Cấu trúc a lot of: Công thức và cách dùng

Cấu trúc a lot of, lots of, plenty of được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn chưa biết cách phân biệt và sử dụng chính xác trong từng ngữ cảnh. Hãy cùng Thanhtay.edu.vn hệ thống lại kiến thức về các lượng từ chính xác nhất cho bạn dễ nhớ nhé! 

Cấu trúc a lot of và lots of

Về ngữ nghĩa tiếng Anh, cấu trúc a lot of và lots of có vẻ không có sự khác nhau. Chúng đều mang ý nghĩa đó là “nhiều”. Cả 2 cấu trúc này đều có thể dùng với danh từ đếm được và không đếm được. Thêm vào đó, a lot of và lots of đều thể hiện sự thân mật, suồng sã khi được dùng trong câu.

Cấu trúc a lot of và lots of

Trong trường hợp cấu trúc a lot of và lots of đi kèm cùng với danh từ/đại từ để làm chủ ngữ, động từ sẽ được chia theo danh từ/đại từ đi kèm đó.

A lot of/Lots of + N (số nhiều) + V (số nhiều)

Ví dụ minh hoạ:

  • A lot of oranges are divided among everyone.

Nghĩa: Rất nhiều quả cam được phân chia cho mọi người

  • Lots of my friends want to go to Nha Trang this spring.

Nghĩa: Rất nhiều bạn của tôi muốn đi du lịch Nha Trang vào mùa xuân này

A lot of/Lots of + N (số ít) + V (số ít)

Ví dụ minh hoạ:

  • A lot of time is needed to learn a new language.

Nghĩa: Cần rất nhiều thời gian để học một ngôn ngữ mới.

  • Lots of effort is needed to organize an event for 1000 participants successfully.

Nghĩa: Cần rất nhiều sự nỗ lực để tổ chức 1 sự kiện cho 1000 người một cách thành công.

A lot of/lots of + đại từ + V (chia theo đại từ)

Ví dụ minh hoạ:

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
  • A lot of us don’t like eating fish.

Nghĩa: Rất nhiều người trong chúng tôi không thích ăn cá.

  • Lots of us think it’s sunny today.

Nghĩa: Rất nhiều người trong chúng tôi nghĩ hôm nay trời sẽ có nắng.

Bên cạnh đó, cấu trúc a lot of và lots of thường được dùng trong câu khẳng định. Các bạn cần phải ghi nhớ lưu ý này để có thể làm tốt các bài tập nhé.

Tham khảo thêm các Khóa học IELTS tại Thành Tây

Cấu trúc plenty of

Khác với cấu trúc a lot of và lots of, plenty of lại mang ý nghĩa “đủ và nhiều hơn nữa”. Theo sau nó đó là những danh từ không đếm được hay danh từ đếm được số nhiều. Plenty of thường được sử dụng trong các ngữ cảnh thân mật.

PLENTY OF + N (đếm được số nhiều) + V (số nhiều)
PLENTY OF + N (không đếm được) + V (số ít)

Ví dụ minh hoạ:

  • Don’t worry, we have plenty of time to finish it.

Nghĩa: Đừng lo lắng, chúng ta có nhiều thời gian để hoàn thành nó.

Cấu trúc plenty of
  • Plenty of shops open on weekends.

Nghĩa: Rất nhiều cửa hàng mở cửa vào cuối tuần.

Tham khảo thêm về Cấu trúc Agree, Cấu trúc Although, Cấu trúc appreciate

Cấu trúc a large amount of, a great deal of

Trong khi cấu trúc a lot of, lots of và plenty of thường được dùng trong những ngữ cảnh thân mật. A large amount of, a great deal of lại mang ý nghĩa trang trọng. Sau a great deal of, là a large amount of sẽ là danh từ không đếm được.

A large amount of + N (không đếm được) + V (số ít)

Ví dụ minh hoạ: 

  • He has suffered from a large amount of stress recently.

Nghĩa: Anh ấy đang phải chịu đựng rất nhiều căng thẳng gần đây.

A great deal of + N (không đếm được ) + V (số ít)

Ví dụ minh hoạ:

  • She has spent a great deal of time travelling all over the world.

Nghĩa: Cô ấy đã dành rất nhiều thời gian để đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Bài tập a lot of và lots of

Bài tập về a lot of và lots of là một trong những dạng bài gây nhầm lẫn cho nhiều người học tiếng Anh. Hãy cùng Thanhtay.edu.vn kiểm tra kiến thức về cấu trúc a lot of và lots of vừa học bằng những bài tập tự luyện nhé!

Phần bài tập: Chọn câu trả lời đúng

1. Jane always puts ____ salt on her food.

A. many

B. few

C. a lot

D. a lot of

2. Were there ___ guests in the wedding?

A. Lots of

B. much

C. little

D. a lot

3. Luna is very popular. She’s got ___ friends.

A. a lot of

B. much

C. few

D. a lot

4. She is very fashionable. She has ____ beautiful clothes.

A. little

B. a lot

C. lots of

D. much

Bài tập a lot of và lots of


5. Do you have any bananas? Sure, there’s _____ in the fridge.

A. a little

B. much

C. a lot

D. a lot of

6. She’s very busy today, she has ____ work to finish.

A. a lot of

B. many

C. a lot

D. lots

7. Linda is very rich. She spends ____ money shopping every month.

A. much

B. many

C. a lot of 

D. lot

8. England is famous for ____ beautiful buildings.

A. much

B. a lot of

C. a lot

D. lots

9. They eat ___ oranges.

A. much

B. lots of

C. a lot

D. lots

10. Lily likes to travelling very much. Last year, she visited __ European cities.

A. much

B. a lot of

C. a lot

D. lots

Phần đáp án

1. D2. A3. A4. C5. D
6. A7. C8. B9. B10. B

Vậy là Thanhtay.edu.vn vừa chia sẻ đến bạn cấu trúc a lot of là gì? Cách phân biệt A lot of, Lots of, Plenty of trong tiếng Anh từ Blog học tiếng anh. Hi vọng các bạn có thể ghi nhớ và ứng dụng vào bài tập tự luyện để củng cố kiến thức của mình. Chúc bạn học tốt!

Bình luận

Bài viết liên quan: