Cấu trúc Allow: Công thức và cách dùng

Nếu bạn có khúc mắc trong việc sử dụng cấu trúc Allow to V hay Ving thì bài viết sau đây chính là dành cho bạn. Trong tiếng Anh, để xin phép hay tường thuật lại việc ai đó cho phép ai làm gì thì có mấy cách nhỉ?

Cùng https://thanhtay.edu.vn/ ôn tập lại chủ điểm ngữ pháp này trong bài viết này ngay bây giờ nhé!

1. Cấu trúc Allow

Tổng hợp Cấu trúc Allow
Tổng hợp Cấu trúc Allow

Động từ Allow có nghĩa là chấp nhận, cho phép, thừa nhận.

Cách dùng của Allow

 • Diễn tả sự cho phép ai đó làm gì.
 • Diễn tả sự việc ai đó không bị ngăn cản làm việc gì hoặc không bị ngăn cản một điều gì đó xảy ra trong thực tế.
 • Allow được sử dụng để biểu hiện thái độ lịch sự khi đề nghị sự giúp đỡ từ người khác theo một cách nào đó.

Dưới đây là một số cấu trúc Allow thông dụng.

Cấu trúc 1: S + Allow + Sb + to V + Sth

Cấu trúc Allow được sử dụng để diễn tả sự cho phép một ai đó làm việc gì.

Khi ở dạng câu phủ định ta thêm doesn’t hoặc don’t vào phía sau chủ ngữtrước Allow.

Ví dụ:

 • My mother allows me to go shopping with her tomorrow.

(Mẹ tôi đã đồng ý cho tôi đi mua sắm với mẹ vào ngày mai).

 • My father doesn’t allow me to go out with my best friend

(Bố tôi không đồng ý cho tôi ra ngoài cùng bạn thân của tôi).

Lưu ý: Sử dụng động từ nguyên mẫu có “to” sau cấu trúc Allow.

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cấu trúc 2: S + Allow)+ for + Sb/Sth

Cấu trúc Allow + for + Sb/sth mang ý nghĩa diễn tả việc ai đó chấp nhận cái gì hay người nào hoặc có thể mang gộp cả nghĩa là kể cả cái gì/người nào.

Ví dụ: 

 • She allows for me to follow her

(Cô ấy chấp nhận cho phép tôi theo đuổi cô ấy).

 • We don’t allow for people to smoke in our house.

(Chúng tôi không cho phép ai hút thuốc trong nhà của chúng ngôi)

Cấu trúc 3: S + Allow)+ Sb + up/in/out/…

Khi muốn diễn tả sự cho phép ai đó vào đâu, rời đi hoặc đứng dậy làm một việc gì đó bạn hãy sử dụng cấu trúc này.

Ví dụ: 

 • Teachers allow students up to answer the question

(Giáo viên cho phép học sinh đứng lên trả lời câu hỏi).

 • The doctor doesn’t allow the patient’s family in the emergency room.

(Bác sĩ không phép cho người nhà bệnh nhân vào phòng cấp cứu.)

 • My mother allows me out with my best friend

(Mẹ tôi cho phép tôi ra ngoài với bạn thân tôi)

Cấu trúc 4: S + Allow + of + Sth…

Cấu trúc Allow này được sử dụng để diễn tả sự chấp nhận, cho phép hay nhường chỗ cho cái gì.

Ví dụ: 

 • This rule allows of no exceptions.

(Quy tắc này không cho phép ngoại lệ)

 • This option allows of only one direction – we made a mistake

(Phương án này chỉ cho phép một hướng đi – Chúng ta đã làm sai.)

Lưu ý: Trong tất cả các cấu trúc trên, Allow được chia tùy theo thời và chủ ngữ của câu.

Tham khảo thêm về các khóa học IELTS của Thành Tây tại https://thanhtay.edu.vn/khoa-hoc-ielts/

2. Câu bị động với cấu trúc Allow

Câu bị động với cấu trúc Allow
Câu bị động với cấu trúc Allow

Công thức:


Chủ động: S + let + O + V…

Bị động: S(O) + (tobe) allowed + to Vi + … + by O(S).

Câu bị động với cấu trúc Allow được dùng với ý nghĩa là ai, cái gì được cho phép làm gì.

Ví dụ: 

 • My father let me drive his car. (Bố tôi cho phép tôi lái xe của ông ấy).

➔ I am allowed to drive their car by my father. (Tôi được sự cho phép bởi bố để sử dụng chiếc xe của ông ấy).

 • The doctor let me to enter the hospital room to visit my mother. (Bác sĩ cho phép tôi vào phòng bệnh thăm mẹ.)

➔ I am allowed to enter the hospital room to visit my mother by the doctor. (Tôi được cho phép bởi bác sĩ để vào phòng bệnh thăm mẹ).

Tham khảo thêm về cấu trúc Apologize, cấu trúc asked me, cấu trúc Had Better

3. Cấu trúc Let

Let trong một vài trường hợp có sắc thái nghĩa tương tự với allowpermit nhưng cách sử dụng của let khác với hai từ trên.

Let cũng có ý nghĩa khác ngoài nghĩa giống với allow/permit.

Cách dùng

Let dùng để diễn tả về việc ai đó cho phép hoặc được phép làm gì. Nó cũng có thể được sử dụng khi bạn muốn đưa ra lời khuyên, khích lệ người khác.

Cấu trúc 1: S + let + tân ngữ + V(infinitive)

 • Cấu trúc được dùng khi nói ai đó cho phép làm gì.
 • Động từ let được chia theo chủ ngữ, khi chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít ta chuyển let thành lets.
 • Động từ theo sau tân ngữđộng từ nguyên thể không to.

Ví dụ:

 • She lets me look at the photos.

(Cô ấy cho phép tôi xem những tấm ảnh đó)

 • I didn’t let my friend back home at the midnight.

(Tôi đã không để bạn bè mình ra về giữa đêm)

Cấu trúc 2: Let + somebody + V(infinitive)

 • Cấu trúc này có nghĩa là “Hãy để cho”, “cứ để cho”…
 • Let là từ ít trang trọng nhất trong ba từ: allow, permit, let.

Ví dụ:

 • Please allow me to buy you a drink. ( lịch sự và trang trọng)
 • Let me buy you a drink. (thân thiện và không trang trọng)

Ngoài ra cấu trúc này còn được dùng với nghĩa khuyên nhủ, khích lệ, động viên

Ví dụ:

 • Don’t let it worry you.

(Đừng để nó làm bạn lo lắng)

Lưu ý:

Let us là hình thức trang trọng hơn khi muốn đưa ra đề xuất, xin phép làm gì. Let’s chính là hình thức ngắn gọn của let us.

Ví dụ:

 • Let us help each other = Let’s help each other.

(Hãy giúp đỡ lẫn nhau)

Dạng phủ định của Let us/Let’s là Let’s not/Don’t let’s. Hình thức đầy đủ Let us/Let us not/Don’t let us thường được sử dụng ở nhiều trường hợp trang trọng như tài liệu, bài phát biểu chính trị, trong tôn giáo và các lễ nghi khác.

Ví dụ:

 • Let us remember all those who have died in this terrible conflict.

(Chúng ta hãy cùng tưởng nhớ tất cả những người đã mất trong cuộc xung đột khủng khiếp này)

Đặc biệt, khi muốn dùng với nghĩa xin phép, nên sử dụng Let us dạng đầy đủ, không viết tắt để tránh làm cho người nghe, người đọc có cảm giác thiếu tôn trọng.

4. Cấu trúc Advise

Cách dùng

Advise được dùng khi muốn khuyên bảo ai đó trong một vấn đề nhất định.

Nó chỉ hành động nói với ai đó, khuyên họ nên làm hay đưa ra quyết định. Người đưa ra lời khuyên có đủ trình độ, kinh nghiệm liên quan đến vấn đề đang nói.

Cấu trúc 1: advise + tân ngữ + to V(infinitive)

 • Theo ngay sau Advise sẽ là một tân ngữ trực tiếpđộng từ nguyên thể có to.
 • Cấu trúc mang ý nghĩa khuyên ai đó nên làm gì.
 • Dạng phủ định của cấu trúc này chỉ cần thêm not sau tân ngữtrước to.
 • Ngoài ra câu phủ định của advise còn có một cấu trúc khác với ý nghĩa tương tự

advise + somebody + against + V(ing)

Ví dụ:

 • I advised Nam against smoking = I advised not to smoke.

(Tôi khuyên Nam không nên hút thuốc).

Cấu trúc 2: advise + V(ing)

 • Khi không có tân ngữ trực tiếp phía sau advise, ta chỉ cần chia động từ về dạng V(ing).
 • Ý nghĩa của cấu trúc này hoàn toàn giống với cấu trúc ở trên.

Ví dụ:

 • I’d advise waiting until tomorrow.

(Tôi khuyên bạn nên chờ đến ngày mai.)

Cấu trúc 3: advise + that + mệnh đề

 • Cấu trúc này thường được sử dụng ở dạng câu gián tiếp, khi muốn truyền đạt lại lời của ai đó.

Ví dụ:

 • Mai advised that they should start early.

(Mai khuyên họ nên bắt đầu sớm)

Lưu ý:

Trong trường hợp trang trọng, advise có thể được dùng khi muốn đưa ra một thông tin chính thức gì đó.

Ví dụ:

 • They were advised of their rights.

(Họ được thông báo về quyền của họ.)

 • Our solicitors have advised that the costs could be enormous.

(Các luật sư của chúng tôi đã thông báo rằng chi phí có thể rất lớn.)

Cần phân biệt rõ advise (động từ: khuyên bảo) với advice (danh từ: lời khuyên), tuy thuộc cùng một trường nghĩa nhưng chúng lại có cách sử dụng hoàn toàn khác nhau. Với advice ta có 2 cấu trúc phổ biến sau :

 • To give (a piece of) advice (to somebody)

(cho ai đó lời khuyên)

 • Take advice from somebody = take somebody’s advice

(Nghe theo lời khuyên của ai)

Ví dụ:

 • She was always there to give great advice.

(Cô ấy đã luôn ở đây để đưa ra lời khuyên tốt nhất)

 • Take my advice and stay away from him!

(Nghe lời tôi và tránh xa anh ta ra!)

5. So sánh cấu trúc Allow, Let, Permit, Advise

Trong ngữ pháp tiếng Anh, có nhiều từ mang ý nghĩa tương tự nhau , có cấu trúc chung chung hoặc khác cấu trúc. Trong mỗi trường hợp khác nhau phải sử dụng các từ khác nhau sao cho phù hợp. Điều này khiến cho người học tiếng Anh trở nên bối rối, gặp khó khăn và phân vân không biết nên chọn từ nào để sử dụng chúng. Allow, Let, Permit và Advise là nhóm 4 từ như thế.  

Thanhtay.edu.vn sẽ chia sẻ cho các bạn cách phân biệt cấu trúc Allow, Let, Permit, Advise để giải quyết các bài tập điền từ thích hợp vào ô trống nhé.

So sánh cấu trúc Allow, Let, Permit, Advise
So sánh cấu trúc Allow, Let, Permit, Advise

Allow/Permit

Hai từ Allow và permit mang ý nghĩa giống nhau, vì vậy chúng có cách dùng như nhau và có thể thay thế cho nhau.

Permit được sử dụng trong câu với ý nghĩa trang trọng hơn.

Điểm khác cơ bản của 2 từ:

 • Allow: dùng với trạng từ
 • Permit: không dùng với trạng từ.

Ví dụ:

 • He wouldn’t allow me in.

(Anh ấy không cho tôi vào)

 • Smoking is not permitted in the hospital

(Việc hút thuốc là không được cho phép trong bệnh viện).

Lưu ý: Những cấu trúc câu bị động sử dụng “it” chỉ được phép dùng “permit”.

Allow/Let

Trong một vài trường hợp, Let có sắc thái nghĩa tương tự với Allow và Permit. Tuy nhiên cách sử dụng của Let khác hoàn toàn với 2 từ trên.

Ví dụ:

 • Please allow me to help you.. –  Lịch sự và trang trọng

(Vui lòng cho phép tôi giúp bạn)

 •  Let me help you – thân thiện và không trang trọng

(Hãy để tôi giúp bạn)

Lưu ý: Ngoài nghĩa giống với Allow và Permit, Let cũng có ý nghĩa khác.

Allow/Advise

Khác với Allow,  Advise được sử dụng khi muốn khuyên bảo ai đó trong một vấn đề nhất định.

Động từ Advise diễn tả hành động nói với một ai đó, khuyên họ nên làm hay đưa ra quyết định. Người đưa ra lời khuyên đó là người có có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm liên quan đến vấn đề đang nói.

Ví dụ: 

 • I advised him not to smoke.

(Tôi khuyên anh ấy không nên hút thuốc).

 • The teacher advised me that I should study hard.

(Giáo viên khuyên tôi rằng tôi nên học tập chăm chỉ hơn.)

6. Bài tập cấu trúc Allow

Những kiến thức về cấu trúc Allow thanhtay.edu.vn đã hướng dẫn ở phía trên. Hay làm bài tập để củng cố lại kiến thức nhé!

Bài tập 1: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:

 1. Hoa is allowed ________ (eat) as many vegetables as she likes.
 2. The boy was allowed _______ (play) football with his friend by his father.
 3. Photography _________ (not allow) in the museum.
 4. We are allowed _________(live) there rent – free.
 5. Their children aren’t allowed  _________(smoke).

Bài tập 2: Chia động từ trong ngoặc

 1. They don’t allow visitors_______________(take) photos in the museum.
 2. My doctor doesn’t permit____________(eat) red meat.
 3. I wasn’t allowed__________________(go) to the movies.
 4. We won’t let you______________________(know) what we are going to do with him.
 5. He never allows anybody_____________(give) advice.
 6. My mother permit me________________(go) out tonight.
 7. The biologist doesn’t allow___________(smoke) in the laboratory

Bài tập 3: Viết lại câu

1. My mom doesn’t allow me to go out.

My mom doesn’t let ……………………………………………….

2. Authorities in London do not let him leave the country.

Authorities in London do not allow ………………………………….

3. His wife will not let him go on a business trip with his boss.

His wife will not allow ………………………………………….

4. My teacher didn’t let us speak freely.

My teacher didn’t allow ……………………………………………..

5. Will your parents let you go to out tonight?

Will your parents allow………………………………………………

Đáp án

Bài 1:

 1. To eat
 2. To play
 3. Isn’t allowed
 4. To live
 5. To smoke.

Bài 2:

 1. to take    
 2. eating    
 3. to go    
 4. know    
 5. to give    
 6. to go    
 7. smoking

Bài 3:

 1. My mom doesn’t let go out,
 2. Authorities in London do not allow him to leave the country.
 3. His wife will not allow her to go on a business trip with his boss.
 4. My teacher didn’t allow us to speak freely.
 5. Will your parents allow you to go out tonight.

Trên đây là toàn bộ về cấu trúc Allow cũng như phân biệt chúng với Let, Permit và Advise. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn bổ sung thêm nhiều kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cho mình.

Đừng quên truy cập vào chuyên mục Học IELTS để đón đọc thêm các chia sẻ mới nhất về tiếng anh nhé. Chúc các bạn học tốt!

Bình luận

Bài viết liên quan: