Bảng tổng hợp 13 thì trong tiếng Anh thông dụng 2021

Bảng tổng hợp 13 thì trong tiếng Anh thông dụng 2021

Tiếng Anh được chia thành 13 thì cơ bản theo 3 mốc thới gian là hiện tại, quá khứ và tương lai. Bạn cần nắm vững và sử dụng thành thạo các thì, thì mới có thể học được những