Kiến thức về Wh question đầy đủ, chi tiết nhất

Câu hỏi Wh question được dùng rất nhiều trong văn nói cũng như văn viết. Chính vì thế, các bạn cần phải nắm vững những kiến thức về chủ điềm ngữ pháp này để tránh mất điểm oan. Bên dưới là bài viết tổng hợp chi tiết nhất về Wh question trong tiếng Anh, hãy cùng tìm hiểu với thanhtay.edu.vn các bạn nhé!

1. Wh questions là gì?

Câu hỏi Wh – (Wh question) là những câu hỏi được sử dụng để lấy thông tin. Loại câu hỏi này thường được dùng bắt đầu với những từ để hỏi.

wh question
Wh questions là gì?

Hầu hết những từ để hỏi đều bắt đầu với 2 kí tự đó là “wh”, đó là lí do tại sao dạng câu hỏi này nó có tên gọi là Wh- questions.

Tham khảo thêm về Khóa học IELTS tại Thành Tây

2. Câu hỏi Wh question trong tiếng Anh

Từ để hỏiCách dùngVí dụ minh hoạ
WhatDùng để hỏi về một điều gì đó?– What are you doing?
– What do you think about the movie?
WhenDùng để hỏi về thời gian– When will the meeting start? 
– When are you leaving?
WhereDùng để hỏi về địa điểm, vị trí.– Where’s my bag?
– Where do you live?
WhoDùng để hỏi về người– Who do you love the most in your family?
– Who told you that story?
WhomĐược sử dụng để hỏi về người (đối tượng của động từ)– Whom did you see in the morning? I saw Mr. Mark, my English teacher.
– Whom was Jim talking to? He was talking to Jack, his new roommate.
WhichĐược sử dụng để hỏi về sự lựa chọn– Which one do you choose? The left or right?
– Of all the drinks in the menu, which one would you like?
WhoseĐược sử dụng để hỏi về sự sở hữu– Whose pencil is this? Is it yours?
– Whose books are these?
WhyĐược sử dụng để hỏi về lý do/ nguyên nhân.– Why did it happen? I didn’t understand.
– Why is he crying?
HowĐược sử dụng để hỏi về cách thức/ quy trình– How can you explain this problem? Please tell us.
– How can you get here?

Tham khảo thêm về Make sense là gì?, cách dùng Like và As

3. Cách thành lập câu hỏi Wh Question trong tiếng Anh

3.1. Khi có trợ động từ

Cấu trúc: Wh question + Trợ động từ (be, do or have) + Chủ ngữ + Động từ chính

Ví dụ minh hoạ:

 • Where do you live? (Bạn sống ở đâu)
 • Why didn’t you call me? (Sao bạn không gọi tôi)
 • What has he done now? (Anh ấy giờ làm gì)
 • What have they decided? (Họ quyết định gì vậy?)

3.2. Khi Không có trợ động từ

Cấu trúc: Wh Question + Chủ ngữ + Động từ

Lưu ý: Khi ta dùng các từ để hỏi what, who, which hay whose là chủ ngữ hay một phần chủ ngữ, các bạn không sử dụng trợ động từ.

wh question
Cách thành lập câu hỏi Wh Question trong tiếng Anh

Ví dụ minh hoạ:

 • What fell off the wall? (Cái gì rớt trên tường xuống vậy?)
 • Which horse won? (Con ngựa nào về nhất?)
 • Who bought this? (Ai mua cái này?)

Tham khảo thêm về cách dùng Rather than và Instead of

4. Hướng dẫn trả lời câu hỏi với Wh  question chính xác nhất

Câu hỏi với Wh sử dụng để hỏi và lấy thông tin. Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi này không thể là Yes/No mà là cung cấp thông tin.

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ví dụ minh hoạ:

Câu hỏiVí dụ
WhatWhat is it?
It’s a table.
WhenWhen will the train arrive?
The train will arrive in 30 minutes.
WhereWhere do you live?
I live in Washington D.C.
WhoWho’s this?
She’s my new roommate.
WhomWhom should we talk to?
We should talk to the principal. She’s responsible for student issues.
WhichWhich shirt do you like?
I like the one with the big yellow star on it.
WhoseWhose jacket is this?
It’s my mom’s.
WhyWhy don’t we visit him now?
It’s a good idea.
HowHow’s the weather?
It’s sunny and hot.

5. Bài tập câu hỏi Wh questions trong tiếng Anh

Phần bài tập

Bài tập 1: Điền từ để hỏi (question words) thích hợp vào chỗ trống

 1. _____ is she? (vị trí, địa điểm)
 2. _____ are these people? (con người)
 3. _____ is the time? (sự việc, sự thật, thông tin)
 4. _____ is she so sad? (lí do)
 5. _____ is the party begin? (ngày tháng)
 6. _____ is the weather today? (đặc tính)
 7. _____ are the best varieties of strawberries for long keeping? (lựa chọn)
 8. _____ are those pants? (sở hữu)

Bài tập 2: Make questions for the underlined parts or the given answers

 1.  There are five people in my family.
 2. She goes to the super market twice a week.
 3. Her children are playing on the playground.
 4. My father goes to work by bus.
 5. It is twenty kilometers from my house to my office.
 6. Her car is red.
 7. The building is 50 meters high.
 8. Jackson will captain the team if Nick isn’t available.
 9. I often listen to classical music to relax my mind
 10. I want a computer for my birthday.
wh question
Bài tập câu hỏi Wh questions trong tiếng Anh

Bài tập 3: Choose the correct answer

1.……..  did you see earlier today?

A . Who        

B. Which            

C. How        

D. Whose

2……….. did you do last weekend?

A. Who        

B. What            

C. Whom        

D.Whose

3………… will you leave?

A. Who        

B. Whom            

C. When        

D.How many

4…………… is David?

A. Whose        

B. Whom            

C. How        

D.when

5………….. ball is this?

A. Who        

B. Whose            

C. Whom        

D. How

6……………. gave you this present?

A. Who        

B. Whom            

C. Whose        

D.which

7……………. people are there in your family?

A. How        

B. Why            

C. When        

D.How many

8……….. suitcase is mine?

A. Who        

B. Whose          

C. Which      

D.Whom

9……….. long did it take to make such a big cake?

A. What        

B. When            

C. How        

D.Which

10………… was the weather like on Monday?

A. How        

B. When            

C. What        

D. How long

Bài tập 4: Ứng dụng cách trả lời câu hỏi wh question tiếng Anh

 1. …… are you? I am her nephew.
 2. ……. are my books? They are on the bookshelf in her room.
 3. ……do you cry? I miss him.
 4. ……. is this cat? Mine.
 5. …….. can you go to the market? I think it is about 10 am.
 6.  ……..is the best laptop for my work? I don’t know.
 7. ……… did you see earlier yesterday? It’s Mary.
 8. …… will you leave? At 5 pm.
 9. ………… people are there in your family? There are four.
 10. ………. bag is mine? The right one.
 11. ………. did it take you to take such a big cake? About 4 hours.
 12. ……….. does your father go to work? By bus.
 13. ………..is it  from my house to my office? It’s about 5 km
 14. ……….do you want for your birthday? A cat.
 15. ……. do you often listen to K-pop music? Because, it makes me excited.

Đáp án

Bài tập 1

 1. Where
 2. Who
 3. What
 4. Why
 5. When
 6. How
 7. Which
 8. Whose

Bài tập 2

 1. How many people in your family?
 2. How often does she go to the supermarket?
 3. Where are her children playing?
 4. How does your father go to work?
 5. How far is it from my house to my office?
 6. What color is her car?
 7. How high is the building?
 8. Who will captain the team if Nick isn’t available?
 9. Why do I often listen to classical music? What do I often listen to classical music for?
 10. What do you want for your birthday?

Bài tập 3

1. A2. B3. C4. C 5. B
6. A7. D8. C  9. C10. C

Bài tập 4

 1. Who are you?  I am her nephew.
 2. Where are my books? –They are on the bookshelf in her room.
 3. Why do you cry? I miss him.
 4. Whose is this cat? Mine.
 5. When can you go to the market?  I think it is about 10 am.
 6.  Which is the best laptop for my work? I don’t know.
 7. Whom did you see earlier yesterday? It’s Mary.
 8. When will you leave? At 5 pm.
 9. How many people are there in your family? There are four.
 10. Which bag is mine? The right one.
 11. How long did it take you to take such a big cake? About 4 hours.
 12. How does your father go to work? By bus.
 13. How far is it  from my house to my office? It’s about 5 km
 14. What do you want for your birthday? A cat.
 15. Why do you often listen to K-pop music? Because, it makes me excited.

Hi vọng qua bài viết trên từ Blog học tiếng anh của Thành Tây sẽ giúp các bạn đã biết cách dùng câu hỏi Wh- (Wh question) một cách chính xác nhất. Đây là chủ điểm ngữ pháp khá quan trọng. Vì vậy các bạn làm kỹ bài tập để đạt điểm số tối ưu nhé. Nếu còn có bất kì thắc mắc nào về bài viết trên, đừng ngần ngại để lại bình luận để thanhtay.edu.vn giải đáp nhé.

Bình luận

Bài viết liên quan: