Centre là gì? Phân biệt Center với Central

Centre là một từ được sử dụng để chỉ vị trí hoặc trung tâm của một thứ gì đó. Trong nhiều trường hợp, từ “centre” có thể được sử dụng để chỉ một cơ sở, một trung tâm hoặc một tổ chức.

Tuy nhiên, cần phân biệt “centre” và “central”. Từ “central” có nghĩa là trung tâm của một khu vực, một thành phố hoặc một quốc gia. Tuy nhiên, nó thường được sử dụng để chỉ vị trí hoặc địa điểm quan trọng nhất, được đặt ở trung tâm của một khu vực hoặc hệ thống.

Vì vậy, mặc dù cả hai từ đều có liên quan đến trung tâm hoặc vị trí quan trọng, “centre” thường được sử dụng để chỉ các tổ chức hoặc trung tâm, trong khi “central” thường được sử dụng để chỉ các địa điểm hoặc vị trí trung tâm của một khu vực nào đó.

Cùng tìm hiểu thêm qua bài chia sẻ bên dưới của Thành Tây để trả lời cho câu hỏi centre là gì nhé!

1. Centre là gì?

Centre là gì?
Centre là gì?

Centre & center là một, tức đều mang nghĩa là trung tâm giống nhau. Đây là cách viết & sử dụng từ không giống nhau mà thôi.

Ban đầu, tất cả mọi người đều viết là centre, tuy nhiên, do cải cách chính tả của Noah Webster mà người Mỹ bắt đầu viết thành center. Mặc dù viết theo cách mới đã được nhiều quốc gia sử dụng nhưng cách viết centre vẫn rất phổ biến trên thế giới. Nhưng cho dù bạn viết như thế nào thì nó thực ra cùng là 1 từ, nên cách dùng & ý nghĩa là như nhau.

Centre thường được dùng trong tiếng Anh quốc tế & Anh-Anh. Trong khi đó, Center là cách viết khác sử dụng chủ yếu trong Anh-Mỹ. Còn mặt ý nghĩa là như nhau.

Ví dụ:

 • The shopping centre is a great place to buy clothes and groceries.
  Trung tâm mua sắm là nơi bạn có thể mua đồ hàng hóa và thực phẩm.
 • The central hospital provides professional medical services.
  Bệnh viện trung tâm cung cấp các dịch vụ y tế chuyên nghiệp.
 • The city centre is where you can find government buildings and offices.
  Trung tâm thành phố thường là nơi tập trung các công trình công cộng và văn phòng.
 • The artist is painting a picture at the art centre.
  Họa sĩ đang vẽ một bức tranh tại trung tâm nghệ thuật.
 • The science research centre is where scientists conduct research and experiments.
  Trung tâm nghiên cứu khoa học là nơi các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm.

Tham khảo thêm về Khóa học IELTS Thành Tây

2. Sự khác biệt giữa center & central

Sự khác biệt đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy đó là từ loại. “Central” là 1 tính từ (adjective), còn “center” là 1 danh từ. Tiếp theo, chúng ta cùng xem nghĩa của từng từ để nhận biết.

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2.1. Central /ˈsentrəl/

Nghĩa 1: rất quan trọng

Ví dụ:

 • Prevention also plays a central role in traditional medicine.
  Phòng bệnh cũng đóng một vai trò trung tâm trong y học truyền thống.
Centre là gì?
Central /ˈsentrəl/

Nghĩa 2: có quyền lực hoặc quyền kiểm soát tới những bộ phận khác

Ví dụ:

 • The organization has a central office in York.
  Tổ chức này có văn phòng trung tâm tại York.

Nghĩa 3: ở trung tâm của 1 khu vực/quốc gia, hoặc vật thể

Ví dụ:

 • Central Vietnam Mien Trung VN The central area of the brain
  Khu vực trung tâm của não bộ

Nghĩa 4: dễ dàng đến được từ nhiều khu vực

Ví dụ:

 • The flat is very central-just five minutes from Princes Street.
  Căn hộ này ở vị trí rất trung tâm-đi chỉ mất 5 phút từ đường Princes

Tham khảo thêm về fighting là gì?, Due to là gì?cách sử dụng to

2.2. Centre/ˈsentər/

Centre còn được viết là “center”.

Nghĩa 1: (Nói về vị trí ở giữa) điểm giữa hoặc phần giữa của cái gì đó.

Ví dụ:

 • The centre of a circle
  Tâm của 1 vòng tròn
Centre là gì?
Centre/ˈsentər/

Nghĩa 2: (Nói về thị trấn/ thành phố) khu vực chính của 1 thị trấn hay thành phố, ở đó có nhiều cửa hàng & văn phòng

Ví dụ:

 • In the công ty centre
  Tại trung tâm thành phố

Nghĩa 3: (Nói về thị trấn/ thành phố) một nơi hay một khu vực, ở đó có rất nhiều người sinh sống, 1 nơi, ở đó diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa hay buôn bán.

Ví dụ:

 • Industrial centres
  Trung tâm công nghiệp

Nghĩa 4: (Nói về tòa nhà) 1 tòa nhà hay địa điểm được sử dụng cho mục đích hoặc hoạt động đặc biệt

Ví dụ:

 • Shopping center
  Trung tâm mua sắm.

3. Bài tập tiếng Anh về Centre

Dưới đây là một số bài tập tiếng Anh liên quan đến từ “centre”:

Bài tập 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

 1. The shopping _____ is closed on Sundays.
 2. The _______ of the city is always busy.
 3. We need to go to the _____ hospital for the check-up.
 4. The art _______ offers painting classes.
 5. The science research _______ conducts groundbreaking experiments.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau:

 1. Where can I find the city _______? a) center b) central c) centre
 2. The _______ of the university is located near the library. a) central b) center c) centre
 3. The art _______ is hosting an exhibition this weekend. a) centre b) central c) center
 4. I’m going to the shopping _______ to buy some new clothes. a) center b) centre c) central
 5. The _______ hospital has the best medical facilities in town. a) central b) center c) centre

Đáp án

Bài tập 1:

 1. The shopping centre is closed on Sundays.
 2. The centre of the city is always busy.
 3. We need to go to the central hospital for the check-up.
 4. The art centre offers painting classes.
 5. The science research centre conducts groundbreaking experiments.

Bài tập 2:

 1. Where can I find the city centre?
  • Đáp án: c) centre
 2. The centre of the university is located near the library.
  • Đáp án: b) center
 3. The art centre is hosting an exhibition this weekend.
  • Đáp án: a) centre
 4. I’m going to the shopping centre to buy some new clothes.
  • Đáp án: b) centre
 5. The central hospital has the best medical facilities in town.
  • Đáp án: a) central

Centre là một từ chỉ vị trí hoặc trung tâm của một thứ gì đó, thường được sử dụng để chỉ các tổ chức hoặc trung tâm. Tuy nhiên, “central” là một từ có nghĩa tương tự như “centre”, nhưng thường được sử dụng để chỉ các địa điểm hoặc vị trí trung tâm của một khu vực nào đó.

Vì vậy, để sử dụng đúng từ, chúng ta cần phân biệt giữa “centre” và “central” và áp dụng chúng đúng cách vào ngữ cảnh phù hợp.

Đừng quên truy cập vào chuyên mục Học tiếng anh của Thành Tây để đón đọc thêm những kiến thức hữu ích nhé!

Bình luận

Bài viết liên quan: