Cấu trúc no matter: Công thức và cách làm

Cấu trúc no matter là một trong những cấu trúc vô cùng quen thuộc trong ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm vững cách dùng và ứng dụng mộc cách linh hoạt. Chính vì vậy, trong phần chia sẻ này hãy để Thành Tây giúp các bạn tổng hợp kiến thức và luyện tập bài tập nhé!

Cấu trúc no matter và cách dùng

Cấu trúc no matter là một trong những cấu trúc tương phản, được dùng trong tiếng Anh với ý nghĩa đó là: dù có … đi chăng nữa … thì vẫn. 

Cấu trúc:

No matter + who/what/which/where/when/how + S + V: Dù có… đi chăng nữa … thì

Ví dụ minh hoạ:

 • No matter who calls me, say I’m busy.

Nghĩa: Dù là ai gọi đi chăng nữa thì cũng nói là tôi đang bận.

Cấu trúc no matter và cách dùng
 • No matter how careful you are, you can still make mistakes.

Nghĩa: Dù bạn có cẩn thận như thế nào thì bạn vẫn có thể mắc lỗi sai.

Tham khảo thêm về Khóa học IELTS Thành Tây

Cấu trúc no matter how

No matter how + adj = However + adj: Dù thế nào đi chăng nữa

Ví dụ minh hoạ:

 • No matter how fast he walked, he was late for school. = However fast he walked, he was late for school.

Nghĩa: Dù anh ấy có đi nhanh đến mấy, anh ấy cũng đã muộn học.

 • No matter how hard Min learned, she failed the test. = However hard Min learned, she failed the test. 

Nghĩa: Dù Min chăm chỉ như thế nào thì cô ấy  trượt bài kiểm tra đó.

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cấu trúc no matter who

No matter who = whoever: cho dù bất kỳ ai

Ví dụ minh hoạ:

 • No matter who Linda is, I still believe in her. = Whoever Linda is, I still believe in her.

Nghĩa: Dù cho Linda là ai đi nữa, tôi vẫn tin cô ấy.

 • No matter who June wants to become, his mother always supports him. = Whoever June wants to become, his mother always supports him.

Nghĩa: Dù June muốn trở thành ai đi chăng nữa, mẹ anh ấy vẫn luôn ủng hộ.

Cấu trúc no matter what

No matter what = Whatever: dù có chuyện gì đi chăng nữa

Ví dụ:

 • No matter what happens, be optimistic and overcome it. = Whatever happens, be optimistic and overcome it.

Nghĩa: Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy lạc quan và vượt qua nó.

 • No matter what Jame says, don’t trust him. = Whatever Jame says, don’t trust him.

Nghĩa: Dù Jame có nói gì đi nữa, đừng tin anh ta.

Cấu trúc no matter what

Cấu trúc no matter where

No matter where = Wherever: dù bất nơi nào đi nữa

Ví dụ minh hoạ:

 • No matter where I go, my family is still in my heart. = Wherever I go, my family is still in my heart.

Nghĩa: Dù cho tôi có đi đến đâu, gia đình vẫn luôn nằm trong trái tim tôi.

 • No matter where you work, it’s not important. = Wherever you work, it’s not important.

Nghĩa: Dù bạn có làm ở đâu, điều đó cũng không quan trọng.

Lưu ý: Ngoài vị trí thường đứng đầu câu, các cấu trúc này cũng có thể đặt ở vị trí cuối câu mà không cần mệnh đề theo sau.

Ví dụ minh hoạ: 

 • I will always support you, no matter what. 

Nghĩa: Tôi sẽ luôn ủng hộ bạn dù có chuyện gì đi chăng nữa.

 • I will go with you, no matter where. 

Nghĩa: Tôi sẽ đi cùng bạn dù bất kỳ đâu đi chăng nữa.

Tham khảo thêm về Cấu trúc no sooner, Cấu trúc Not only… but also, Cấu trúc Offered

Bài tập cấu trúc no matter

Phía bên dưới là một số bài tập cấu trúc no matter trong tiếng Anh. Cùng luyện tập nhé!

Phần bài tập

Bài tập: Nối hai câu sau thành một câu sử dụng cấu trúc no matter

1. Linda’s life is hard. She is determined to study well. 

……………………………………………………………………………..

2. June is very rich. He isn’t happy. 

…………………………………………………………………………….

3. She can’t answer this question. She is very intelligent.

…………………………………………………………………………..

4. Jame does anything. He always tries his best.

…………………………………………………………………………..

5. He tried very hard. He was not successful.

…………………………………………………………………………..

6. Bill lives anywhere. He always thinks of his hometown.

…………………………………………………………………………..

7. Tung worked very hard, he didn’t manage to pass the final exam.

…………………………………………………………………………..

cấu trúc no matter
Bài tập cấu trúc no matter

Phần đáp án

 1. No matter how hard Linda’s life is, she is determined to study well.
 2. No matter how rich June is, he isn’t happy.
 3. No matter how intelligent she is, she can’t answer this question.
 4. No matter what Jame does, he always tries his best.
 5. No matter how hard he tried, he was not successful.
 6. No matter where Bill lives, he always thinks of his hometown.
 7. No matter how hard Tung worked, he didn’t manage to pass the final exam.

Trên đây là bài viết về cấu trúc No matter trong tiếng Anh và bài tập để áp dụng thực tiễn được tổng hợp từ chuyên mục Học IELTS của Thành Tây. Để có thể dùng tốt cấu trúc này, các bạn cần thường xuyên luyện tập mỗi ngày. Nếu còn có thắc mắc, hãy để lại bình luận bên dưới bài viết để Thanhtay.edu.vn giải đáp nhé!

Bình luận

Bài viết liên quan: