Cách dùng some và any trong tiếng Anh

Cách dùng some và any được giải thích dễ hiểu trong bài viết này. Tìm hiểu về cách sử dụng chính xác các từ này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách chính xác và tự tin. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng some và any để sử dụng chúng một cách đúng đắn trong giao tiếp hàng ngày của bạn.

Phân biệt giữa Some and Any

“Some”“Any” là những đại từ bất định dùng để chỉ số lượng trong tiếng Anh. Khi chưa xác định rõ số lượng chính xác của 1 sự vật, bạn có thể sử dụng “some” hoặc “any”. Có thể gọi “some” “any” là biến thể số nhiều của “a”“an”. Mặc dù có chức năng giống nhau, nhưng chúng lại có nghĩa khác nhau, cách dùng “Some”“Any” cũng có nhiều điểm nổi bật. Trong đó:

 • Some: 1 số, 1 ít, 1 vài,…
 • Any: không chút nào, không chút gì, không có tí nào,…

Some và Any đều có thể đi được với cả danh từ số nhiều đếm được và danh từ không đếm được.

cách dùng some và any
Phân biệt giữa Some and Any

Cách dùng any

Any được sử dụng chủ yếu trong câu phủ định.

Ví dụ:

 • I don’t have any money.
  Tôi chẳng có đồng nào cả

Any xuất hiện trong câu hỏi, khi muốn hỏi còn thứ gì đó hay không

Ví dụ:

 • Do you have any money?
  Anh còn nhiều tiền không?

“Any” được sử dụng trong câu khẳng định thường đi kèm với những trạng từ như never, hardly, without, yet,…

Ví dụ:

 • My husband never does any houseworks.
  Chồng tôi chẳng bao giờ làm một tí việc nhà nào cả.

Any được sử dụng trong mệnh đề điều kiện If

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ví dụ:

 • If you need any more money, please let me know.
  Nếu cậu cần thêm tiền, cứ nói cho tôi biết nhé.

Any có thể sử dụng trong câu khẳng định, nhưng có nghĩa phủ định là “bất cứ”.

Ví dụ:

 • You can catch any bus. They all go downtown.
  Bạn có thể bắt bất cứ chiếc xe bus nào. Chúng đều đi tới trung tâm.

Any kết hợp với những từ khác sẽ có nghĩa “bất cứ”: anyone, anything, anywhere, anybody, anyway,…

Ví dụ:

 • I won’t go anywhere without my family.
  Tôi sẽ không đi bất cứ đâu nếu không có gia đình tôi.

Any có thể đi với những động từ có nghĩa phòng tránh cấm đoán, không cho phép như avoid, prevent, ban, forbid,…

Ví dụ:

 • To avoid any error, please do our guidance.
  Để tránh xảy ra hư hỏng, vui lòng làm theo chỉ dẫn của chúng tôi.

Cách dùng some

Some được dùng trong câu khẳng định là chủ yếu. Mặc dù vậy, bạn có thể dùng some trong câu hỏi.

Ví dụ:

 • We have some cars.
  Chúng tôi có vài chiếc xe.

Ở dạng câu hỏi, some được sử dụng trong lời mời.

Ví dụ:

 • Would you like some tea?
  Anh có muốn uống 1 chút trà không?

Some được sử dụng khi muốn đưa ra lời đề nghị, nhờ vả.

Ví dụ:

 • May I have some bread, please?
  Cho tôi xin chút bánh mì với nhé?

Đặc biệt, “some” được sử dụng trong câu hỏi khi người hỏi mong muốn nhận được câu trả lời là “yes”.

Ví dụ:

 • Did you buy some oranges?
  Bạn đã mua cam rồi đó chứ?

Ví dụ:

 • Sometimes my mom takes me to school.
  Thỉnh thoảng mẹ sẽ đưa tôi đến trường.

“Some” được dùng với nghĩa “ước chừng”.

Ví dụ:

 • He spent some 5 years in London.
  Anh ấy đã dành tầm 5 năm ở London.

Tham khảo thêm về Khóa học IELTS Thành Tây

Một số lưu ý khi sử dụng some và any

Ngoài “hướng dẫn sử dụng” cơ bản trên, dưới đây là 1 số gạch đầu dòng mà bạn cần lưu ý khi dùng some any:

Nếu đại từ đã được xác định từ trước đó, some và any có thể đứng 1 mình, không cần danh từ theo sau.

Ví dụ:

 • I wanted some bread, but I could not find any.
  Tôi muốn ăn chút bánh mì, nhưng tôi chẳng tìm thấy tí nào.
cách dùng some và any
Một số lưu ý khi sử dụng some và any

Khi sử dụng some và any trong câu mời, “some” có sự hạn chế về số lượng, còn any thì không.

Ví dụ:

 • Would you like some sugar in your tea?
  Cậu có muốn thêm chút đường vào trà không?

Some và any có thể đứng độc lập, hoặc đi với giới từ of khi muốn ám chỉ 1 nhóm đối tượng, sự vật xác định nào đó.

Ví dụ:

 • Some of the people didn’t attend the meeting today.
  Một vài người đã không tham dự cuộc họp ngày hôm nay.

Tham khảo thêm về chance và opportunity, A number of và The number ofcách sử dụng it was, it is

Bài tập về cách dùng some và any có đáp án

cách dùng some và any
Bài tập về cách dùng some và any có đáp án

Dưới đây là một số bài tập về cách sử dụng some và any:

 1. Điền vào chỗ trống trong câu sau:

a) Can I have _____ water, please?
b) Would you like _____ help with that?
c) There aren’t _____ eggs in the fridge.

Đáp án: a) some b) any c) any

 1. Hoàn thành các câu sau với some hoặc any:

a) I don’t have _____ money in my wallet.
b) Can you give me _____ advice on how to improve my English?
c) Do you want me to buy _____ fruit at the market?
d) Is there _____ chance that you could come to the party tonight?
e) She doesn’t have _____ friends in this city.

Đáp án: a) any b) some c) some d) any e) any

 1. Hoàn thành các câu sau với something, anything, somewhere hoặc anywhere:

a) I want to go _____ quiet for the weekend.
b) Do you have _____ to eat?
c) I can’t find my keys _____.
d) I’m looking for _____ to do this evening.
e) Is there _____ I can help you with?

Đáp án: a) somewhere b) anything c) anywhere d) something e) anything

 1. Chọn từ đúng (some hoặc any) để điền vào chỗ trống trong câu sau:

a) I need to buy _____ bread for lunch.
b) She doesn’t have _____ money to buy a new car.
c) Have you seen _____ good movies lately?
d) I’m not sure if there are _____ seats left for the concert.

Đáp án: a) some b) any c) any d) any

Hy vọng bài tập và hướng dẫn về cách sủ dụng some và any từ chuyên mục Học tiếng anh của Thành Tây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng 2 từ này. Hẹn gặp lại bạn trong các chia sẻ tiếp theo.

Bình luận

Bài viết liên quan: