Những lời chúc chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Anh

Trong cuộc đời của chúng ta có thể sẽ trải qua vài công việc khác nhau. Mỗi công việc khác nhau chúng ta sẽ có những người đồng nghiệp khác nhau. Mỗi lần chia tay sẽ là một lần bồi hồi cảm xúc và tiếc nuối.

Trước khi chuyển qua công việc mới, bạn muốn gửi lời chúc bằng tiếng Anh đến những người đồng nghiệp hay sếp của mình. Trong bài viết này, Thành Tây sẽ gợi ý cho bạn những lời chúc chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Anh hay nhất. 

1. Từ vựng chia tay đồng nghiệp bằng tiếng anh

Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến việc chia tay đồng nghiệp:

 1. Farewell /ˌfeəˈwel/ (noun): A formal way to say goodbye.
  • Nghĩa: Lời chia tay, lời tạm biệt.
 2. Goodbye /ɡʊdˈbaɪ/ (interjection): A simple way to say farewell.
  • Nghĩa: Tạm biệt.
 3. Take care /teɪk kɛr/ (phrase): Expressing concern for someone’s well-being.
  • Nghĩa: Hãy chăm sóc bản thân.
 4. Best of luck /bɛst ʌv lʌk/ (phrase): Wishing someone success.
  • Nghĩa: Chúc may mắn nhất.
 5. Stay in touch /steɪ ɪn tʌʧ/ (phrase): Encouraging ongoing communication.
  • Nghĩa: Giữ liên lạc.
 6. It’s been a pleasure working with you /ɪts bɪn ə ˈplɛʒər ˈwɜrkɪŋ wɪð juː/ (phrase): Expressing enjoyment of working together.
  • Nghĩa: Rất vui được làm việc cùng bạn.
 7. I’ll miss you /aɪl mɪs juː/ (phrase): Expressing feelings of missing someone.
  • Nghĩa: Tôi sẽ nhớ bạn.
 8. Wishing you all the best /ˈwɪʃɪŋ juː ɔːl ðə bɛst/ (phrase): Offering positive wishes.
  • Nghĩa: Chúc bạn mọi điều tốt lành.
 9. Keep up the great work /kiːp ʌp ðə ɡreɪt wɜrk/ (phrase): Encouragement to continue doing well.
  • Nghĩa: Tiếp tục làm tốt công việc.
 10. We’ll be rooting for you /wiːl biː ˈruːtɪŋ fɔːr juː/ (phrase): Expressing support.
  • Nghĩa: Chúng tôi sẽ ủng hộ bạn.

2. Lời chúc chia tay sếp nam bằng tiếng Anh

Sau đây chúng ta hãy tham khảo lời cảm ơn cũng như lời chúc đến sếp nam bằng tiếng Anh

lời chúc chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Anh
Lời chúc chia tay gửi đến sếp là nam bằng tiếng Anh
 • I am very lucky to have a boss like you. Although I can no longer work with the boss in the future, I always respect and respect my boss. Wish your boss a lot of health and a better and better career.
  Tôi rất may mắn vì có được người sếp như anh. Dù sau này không còn được làm việc cùng sếp nhưng tôi luôn tôn trọng và kính nể sếp. Chúc sếp thật nhiều sức khoẻ và sự nghiệp ngày một thăng tiến.
 • Thank you boss over the past time for always helping and teaching me the right things. Wishing your boss a lot of health and joy at work.
  Cảm ơn sếp thời gian qua đã luôn giúp đỡ và chỉ dạy những điều đúng đắn cho tôi. Chúc sếp có thật nhiều sức khoẻ và niềm vui trong công việc.
 • In the near future, we will no longer work together. I have a lot of regrets. Since the beginning, you have been a great boss of mine. Wishing your boss always maintains the current performance and more and more success.
  Sắp tới chúng ta sẽ không còn làm việc cùng nhau nữa. Tôi có rất nhiều tiếc nuối. Thời gian qua anh đã là một người sếp tuyệt vời của tôi. Chúc sếp luôn giữ vững phong độ như hiện tại và ngày một thành công hơn nữa.
 • Thank you for your help. Wish the future boss the right choices.
  Cảm ơn sự giúp đỡ của sếp dành cho tôi. Chúc sếp sẽ có những sự lựa chọn đúng đắn trong tương lai.
 • I am very sad to say goodbye to my boss. However, I also know that this farewell is not the end. Maybe in the future, my boss and I will still meet each other but will be in other positions. Wish the boss all the best
  Tôi rất buồn khi phải nói lời tạm biệt với sếp. Tuy nhiên tôi cũng biết rằng lần chia tay này không phải là kết thúc. Có thể trong tương lai, tôi với sếp vẫn sẽ gặp nhau nhưng sẽ trong những cương vị khác. CHúc sếp tất cả.
 • I Hope you have outstanding achievements in the coming time. I have always believed in your skillful leadership.
  Chúc sếp có được những thành tựu tuyệt vời trong thời gian tới. Tôi luôn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo tài tình của anh.
 • Thank you boss for stepping the boat that led me and my colleagues. I am very sad to say goodbye to you. Wish you good health and peace.
  Cảm ơn sếp đã chèo lái con thuyền dẫn dắt tôi và những đồng nghiệp. Tôi rất buồn khi phải nói lời chia tay với anh. Chúc anh có nhiều sức khoẻ và bình an.
 • My boss and I may no longer be coworkers but I’m glad we’re still friends outside of work.
  Tôi và sếp có thể không còn là đồng nghiệp của nhau nhưng tôi rất vui khi chúng ta vẫn là bạn gặp nhau bên ngoài công việc.
 • The boss is too focused on the job. I think the boss should make time for himself. Find the love of my life. Break up, I hope nothing but my boss has a lover.
  Sếp đã quá tập trung cho công việc rồi. Tôi nghĩ sếp nên dành thời gian cho bản thân mình rồi đó. Hãy đi tìm tình yêu của đời anh đi. Chia tay, tôi mong gì ngoài việc sếp có người yêu.
 • Wish the boss everything the best, prosperity and fortune. Wishing the company strong development.
  Chúc sếp vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Chúc công ty phát triển vững mạnh.
 • I know my boss is ambitious. I wish you the success you desire soon.
  Tôi biết sếp là người có hoài bão. Tôi chúc anh sớm gặt hái được những thành quả mà anh mong muốn.

Tham khảo thêm các Khóa học IELTS Thành Tây

3. Lời chúc chia tay sếp là nữ bằng tiếng Anh

Ngoài ra, chúng ta hãy cùng tham khảo thêm những lời chúc chia tay đầy ý nghĩa đến sếp nữ

 • I wish your boss the next time there will be many new successful projects. I am very sad that I cannot accompany my boss on the next journey.
  Chúc sếp thời gian tới sẽ có nhiều dự án thành công. Tôi rất buồn vì không thể cùng đồng hành với sếp trong chặng đường tiếp theo.
 • Wishing your boss many successes in the new field. Hope you don’t forget me.
  CHúc sếp đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực mới. Hy vọng chị không quên tôi.
 • The boss is a talented woman. I really admire the boss. Thank you boss who has been my driving force all the time. Wishing your boss always a success and good health.
  Sếp là một người phụ nữ tài giỏi. Tôi rất ngưỡng mộ sếp. Cảm ơn sếp là động lực với tôi trong suốt thời gian qua. Chúc sếp luôn thành công và dồi dào sức khỏe.
 • From the first day I met the boss, I was very impressed with your professionalism. I have learned many things from him. Wish you always have many advantages in the future.
  Từ ngày đầu gặp sếp tôi đã rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp của chị. Tôi đã học được rất nhiều điều từ chị. Chúc chị gặp được nhiều thuận lợi trong tương lai.
 • You are my first boss but a woman. I was very surprised. I am very grateful for the new things in your work that you bring us. Wishing you success on your career path.
  Bạn là người sếp đầu tiên của tôi mà là nữ. Tôi đã rất bất ngờ. Tôi rất biết ơn vì những điều mới mẻ trong công việc mà bạn đem lại cho chúng tôi. Chúc bạn thành công trên con đường của sự nghiệp.
 • The boss and we have been together for a long time. I am very sad when I have to say goodbye today. We hope the best of luck will come to you in the future.
  Sếp và chúng tôi đã có thời gian dài gắn bó với nhau. Tôi rất buồn khi hôm nay phải nói lời chia tay với chị. Chúng tôi mong những điều may mắn sẽ đến với chị trong tương lai.
 • My time working at the company has helped me grow a lot. Especially thanks to the head of the department. You are the one who scolds me the most but is the person with the greatest merit to create me today. I wish you great days in the future. I would like to send you my dear goodbye.
  Thời gian làm việc tại công ty đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Đặc biệt là nhờ có chị trưởng phòng. Chị là người mắng tôi nhiều nhất nhưng lại là người có công lớn nhất để tạo nên tôi của ngày hôm nay. Chúc chị có những ngày tháng tuyệt vời trong tương lai sắp tới. Tôi xin gửi đến chị lời chào tạm biệt thân thương.
 • The moment of saying goodbye is always very difficult. But we humans need to say goodbye to the past in order to move into a new future. Wishing You are always successful and shining.
  Khoảnh khắc nói tạm biệt luôn rất khó khăn. Những con người chúng ta cần nói tạm biệt những điều đã qua để tiến đến với tương lai mới mẻ. Chúc chị luôn thành công và tỏa sáng.
 • To be able to lead the team in the right direction, you worked very hard. I am very sad to say goodbye to you. But I believe in my decision and I also hope we are not too sad about it. Wishing you to soon reap the achievements you desire.
  Để có thể dẫn dắt cả đội đi đúng hướng, chị đã rất vất vả. Tôi rất buồn khi nói lời chia tay với chị. Nhưng tôi tin vào quyết định của bản thân và tôi cũng hy vọng chị không quá buồn vì điều đó. Chúc chị sớm gặt hái được những thành tựu mà mình mong muốn.
 • Anyway, the boss is a woman. I wish your boss will find someone who can help him feel secure and that person will be a solid support for you.
  Dù sao thì sếp cũng là phụ nữ. Tôi chúc sếp sẽ tìm thấy người có thể giúp sếp yên tâm và người đó sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chị.
 • I will keep trying even though I can no longer work with you next time , but I will always remember what she taught.
  Tôi sẽ không ngừng cố gắng dù sau này không còn được làm việc cùng chị nhưng tôi sẽ luôn nhớ những gì chị dạy bảo.
 • Thanks to my boss, I have the courage to follow my passion. Wish boss always happy and beautiful as the present.
  Nhờ có sếp mà tôi ssax có dũng khí theo đuổi đam mê của mình. Chúc sếp luôn vui vẻ và sinh đẹp như hiện tại.
 • Starting tomorrow I will no longer work here. I am very sad because I have to say goodbye to my boss. I hope when my boss needs help, don’t hesitate to call me. I will help you with my best. Wish you and everyone a healthy stay.
  Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không còn làm việc ở đây nữa. Tôi rất buồn vì phải nói chia tay với sếp. Tôi hy vọng những lúc sếp cần giúp đỡ thì đừng ngại gọi cho tôi. Tôi sẽ giúp chị bằng hết khả năng của mình. Chúc chị và các anh em ở lại nhiều sức khoẻ.
 • Wishing you and your family always happiness. I wish the company will become rich and strong to bring many job opportunities for many other people
  Chúc chị và gia đình luôn vui tươi. Chúc công ty sẽ ngày một giàu mạnh để đem đến nhiều cơ hội việc làm chi nhiều anh em khác.
 • You give me a different feeling from female bosses. I don’t like female bosses until I meet you. I was extremely admired. You are an outstanding person.
  Chị đã cho tôi có cảm giác khác đối với những người sếp nữ. Tôi từng không thích sếp nữ cho đến khi gặp chị. Tôi đã vô cùng tâm phục khẩu phục. CHị quả là một người xuất sắc.
 • Wishing your boss always is healthy, happy and successful in driving the company to greater achievements.
  Chúc sếp luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và thành công trong việc chèo lái công ty đến với những thành tựu to lớn hơn.
 • Although I am no longer the boss’s subordinate, I always give him respect for what you have given me. Thank you boss for always treating staff like us well. People like your boss will have a lot of luck. The boss will be more successful in the future.
  Dù tôi không còn là cấp dưới của sếp nhưng tôi luôn dành cho sếp sự tôn trọng vì những gì mà sếp đã dành cho tôi. Cảm ơn sếp đã luôn đối xử tốt với những người nhân viên như chúng tôi. Những người như sếp sẽ gặp được nhiều may mắn. Chúc sếp sẽ thành công hơn nữa trong tương lai.
 • Having to say goodbye to my boss is what I deeply regret. I hope my boss will always be beautiful and successful in the future.
  Phải nói tạm biệt sếp là điều tôi vô cùng tiếc nuối. Tôi hy vọng sếp sẽ luôn xinh đẹp và thành công trong tương lai.

Tham khảo: Lời chúc Giáng Sinh bằng tiếng Anh

4. Những lời chúc chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Anh

Sẽ có những lúc ta phải nói tạm biệt với những đồng nghiệp đã gắn bó với ta trong công ty. Bạn đừng quên gửi đến họ những lời cảm ơn, lời chúc chia tay cũng như tình cảm mà bạn dành cho họ.

Lời chúc chia tay gửi đến đồng nghiệp bằng tiếng Anh
Lời chúc chia tay gửi đến đồng nghiệp bằng tiếng Anh

Chúng ta hãy cùng tham khảo những lời chúc chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa dưới đây nhé.

 • Next time I will switch to another team. It’s sad to break up with everyone. Wishing everyone to stay healthy to achieve high results at work.
  Thời gian tới tôi sẽ chuyển sang đội khác. Thật buồn khi phải chia tay mọi người. Chúc mọi người luôn giữ gìn sức khoẻ để đạt hiệu quả cao trong công việc.
 • I am very sad that I will not be able to work with everyone. I think I won’t be able to forget the memories here. Wishing you all to stay healthy and successful.
  Tôi rất buồn khi sắp tới sẽ không được làm việc cùng mọi người. Tôi nghĩ mình sẽ không thể quên được những kỉ niệm ở đây. CHúc các bạn ở lại nhiều sức khoẻ và thành công.
 • I regret to have to report all the sad news that I will have to change jobs. Today I come here to say goodbye to everyone. Thank you, everyone, for helping me in the past..
  Tôi rất tiếc khi phải báo với mọi tin buồn đó là tôi sẽ phải chuyển công tác. Hôm nay tôi đến đây để nói lời tạm biệt với mọi người.  Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua.
 • Time passes so fast. it’s time for me to say goodbye to everyone. Wishing everyone a good job, money will not be spent.
  Thời gian trôi thật nhanh. đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt với mọi người. Chúc mọi người công việc thuận lợi tiền tiêu không hết.
 • If nothing changes, I will stop working here. I am very sad about that but now I have some direction. Wishing everyone happy and successful.
  Nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ dừng công tác tại đây. Tôi rất buồn vì điều đó nhưng hiện tại tôi đang có một số hướng đi riêng. Chúc mọi người ở lại vui vẻ và thành công.
 • Please always be confident and do your best. Then success will come to you. Goodbye and see you someday.
  Hãy luôn tự tin và cố gắng hết sức của mình nhé. Rồi thành công sẽ đến với bạn. Tạm biệt bạn và hẹn gặp bạn vào một ngày không xa.
 • You are a kind and charismatic girl. I’m glad to have a colleague like you. Wish you always keep the positive energy of the present
  Bạn là một cô gái lại quan và tốt bụng. Tôi rất vui vì có được người đồng nghiệp như bạn. Chúc bạn luôn giữ được năng lượng tích cực của hiện tại. 
 • I don’t think I’ll have to say goodbye to everyone. But what is to be must come. Wishing everyone the right direction at work and reaping more success.
  Tôi không nghĩ mình sẽ phải nói lời tạm biệt với mọi người. Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Chúc mọi người có những hướng đi đúng đắn trong công việc và gặt hái được nhiều thành công.
 • Wishing everyone to work hard and achieve the goals that are set at work.
  Chúc mọi người làm việc chăm chỉ và đạt được những mục tiêu đã đề ra trong công việc.
 • Goodbye, my colleagues, and friends who have been with me for the past time. Wishing everyone a lot of health and energy to work effectively.
  Tạm biệt những người đồng nghiệp, những người bạn đã gắn bó với tôi trong thời gian qua. Chúc mọi người có thật nhiều sức khoẻ và năng lượng để làm việc hiệu quả.
 • I don’t want to say this but I think I’m going to have to say goodbye to everyone. Wishing everyone a lot of health and joy at work.
  Tôi không muốn phải nói điều này nhưng tôi nghĩ mình sắp phải nói tạm biệt mọi người. Chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ và niềm vui trong công việc.
 • Thank you to your teammates who have helped in the past. Wish everyone will have new ideas in their work to work effectively and have more fun
  Cảm ơn những người đồng đội đã giúp đỡ trong khoảng thời gian đã qua. Chúc mọi người sẽ có được những ý tưởng mới trong công việc để làm việc hiệu và và nhiều niềm vui.
 • Goodbye everyone, who helped me learn many things in the process of improving myself. Wish everyone good luck and make a lot of money.
  Tạm biệt các bạn, những người đã giúp tôi học được nhiều điều trong quá trình hoàn thiện bản thân mình. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn và kiếm được thật nhiều tiền.
 • You are a kind and friendly colleague. Thanks to you, my time working here is extremely fun and memorable. Wish you always keep your confidence. optimistic as of the present.
  Bạn là một người đồng nghiệp tốt bụng và thân thiện. Nhờ có bạn mà quãng thời gian làm việc tại đây của tôi vô cùng vui vẻ và đáng nhớ. Chúc bạn luôn giữ được sự tự tin.  lạc quan như hiện tại.
 • I think it will be very sad to no longer be able to work with everyone. I wish everyone will always be full of positive energy and always be happy. Do not forget me. See you all one day.
  Tôi nghĩ mình sẽ rất buồn khi không còn được làm việc cùng mọi người. Tôi chúc mọi người sẽ luôn tràn đầy năng lượng tích cực và luôn vui vẻ. Đừng quên tôi nhé. Hẹn gặp mọi người vào một ngày không xa.
 • Time passed so quickly that I never expected it. Now I have to say goodbye to everyone. I wish you good health and abundance, money is like water. Wish you all the best.
  Thời gian trôi nhanh đến mức tôi không thể ngờ tới. Bây giờ tôi phải nói lời chia tay với mọi người rồi. Chúc các bạn sức khoẻ dồi dào, tiền vào như nước. Chúc các bạn những điều tốt đẹp.
 • Then the day I have to say goodbye to everyone has come. I am very sad but I still have to say it. I wish everyone will always try their best to achieve the best results. Good luck.
  Rồi ngày tôi phải nói chia tay mọi người cũng đã đến. Tôi rất buồn nhưng tôi vẫn phải nói ra. Tôi chúc mọi người sẽ luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để công việc đạt hiệu quả cao nhất. Chúc các bạn thành công.
 • If you are sad because you are about to leave me, don’t be like that. I won’t hold back my tears. Cheer up and smile. That is the biggest driving force for me right now.
  Nếu bạn đang buồn vì sắp phải xa tôi thì đừng như vậy nữa. Tôi sẽ không kìm được nước mắt. Hãy vui lên và mỉm cười. Đó chính là động lực lớn nhất đối với tôi lúc này.

Tham khảo: Lời chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

5. Lời chúc chia tay khi đồng nghiệp chuyển công tác bằng tiếng Anh

Đôi lúc chia tay đồng nghiệp không chỉ vì lý chúng ta rời khỏi công ty mà có thể là vì đồng nghiệp sẽ chuyển địa điểm công tác đến một nơi khác, trong một khoảng thời gian cố định hoặc không cố định. Đây có thể là một chuyện vui cũng như là một trải nghiệm. 

lời chúc chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Anh
Lời chúc chia tay khi đồng nghiệp chuyển đi bằng tiếng Anh

Cùng tienganhduhoc.vn tham khảo những lời chúc ý nghĩa nhất khi đồng nghiệp chuyển công tác bằng tiếng Anh nhé.

 • Wish you many advantages when coming to a new job in a new land.
  Chúc bạn gặp nhiều thuận lợi khi đến với một công việc mới tại một vùng đất mới.
 • Have a great and meaningful time on this business trip.
  Chúc bạn có khoảng thời gian tuyệt vời và ý  nghĩa trong chuyến công tác này.
 • I am very sad to say goodbye to you. However, this can be your chance to learn new things. Wish you peace and reap many useful things.
  Tôi rất buồn khi phải chia tay với bạn. Tuy nhiên, làn chia tay này có thể là cơ hội học hỏi những điều mới mẻ của bạn. Chúc bạn bình an và gặt hái được nhiều điều bổ ích.
 • Wishing you to fully utilize your capabilities in the field you love about to come.
  Chúc bạn phát huy được hết năng lực của bản thân trong lĩnh vực bạn yêu thích sắp tới.
 • I hope the best of luck will come to you. Wish you achieve the goals that you have set.
  Tôi hy vọng những điều may mắn sẽ đến với bạn. Chúc bạn đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra.
 • Remember to stay healthy. Health will have it all. I believe you will soon adapt to the new environment.
  Hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Có sức khỏe sẽ có tất cả. T tin bạn sẽ sớm thích nghi với môi trường mới.
 • Congratulations on successfully passing the exam to a better position. I am very proud to have a colleague like you. Good luck to you.
  Chúc mừng bạn đã xuất sắc vượt qua kỳ thi để đến với một vị trí tốt hơn. Tôi rất tự hào vì có được một người đồng nghiệp như bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.
 • Heard you are going to work in France. I think this will be a great opportunity for you to prove your competence. Good luck!
  Nghe nói bạn sắp sang Pháp công tác. Tôi nghĩ đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để bạn chứng tỏ năng lực bản thân. Chúc các bạn thành công!
 • This business trip is extremely expected by the boss. So you’ll also be under a lot of pressure. Wish you are always calm and handle all situations well.
  Chuyến đi công tác lần này được các sếp vô cùng kỳ vọng. Do đó bạn cũng sẽ phải chịu không ít áp lực. Chúc bạn luôn bình tĩnh và xử lý tốt những tình huống xảy ra.
 • The transfer will be a great experience for you to improve yourself. Wish you find many useful things in that new land.
  Việc chuyển công tác sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời để bạn thêm hoàn thiện bản thân mình. Chúc bạn tìm thấy được nhiều điều bổ ích tại vùng đất mới đó.
 • Wish you have a great day at your new workplace. Don’t forget to tell me what happened.
  Chúc bạn có những ngày tháng tuyệt vời tại nơi công tác mới. Đừng quên kể cho tôi nghe những gì diễn ra nhé.
 • You are about to relocate to Ho Chi Minh City. I will miss you so much. Don’t forget to contact me in your free time. After the business trip, we meet again.
  Bạn sắp phải chuyển công tác đến thành phố Hồ Chí Minh rồi. Tôi sẽ rất nhớ bạn. Đừng quên liên lạc với tôi trong thời gian rảnh nhé. Sau chuyến công tác chúng ta lại gặp nhau.
 • I am very sad to see you off to the airport like this. I know this trip will be very helpful for you. Remember to stay healthy.
  Tôi rất buồn khi phải tiễn bạn ra sân bay như thế này. Tôi biết chuyến đi lần này sẽ rất có ích cho bản thân bạn. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
 • Promotion work but health also requires stability. Remember to take good care of yourself. See you in the upcoming holidays.
  Công việc thăng tiến nhưng sức khoẻ cũng đòi hỏi sự ổn định. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Hẹn gặp bạn vào dịp nghỉ lễ sắp tới.
 • Wish you have a successful business trip.
  Chúc bạn có một chuyến công tác thành công.
 • We are young, we need to experience. Transferring is an experience you need. Don’t worry too much, everything will be fine. I believe in your ability to work. Good luck.
  Chúng ta còn trẻ, chúng ta cần trải nghiệm. Chuyển công tác chính là một trải nghiệm bạn cần có. Đừng quá lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi tin vào khả năng làm việc của bạn. Chúc bạn thành công.
 • When you switch jobs I think we won’t be able to talk as much as before. Remember to stay healthy. I will visit you in my spare time.
  Khi bạn chuyển công tác tôi nghĩ chúng ta sẽ không thể nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Bạn hãy giữ sức khỏe, tôi sẽ đến thăm bạn khi có cơ hội nhé

Tham khảo: Lời chúc sức khỏe tiếng Anh

6. Mẫu thư chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Anh

Mẫu 1

Dear brothers and sisters. After 17 years and 05 months with FPT as well as FIS HCM with many ups and downs with the company, sad memories …

Today Duyen will send farewell FPT / FIS, farewell to the brothers and sisters You are going to reside in the United States according to the wishes of your family.

Only tomorrow (16/02/2011) Duyen will no longer step into the familiar working room, no longer meet the familiar faces, no longer worry about the routine of FIS Services , FPT-Mail account will no longer exist and many will no longer exist.

After the noisy hours with friends, colleagues … Now sitting alone in the empty room, remember the time over 17 years with FPT passing quickly (?) And how can you? How long have you been here? Remember the early days of stepping into FPT Ho Chi Minh City with astonishment in the way of working hard, playing the best of FPT; STCo culture is very unique and boldly embarrassed with newcomers to FPT as Duyen.

Then with the initial guidance of the leaders of FPT University and colleagues … plus the strong attraction of FPT culture, Duyen quickly integrated and became a FPTer from I do not know.

Until now, whenever we hear the singing or singing “FPT delegation is going away …”, in Duyen’s heart still felt emotions, still feel the flow of blood flowing in his body, I feel proud to be a FPT and perhaps these emotions will continue throughout the rest of my life.

Besides that, Duyen also honored the cooperation and guidance of the leaders of FPT University, FIS Management Board and other colleagues. At FSM, FIS7, FIS Services … you have seen Duyen as a friend, brother in the family, sincerely thank you for the cooperation, the sincere help of you and your colleagues.

It can be said that FPT as well as FIS is the second home of Duyen that Duyen is about to move away from, perhaps later, it is difficult for Duyen to feel like at FPT / FIS.

Respectfully, FPT and FIS always develop strongly and permanently, becoming a powerful corporation in the region and in the world. Wishing FIS Services to continue to grow strongly and reach out to global service. May until later, Duyen can proudly introduce to his new colleague and his descendant that he (was) a FPT.

Please send your best wishes and good health, goodbye and goodbye.

Mẫu 2

Next Tuesday, 31st XYZ 2006 will be my last day to say goodbye to all of you after all the things we did and all the joys we had together. It’s my privilege to know friends like you and the time I worked in XYZ was really a nice memory and experience to me. Now I have decided to take a new challenge outside XYZ to fulfill my career objectives, that’s why

It’s time for me to say goodbye 

Thank you all for your kind support 

Thanks for being a part of my life 

And thank you all for making me right 

May all your wishes come true 

And may all best luck staying with you 

From the bottom of my heart, I would like to take this opportunity to thank all of you for your kind support and nice treatment during the time I was with the XYZ and I wish you all to have great success in your careers as well as your lives. 

I hope that you will continue to support the XYZ Team like you did during the past years. I hope that I will see you again someday at someplace. Please keep in touch and you can reach me at my hand phone or my email

Cheers,

XYZ

7. Tổng kết

Trên đây, thanhtay.edu.vn đã mang đến cho các bạn những lời chúc chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa khi bạn bí ý tưởng và chưa biết phải nói gì khi rời đi.

Hy vọng các bạn có thể lựa chọn được những lời chúc bằng tiếng Anh phù hợp với ngữ cảnh của mình nhé, và đừng quên đón đọc thêm những chia sẻ hay về tiếng anh tại chuyên mục Học tiếng anh của chúng tôi nhé!

Bình luận

Bài viết liên quan: