Câu điều kiện loại 0 trong tiếng anh: Công thức, cách dùng

Câu điều kiện loại 0 là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, cho phép chúng ta diễn đạt các sự kiện xảy ra thường xuyên, hiển nhiên, hoặc các sự thật khoa học. Trên thực tế, Câu điều kiện loại 0 được sử dụng trong những trường hợp mà kết quả của một hành động hoặc sự kiện là chắc chắn xảy ra khi điều kiện đúng.

1. Câu điều kiện là gì?

Câu điều kiện là một dạng câu trong ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng để diễn tả một sự kiện hoặc tình huống có thể xảy ra dựa trên một điều kiện. Câu điều kiện thường bao gồm hai phần chính: mệnh đề điều kiện (conditional clause) mệnh đề kết quả (result clause).

Câu điều kiện loại 0
Câu điều kiện là gì?

Cấu trúc câu điều kiện cơ bản sẽ có dạng:

 • Mệnh đề chính + mệnh đề phụ (chứa IF)
 • Mệnh đề phụ (chứa IF), mệnh đề chính

Mệnh đề điều kiện diễn tả điều kiện hoặc tình huống mà sự kiện phụ thuộc vào. Nó thường được bắt đầu bằng từ “if” (nếu) hoặc các từ khác như “when” (khi), “unless” (trừ khi), “provided that” (miễn là),…

Mệnh đề kết quả diễn tả sự kiện hoặc hành động xảy ra nếu điều kiện được đưa ra trong mệnh đề điều kiện là đúng. Mệnh đề kết quả thường được đặt sau mệnh đề điều kiện và có thể bắt đầu bằng các từ như “will” (sẽ), “can” (có thể), “may” (có thể),

Câu điều kiện được sử dụng để diễn tả một loạt các tình huống từ điều kiện thực tế cho đến điều kiện không thể xảy ra. Câu điều kiện cung cấp một cách để nói về những gì có thể xảy ra trong một tình huống nhất định và giúp chúng ta diễn tả giả định, dự đoán, mong muốn hoặc đề nghị.

Ví dụ:

 • I will go to school on time if the rain stops tomorrow.
  Tôi sẽ tới trường đúng giờ nếu ngày mai mưa ngừng.

2. Câu điều kiện loại 0 là gì?

Dựa theo tính chất thời gian và khả năng xảy ra của mệnh đề giả thuyết, câu điều kiện trong tiếng Anh được chia thành các loại bao gồm:

Câu điều kiện loại 0
Câu điều kiện loại 0 là gì?

Câu điều kiện loại 0 là một dạng câu điều kiện trong tiếng Anh. Nó được sử dụng để diễn tả các sự việc xảy ra thường xuyên, sự thật tồn tại hoặc các quy tắc chung.

Ví dụ:

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • If you melt an iceberg, it becomes water.
  Nếu bạn làm tan chảy 1 tảng băng, nó sẽ trở thành nước.

3. Công thức câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0
Công thức câu điều kiện loại 0

Tất cả các dạng câu điều kiện nói chung và câu điều kiện loại 0 nói riêng sẽ có 2 mệnh đề. Mệnh đề if diễn tả giả thuyết “nếu”, mệnh đề chính mô tả kết quả “thì”

Mệnh đề điều kiệnMệnh đề chính
If + S + V (s, es)(If + Thì hiện tại đơn)S  + V (s, es)(S + Thì hiện tại đơn)

Cách chia động từ câu điều kiện loại 0:

 • Động từ trong cả 2 mệnh đề chính và mệnh đề if đều chia ở thì HIỆN TẠI ĐƠN
 • Nếu mệnh đề If đứng phía trước, giữa 2 mệnh đề cần có dấu phẩy “,”

Ví dụ câu điều kiện loại 0:

 • If you have a toothache, you are taken care of by a dentist.
  Nếu bạn có răng bị đau, nha sĩ sẽ chữa cho bạn.

4. Cách sử dụng câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 được sử dụng trong tiếng Anh để diễn tả các sự việc thường xảy ra, sự thật tồn tại hoặc các quy tắc chung.

Câu điều kiện loại 0
Cách sử dụng câu điều kiện loại 0

Dưới đây là một số cách dùng câu điều kiện loại 0 trong tiếng Anh:

4.1. Diễn tả sự việc xảy ra thường xuyên

Ví dụ:

 • If I have time, I usually watch movies on the weekends.
  Nếu tôi có thời gian, tôi thường xem phim vào cuối tuần.

4.2. Diễn tả sự thật tồn tại hoặc quy tắc chung

Ví dụ:

 • If you pass the exam, you will receive a diploma.
  Nếu bạn đậu kỳ thi, bạn nhận được bằng cấp.

4.2. Đưa ra lời khuyên, hướng dẫn

Ví dụ:

 • If you want to improve your English, practice listening and speaking daily.
  ếu bạn muốn cải thiện tiếng Anh của mình, hãy luyện nghe và nói hàng ngày

4.2. Diễn tả điều kiện về thời tiết

Ví dụ:

 • If it’s sunny, wear sunglasses and sunscreen.
  Nếu trời nắng, hãy đeo kính râm và kem chống nắng.

Lưu ý rằng câu điều kiện loại 0 không áp dụng cho các câu mệnh lệnh hoặc yêu cầu. Trong trường hợp đó, chúng ta sử dụng câu điều kiện loại 1.

Sử dụng câu điều kiện loại 0 giúp chúng ta diễn đạt một cách chính xác và rõ ràng về các điều kiện và kết quả trong các tình huống thường xảy ra và sự thật tồn tại.

5. Lưu ý khi dùng câu điều kiện loại 0 trong tiếng Anh

Ngoài công thức và cách dùng trên, câu điều kiện loại 0 cũng có một số điều cần lưu ý khi sử dụng sau đây:

5.1. Có thể thay thế If bằng When/Whenever

Bạn có thể thay thế If bằng When/Whenever (Khi nào/Bất cứ khi nào) trong câu điều kiện loại 0.

Ví dụ: 

 • When Anna is busy, she go out for dinner.
  Khi Anna bận thì cô ấy ra ngoài ăn tối.
 • Peter watch TV whenever he has free time.
  Peter nghe nhạc bất cứ khi nào anh ấy có thời gian rảnh rỗi.

5.2. Mệnh đề If và mệnh đề chính có thể thay đổi vị trí cho nhau

Cả mệnh đề If và mệnh đề chính trong câu điều kiện loại 0 đều có thể thay đổi vị trí cho nhau mà ý nghĩa của câu không thay đổi.

Ví dụ: 

 • Anna always says no if Jenny invite her to come to the party on weekend.
  Anna luôn luôn nói không nếu Jenny mời cô ấy tới bữa tiệc vào cuối tuần.

6. Bài tập

Để giúp bạn hiểu rõ lý thuyết và biết cách vận dụng kiến thức, hãy cùng Thành Tây thực hành một số bài tập về câu điều kiện loại 0 đơn giản dưới đây nhé:

Bài 1: Điền vào chỗ trống.

 1. If Jenny (cook) ____, she (burn) ____ the food.
 2. If Peter (not/wear) ____ a hat, he (get) ____ sunstroke.
 3. If we (mix) ____ water and electricity, we (get) ____ a shock.
 4. If John (eat) ____ too many sweets, he (get) ____ fat.
 5. If Anna (smoke) ____ , she (get) ____ yellow fingers.
 6. If I (speak) ____ to Jenny, she (get) ____ annoyed.
 7. Anna (feel) ____ good the next day if she (go) ____ to bed early.
 8. Peter (buy) ____ expensive clothes if he (go) ____ shopping.
 9. Harry (pass) ____ his exams if he (work) ____ hard.
 10. Sara (be) ____ sick if she (drink) ____ cold water.
 11. Jenny (like) ____ to visit the museums if she (be) ____ in a new city.
 12. Anna (cycle) ____ to school if the weather (be) ____ fine.

Bài 2: Điền vào chỗ trống

 1. If Anna (study) ____ hard, she (be) ____ a good student.
 2. If Jenny (work) ____ a lot, she (earn) ____ a lot of money.
 3. If John (wear) ____ a blue coat, he (look) great.
 4. If Harry (watch) ____ television, he (enjoy) ____ a lot.
 5. If Sara (play) ____ soccer, she (get) ____ tired.

Đáp án:

Bài 1:

 1. cooks/burns
 2. doesn’t wear/gets
 3. mix/get
 4. eat/get
 5. smoke/get
 6. speak/gets
 7. feel/go
 8. buys/goes
 9. passes/works
 10. is/drinks
 11. like/’m
 12. cycle/’s

Bài 2:

 1. study/are
 2. works/earns
 3. wears/looks
 4. watch/enjoy
 5. plays/gets

Câu điều kiện loại 0 là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, cho phép chúng ta diễn đạt các sự kiện xảy ra thường xuyên, hiển nhiên, hoặc các sự thật khoa học. Cấu trúc và cách sử dụng của Câu điều kiện loại 0 giúp chúng ta diễn tả một cách chính xác và tường minh. Đặc điểm của Câu điều kiện loại 0 là kết quả luôn xảy ra khi điều kiện đúng.

Bình luận

Bài viết liên quan: