Cấu trúc how long, how many times trong tiếng Anh

Khi các bạn muốn hỏi ai đó về một khoảng thời gian hoặc bao lâu thì chắc chắn cần sử dụng cấu trúc how long. Đây là cấu trúc câu để hỏi thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp. Phía bên dưới, hãy cùng Thành Tây tìm hiểu chi tiết về cách dùng, cấu trúc cũng như một số câu hỏi thường gặp với How long.

Cấu trúc How long và cách dùng

Cách dùng và cấu trúc how long trong tiếng Anh không quá phức tạp. Hãy cùng Thanh Tây học bài nhé!

Cách dùng

 • Cấu trúc How long thường được sử dụng với mục đích đặt câu hỏi về khoảng thời gian bao lâu và thời gian đó sẽ là một khoảng thời gian cụ thể với thời gian bắt đầu và kết thúc. Cấu trúc này thường đi kèm với các giới từ “for” hoặc “since” trong câu trả lời.
Cấu trúc How long và cách dùng

Ví dụ minh hoạ:

 • How long have you been waiting? 

Nghĩa: Bạn đã chờ bao lâu rồi?

 • How long will the lesson last?

Nghĩa: Bài học sẽ kéo dài trong bao lâu?

 • How long cũng được sử dụng khi người nói muốn hỏi về độ dài được đo đạc của một vật nào đó. 

Ví dụ minh hoạ:

 • How long is this road?

Nghĩa: Con đường này dài bao nhiêu?

 • How long is this dress?

Nghĩa: Chiếc váy này dài bao nhiêu?

 • Ngoài 2 cách sử dụng trên, cấu trúc how long còn được dùng để hỏi để hỏi khoảng thời gian ai đó dành thời gian để làm việc gì.

Ví dụ:

 • How long does it take you to devote to creating a new business plan?

Nghĩa: Bạn mất bao lâu để dành cho việc lập một kế hoạch kinh doanh mới?)

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • How long have you been walking? 

Nghĩa: Bạn đã đi bộ lâu rồi?

Cấu trúc

Các cấu trúc how long trong tiếng Anh:

Cấu trúc 1: How long + do/does/did + S + V?

Ví dụ minh hoạ:

 • How long did you do homework?

Nghĩa: Bạn đã mất bao lâu để làm bài tập về nhà?

 • How long do you sew this dress?

Nghĩa: Bạn may chiếc váy này trong bao lâu?

Cấu trúc 2: How long + have/has + S + Ved/PII…?

Ví dụ minh hoạ:

 • How long have they been gone?

Nghĩa: Họ đã đi bao lâu rồi?

 • How long has the concert been going?

Nghĩa: Buổi hòa nhạc đã diễn ra bao lâu rồi?

Cấu trúc 3: How long does it take + O + to V?=> It takes + O + time + to V
 • Cấu trúc này mang nghĩa “Ai đó mất bao lâu để làm việc gì”. Câu hỏi với How long chỉ khoảng thời gian của một hành động nào đó xảy ra.

Ví dụ minh hoạ:

 • How long does it take you to devote to creating a new business plan?

Nghĩa: Bạn mất bao lâu để dành cho việc lập một kế hoạch kinh doanh mới?)

Tham khảo thêm về Khóa học IELTS Thành Tây

Phân biệt cấu trúc how long và how many times

Cấu trúc how long hay how many time đều là các câu hỏi về khoảng thời gian bằng tiếng Anh. Do đó, chúng ta thường rất dễ nhầm lẫn khi sử dụng 2 cấu trúc này. 

Phân biệt cấu trúc how long và how many times

Điểm khác biệt giữa 2 cấu trúc how longhow many times đó là:

 • How long: được dùng khi muốn đặt câu hỏi về khoảng thời gian bao lâu trong tiếng Anh.
 • How many times: được dùng khi các bạn muốn hỏi về một con số cụ thể mỗi lần xảy ra sự việc.

Ví dụ minh hoạ: 

 • How long did you read this book?

Nghĩa: Bạn đã học quyển sách này trong bao lâu?

 • How many times have you read the book?

Nghĩa: Bạn đã đọc cuốn sách bao nhiêu lần?

Tham khảo thêm về Cấu trúc In place, In place of

Một số mẫu câu hỏi thường gặp với How long

Cấu trúc how long được sử dụng rất nhiều trong giao giao tiếp hàng ngày để đặt câu hỏi. Phía bên dưới là một số mẫu câu hỏi thường gặp với how long mà các bạn có thể áp dụng.

Câu hỏiVí dụ
Câu hỏi với How long về độ dài của vật.– How long is the ruler?
(Cái thước kẻ dài bao nhiêu?)
– How long is your hair?
(Mái tóc của bạn dài bao nhiêu?)
Câu hỏi với How long về khoảng thời gian.– How long have you been learning English?
(Bạn đã học Tiếng Anh bao lâu rồi?)
– How long has John been waiting?
(John đã đang đợi bao lâu rồi?).
Câu hỏi How long với cấu trúc How long does it take…?– How long does it take him to speak Chinese fluently? – 
(Anh ấy đã dành thời gian bao lâu để nói thành thạo Tiếng Trung Quốc?)
– How long does it take him to go to the airport?
(Anh ấy mất bao lâu để đi đến sân bay?)

Tham khảo thêm về Cấu Trúc Interested InCấu trúc invite

Bài tập cấu trúc How long trong tiếng Anh

Vậy là chúng ta vừa học xong lý thuyết về cấu trúc how long. Bây giờ hãy làm một số bài tập có đáp án bên dưới để củng cố lại kiến thức đã học nhé!

cấu trúc how long
Bài tập cấu trúc How long trong tiếng Anh

Phần bài tập: Điền How long/How many times vào chỗ trống

 1. …………… have you been waiting? – Only for a minute or two.
 2. …………… has he been married? – More than 25 years.
 3. …………… have you read this novel? – At least 8 times. 
 4. .…………… will the lesson last? – 2 hours
 5. …………… have you been living in this house? – For 12 years now
 6. ……………have you been there? – Nineminutes
 7. ……………was your stay in American? – I was there for two and a half years
 8. …………… did you visit him last summer? – Almost every weekend.
 9. ……………have I told you not to play volleyball in the garden?
 10. ……………did the phone ring yesterday? – ‘We must have had about ten calls.

Phần đáp án

1. How long 2. How long3. How many times4. How long5. How long
6. How long7. How long8. How many times9. How many times10. How many times

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc how long, how many times trong tiếng Anh từ chuyên mục Học IELTS của Thành Tây. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn nắm trọn chủ điểm ngữ pháp và áp dụng hiệu quả vào bài thi. Thanhtay.edu.vn chúc bạn học tốt.

Bình luận

Bài viết liên quan: