __________ , they have to get down to business right away.

A. There being no time left        B. There is no time left

C. As there was no time left       D. There to be no time left

Đáp án

 1. B
 2. C
 3. B
 4. D
 5. C
 6. A

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài chia sẻ về cấu trúc câu tuyệt đối từ chuyên mục Học IELTS của Thành Tây, chúc các bạn ôn luyện tốt.

Bình luận

Bài viết liên quan: