Cấu trúc Order trong tiếng Anh: Công thức, cách dùng và bài tập

Cấu trúc order là một phần quan trọng trong việc diễn đạt các yêu cầu hoặc chỉ thị trong tiếng Anh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc order, cách sử dụng nó và điểm lưu ý khi áp dụng. Đồng thời, chúng ta sẽ thực hành qua các bài tập để nắm vững kiến thức.

1. Cấu trúc order là gì?

Cấu trúc order
Cấu trúc order là gì?

Cấu trúc “order” trong tiếng Anh thường được sử dụng để yêu cầu hoặc ra lệnh cho người khác thực hiện một hành động nào đó. Đây là một cách thức rõ ràng và mạnh mẽ để truyền đạt ý kiến hoặc mong muốn của người nói. Cấu trúc “order” thường được sử dụng trong các tình huống giao tiếp hàng ngày như đặt món ăn, yêu cầu giúp đỡ hoặc yêu cầu thông tin.

Ví dụ:

 • She runs as fast as possible in order to come to the concert on time.
  Cô ấy chạy nhanh nhất có thể để đến buổi hòa nhạc đúng giờ.
 • I left a note on the table in order that they can know where I went after waking up tomorrow morning.
  Tôi để lại một mảnh giấy trên bàn để họ có thể biết tôi đã đi đâu sau khi thức dậy vào sáng mai.

2. Cách sử dụng cấu trúc order

Cấu trúc order
Cách sử dụng cấu trúc order

2.1. Cấu trúc order dùng cho chủ thể hành động

Khi chúng ta sử dụng cấu trúc “order” để yêu cầu một người khác thực hiện một hành động, chúng ta thường đặt từ “order” trước động từ nguyên thể (bare infinitive).

Ví dụ:

 • Lệnh khẳng định: Order him to clean his room. (Yêu cầu anh ấy dọn dẹp phòng của mình.)
 • Lệnh phủ định: Don’t order her to leave. (Đừng ra lệnh cô ấy ra đi.)

2.2. Cấu trúc order dùng cho đối tượng khác

Khi chúng ta sử dụng cấu trúc “order” để yêu cầu một người nào đó yêu cầu hoặc ra lệnh cho một ai đó khác thực hiện một hành động, chúng ta sử dụng cấu trúc:

order + someone + to + bare infinitive

Ví dụ:

 • Lệnh khẳng định: I ordered him to buy groceries. (Tôi yêu cầu anh ấy mua đồ tạp hóa.)
 • Lệnh phủ định: She didn’t order me to come early. (Cô ấy không ra lệnh tôi đến sớm.)

2.3. Cấu trúc “order” dùng trong câu có 2 mệnh đề

Cấu trúc “order” cũng có thể được sử dụng trong câu có 2 mệnh đề để diễn tả hành động yêu cầu của một người khác. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng cấu trúc:

order + that + subject + bare infinitive

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ví dụ:

 • Lệnh khẳng định: I ordered that he clean his room. (Tôi ra lệnh anh ấy dọn dẹp phòng.)
 • Lệnh phủ định: She demanded that he not use her computer. (Cô ấy yêu cầu anh ấy không sử dụng máy tính của cô ấy.)

3. Cấu trúc tương tự So as to

Cấu trúc order
Cấu trúc tương tự So as to

Cấu trúc “so as to cũng tương tự cấu trúc “order”, nhưng mang ý nghĩa mềm dẻo hơn và thường được sử dụng để diễn tả mục đích hoặc lợi ích của một hành động. Cấu trúc này có dạng

Dùng cho chủ thể hành động: S + V + so as (not) to + V

Dùng cho đối tượng khác: S + V + so as for + Object + (not) to + V

Ví dụ:

 • I woke up early so as to catch the first bus. (Tôi thức dậy sớm để kịp bắt chuyến xe buýt đầu tiên.)
 • She studied hard so as to pass the exam. (Cô ấy học hành chăm chỉ để qua kỳ thi.)

4. Các lưu ý khi sử dụng cấu trúc order

Cấu trúc order
Các lưu ý khi sử dụng cấu trúc order

Khi sử dụng cấu trúc “order”, chúng ta cần lưu ý các điểm sau:

 • Trái với việc sử dụng “order” trong tiếng Việt, trong tiếng Anh người ta không thường sử dụng từ này trong giao tiếp hàng ngày. Thay vào đó, người ta thường sử dụng các từ như ask“, “tell”, “command” để diễn đạt yêu cầu hoặc ra lệnh.
 • Khi sử dụng cấu trúc “order” dùng cho đối tượng khác, chúng ta cần sử dụng đại từ nhân xưng hoặc danh từ để chỉ người mà chúng ta yêu cầu.
 • Trong câu có hai mệnh đề, sau “order” thường sử dụng từ “that” để giới thiệu mệnh đề phụ.

5. Bài tập cấu trúc “order”

Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc “order”:

 1. Please _ the documents before tomorrow.
 2. They _ her to stop talking during the meeting.
 3. My teacher _ that we submit our assignments by Friday.
 4. Sắp xếp các từ sau thành một câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc “order”: “to / the / manager / report / the / demanded / immediately.”

6. Tổng kết

Trên đây là những kiến thức cơ bản về cấu trúc “order” trong tiếng Anh. Chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc “order” cho chủ thể hành động, đối tượng khác và trong câu có hai mệnh đề. Ngoài ra, chúng ta cũng đã tổng quan về cấu trúc tương tự “so as to” và các lưu ý khi sử dụng cấu trúc “order”.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có được kiến thức và tự tin hơn khi sử dụng cấu trúc “order” trong giao tiếp tiếng Anh.

Bình luận

Bài viết liên quan: