Cấu trúc Prefer, Would prefer: Công thức và cách dùng

Prefer có nghĩa là “thích hơn”, cấu trúc với Prefer được dùng để diễn tả sự yêu thích một cái gì đó hơn một cái gì của người nói mà có thể nói rõ hoặc không nói rõ đối tượng được so sánh.

Việc sử dụng các cấu trúc với Prefer rất phổ biến, tuy nhiên, nó cũng rất dễ gây nhầm lẫn với cấu trúc Would prefer. Vì thế, thanhtay.edu.vn gửi đến bạn bài viết cấu trúc Prefer, Would prefer cách dùng chi tiết kèm bài tập có đáp án.

1. Cấu trúc Prefer

Prefer là một từ đi được cả với to V và V-ing. Tuy nhiên, mỗi cấu trúc prefer lại diễn tả ý nghĩa khác nhau, hoặc mang những sắc thái khác nhau.

Cấu trúc Prefer something to something

Diễn tả sự yêu thích cái gì hơn (hơn cái gì)

S + Prefer + N1 (+ to + N2)

Ví dụ:

 • I prefer tea to coffee (Tôi thích trà hơn cà phê).
 • I prefer this dress to the one you wore yesterday. (Tôi thích chiếc váy này hơn chiếc Bạn đã mặc ngày hôm qua.)
 • We prefer going by ferry to flying. (Chúng tôi thích đi bằng thuyền hơn là máy bay).

Cấu trúc Prefer to V

Trong tiếng Anh, sử dụng cấu trúc này khi muốn diễn tả thích làm cái gì hơn.

Prefer + to V

Ví dụ:

 • I prefer to play video games. (Tớ thích chơi điện tử.)
 • Ana prefer to listen to music (Tôi thích nghe nhạc hơn.)
 • I prefer to read comics. (Tớ thích đọc truyện tranh hơn.)

Cấu trúc Prefer V-ing to V-ing

Diễn tả việc thích làm cái gì hơn cái gì

Prefer + V-ing (+ to + V-ing)

Ví dụ:

 • They prefer playing badminton. (Họ thích chơi cầu lông hơn.)
 • I prefer flying to travelling by train. (Tôi thích đi máy bay hơn đi tàu.)
 • They prefer playing badminton to play football. (Họ thích chơi cầu lông hơn chơi bóng đá.)

Tham khảo thêm về Khóa học IELTS tại Thành Tây

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc Woud prefer

Chúng ta sử dụng cấu trúc Would prefer hoặc ‘d prefer, theo sau là “to Verb” hoặc “Noun” để nói về sở thích ở hiện tại hoặc tương lai, người học tiếng Anh thường nhầm lẫn với cấu trúc Would like.

Would prefer thường được sử dụng trong bối cảnh yêu cầu giao tiếp lịch sự, trang trọng hơn là bối cảnh giao tiếp thường ngày. Dưới đây là một số cấu trúc Would prefer thường gặp:

 Cấu trúc Woud prefer
Cấu trúc Woud prefer

Thích một cái gì đó 

S + Would prefer + N/ to V

Ví dụ:

 • She would prefer to stay here. (Bà ấy muốn ở lại đây hơn)
 • Do you want to travel by train? – Well, I would prefer to travel by car.  (Chúng ta đi xe lửa nhé?” – Ồ tôi thích đi xe hơi hơn.)
 • Would you prefer a quieter restaurant? ( Bạn có thích một quán ăn yên tĩnh hơn không?)

Thích cái này hơn cái kia

Cấu trúc này có nghĩa là muốn một cái gì đó hơn một cái gì đó khác.

S + Would prefer + to V + rather than + V

Ví dụ:

 • I’d prefer to go skiing this year rather than go on a beach holiday. (Năm nay tôi thích đi trượt tuyết hơn là đi nghỉ mát ở biển.)
 • I would prefer to sleep rather than watch TV. (Tôi thích ngủ hơn là xem TV.)

Muốn ai đó làm (không làm) gì

S + Would prefer + O (+ not) + to V

Ví dụ:

 • They’d prefer us to come later. ( Họ muốn chúng tôi tới muộn)
 • I would prefer you not to smoke here. (Tôi muốn bạn không hút thuốc ở đây.)
 • Would you prefer me to drive? ( Bạn có muốn để tôi lái xe không?)

Chú ý: 

Cấu trúc này có thể dùng cấu trúc khác tương đương

S + Would prefer it if S + V (chia ở thì quá khứ đơn)

Ví dụ:

 • Would you prefer me to drive? (Would you prefer it if I drove?)
 • They’d prefer us to come later. (They’d prefer it if we came later.)

Cấu trúc này có thể được viết lại bằng cấu trúc Would rather:

S + would rather + S + Ved/ V2/ didn’t V

Ví dụ:

 • I would prefer you to stay at home = I would rather you stayed at home.)
 • She would prefer me not to go by bus = She would rather I didn’t go by bus.

Lưu ý: Would prefer khác với Prefer là không sử dụng với V-ing.

Tham khảo thêm về cấu trúc Promise, cấu trúc Should

3. Phân biệt cấu trúc Prefer to và Would prefer

Cả 2 cấu trúc trên cùng diễn tả sở thích hoặc thích cái gì hơn gần như đều có điểm tương đồng và được sử dụng nhiều trong tiếng Anh giao tiếp. Tuy nhiên Prefer và Would prefer lại được dùng trong những ngữ cảnh khác nhau.

Phân biệt cấu trúc Prefer to và Would prefer
Phân biệt cấu trúc Prefer to và Would prefer

Prefer

Diễn tả sự yêu thích chung chung, mang tính lâu dài

Ví dụ:

Sam: I like singing. (Tớ thích hát.)

Jane: I prefer swimming. (Tớ thích bơi hơn.)

(Khi Jane nói “I prefer swimming” ở ví dụ 1, ý Jane là cô ấy luôn thích việc bơi lội hơn là hát hò, vì vậy PREFER đã được sử dụng ở đây.)

Would prefer

Được dùng để thể hiện sở thích trong những trường hợp cụ thể, mang tính tạm thời.

Ví dụ:

Sam: I would like a cup of beer. (Tớ muốn uống bia.)

Jane: I would prefer an ice-cream. (Tớ muốn ăn kem hơn.)

(Khi Sam và Jane ở trong một ngữ cảnh xác định hơn – họ nói về thứ đồ ăn/đồ uống mà 2 người đang muốn có ở thời điểm nói, Would prefer được sử dụng là hợp lý.)

Tham khảo thêm về cấu trúc so that và such that

4. Phân biệt Prefer và Would Prefer theo ngữ cảnh

Như đã nói bên trên, PREFER được sử dụng để diễn tả sự yêu thích chung chung (mang tính chất lâu dài), trong khi WOULD PREFER được sử dụng để thể hiện sở thích trong những trường hợp cụ thể mang tính chất tạm thời. Để làm rõ hơn, hãy theo dõi 2 ví dụ bên dưới.

 1. Sam: I like singing. (Tớ thích hát.)
  Jane: I prefer swimming. (Tớ thích bơi hơn.)
 2. Sam: I would like a cup of beer. (Tớ muốn uống bia.)
  Jane: I would prefer an ice-cream. (Tớ muốn ăn kem hơn.)

Khi Jane nói “I prefer swimming” ở ví dụ 1, ý Jane là cô ấy luôn thích việc bơi lội hơn là hát hò, vì vậy PREFER đã được sử dụng ở đây.

Nhưng khi sang ví dụ 2, khi SamJane ở trong một ngữ cảnh xác định hơn – họ nói về thứ đồ ăn/đồ uống mà 2 người đang muốn có ở thời điểm nói, WOULD PREFER được sử dụng là hợp lý.

5. Bài tập sử dụng cấu trúc Prefer, Would prefer

Bài 1: Choose the best answer to fill the gap in each of the following:

1. I prefer coffee …………….. tea.

A. to                      B. than             C. from

2. I prefer trains …………….. cars.

A. from                 B. than              C. to

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer …………….. in the mountains.

A. walk                 B. walking         C. walked

4. They’d rather have lunch inside, but I’d prefer …………….. outside in the garden.

A.eat                    B. eating            C. to eat

5. I’m not a big fan of cars; I prefer …………….. by train.

A. travelling          B. travel            C. to travelling

6. I would prefer …………….. a dress rather than pants.

A. wear                B. wearing          C. to wear

7. I would prefer you …………….. out.

A. not to go          B. not going        C. didn’t go

8. She would prefer to live with her parents rather …………….. alone.

A. to                     B. than                C. for

9. Why do you …………….. going out with Tom?

A. prefer               B. would prefer   C. would rather

10. She would prefer if I …………….. her up.

A. picking             B. picked            C. to pick

Bài 2: Choose the best answer to fill the gap in each of the following:

1. I prefer coffee __________ tea.

a. to        b. than    c. from

2. I don’t fancy the theatre again. I’d rather __________ to the cinema.

a. to        b. go       c. going

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer __________ in the mountains.

a. walk        b. walking

4. I’d rather speak to him in person __________ things over the phone.

a. than discuss        b. to discussing        c. to discuss

5. I prefer trains __________ cars.

a. from        b. than        c. to

6. I’m not a big fan of cars; I prefer __________ by train.

a. travelling        b. travel

7. If I had a choice I think I’d rather __________________ London.

a. live in Paris than in        b. live in Paris to        c. to live in Paris than

Bài 3: Điền vào chỗ trống (would rather/prefer)

 1. I…………………..buy the blue shirt.
 2. Why do you…………………..going out with Tom?
 3. I…………………..have the meeting at 6 pm.
 4. Normally, we…………………..going to the beach.
 5. I…………………..watch the football game.

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. A2. C 3. B4. C5. A
6. C7. A8. B9. A10. B

Bài 2:

 1. I prefer coffee to​ tea. (a.)
 2. I don’t fancy the theatre again. I’d rather go​ to the cinema. (b.)
 3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer walking​ in the mountains. (b.)
 4. I’d rather speak to him in person than discuss​ things over the phone. (a.)
 5. I prefer trains to​ cars. (c.)
 6. I’m not a big fan of cars; I prefer travelling​ by train. (a.)
 7. If I had a choice I think I’d rather live in Paris than in​ London. (a.)

Bài 3:

 1. would rather
 2. prefer
 3. would rather
 4. prefer
 5. would rather 

Như vậy đã giới thiệu tới các bạn chi tiết cách sử dụng hai cấu trúc Prefer và Would prefer. Hy vọng bài viết này từ Blog học tiếng anh của Thành Tây đã giúp bạn tự tin hơn với 2 cấu trúc dễ nhầm lẫn này. Còn điều gì thắc mắc các bạn hãy bình luận phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Chúc các bạn học tốt!

Bình luận

Bài viết liên quan: