Cấu trúc how far: Công thức và cách dùng

Cấu trúc how far là một phương tiện cực kỳ hữu ích để diễn đạt về khoảng cách trong tiếng Anh. Với cấu trúc này, người sử dụng có thể dễ dàng hỏi và trả lời về khoảng cách giữa hai vật thể, địa điểm hoặc thời gian.

Cùng tìm hiểu chi tiết về cấu trúc này qua bài chia sẻ bên dưới của Thành Tây nhé!

Cấu trúc how far là gì?

Cấu trúc how far là một câu hỏi về khoảng cách giữa hai vật thể, địa điểm hoặc thời gian trong tiếng Anh. “How far” được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “bao xa”, “bao xa nhiều”, “bao xa thế nào”,…

Cấu trúc how far
Cấu trúc how far là gì?

Cấu trúc này thường được sử dụng để hỏi về khoảng cách giữa hai vật thể, địa điểm hoặc thời gian.

Ví dụ:

 • How far is it from your house to here?
  Khoảng cách từ nhà bạn đến đây bao xa?
 • How far is the bus stop to the school?
  Bến xe buýt đến trường bao xa?

Tham khảo thêm về Khóa học IELTS Thành Tây

Cách sử dụng cấu trúc How far trong tiếng Anh

cấu trúc How far
Cách sử dụng cấu trúc How far trong tiếng Anh

Cấu trúc how far:

How far is it from … to … ?
Từ… đến… bao xa?

Cấu trúc how far chỉ có duy nhất một cách dùng là sử dụng để hỏi khoảng cách. Bởi thế, nó ít lúc gây nhầm lẫn. Khi câu có sử dụng how far, người đọc, người nghe sẽ biết ngay đây là câu hỏi về khoảng cách.

Ví dụ:

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • How far is it from the library to the supermarket?
  Từ thư viện đến siêu thị bao xa?
 • How far is it from the school to the zoo?
  Từ trường học đến sở thú bao xa?
 • How far is it from your house to the museum?
  Từ trường bạn đến viện bảo tàng bao xa?

How far + can + S + V?
Người nào đó có thể… bao xa?

Ví dụ:

 • How far can we go?
  Chúng ta có thể đi bao xa?
 • How far can he run?
  Anh ta có thể chạy bao xa?

How far + will + S + V?
Người nào đó sẽ… bao xa?

Ví dụ:

 • How far will we have lớn go?
  Chúng ta sẽ phải đi bao xa?

Tham khảo thêm về cấu trúc have got, cấu trúc what kind of, cấu trúc could you please

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc How far trong tiếng Anh

cấu trúc How far
Lưu ý khi sử dụng cấu trúc How far trong tiếng Anh

Việc dùng cấu trúc how far không gặp quá nhiều khó khăn. Bên cạnh đó thì cũng có một số lưu ý nhỏ dành cho cả nhà khi sử dụng cấu trúc này như sau:

 • Khi dùng cấu trúc how far trong văn nói, chúng ta có thể lược bỏ “is it”.
 • Luôn ghi nhớ 2 giới từ from và to.

Cấu trúc tương đối đơn giản nên bạn chỉ cần thực hiện thường xuyên thì sẽ có thể nhớ được ngay thôi.

Bài tập về cấu trúc How far trong tiếng Anh

Bài tập 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau

 1. __________ is it from your house to the beach?
 2. Do you know __________ it is from London to Edinburgh?
 3. She asked me __________ it was to walk to the train station.
 4. I’m not sure __________ we have to go to get to the museum.
 5. Can you tell me __________ it is from here to the nearest gas station?

Đáp án:

 1. How far
 2. How far
 3. How far
 4. How far
 5. How far

Bài tập 2: Hoàn thành các câu hỏi bằng cách sử dụng cấu trúc “how far”

 1. __________ is it from the airport to the hotel?
 2. __________ did you run this morning?
 3. __________ is it from your house to the train station?
 4. __________ do you have to drive to get to work?
 5. __________ is the moon from the earth?

Đáp án:

 1. How far
 2. How far
 3. How far
 4. How far
 5. How far

Bài tập 3: Trả lời các câu hỏi sau bằng cách sử dụng đơn vị đo khoảng cách phù hợp

 1. How far is it from New York to Los Angeles by plane?
 2. How far is it from your house to the nearest grocery store by car?
 3. How far is it from Paris to Rome by train?
 4. How far is it from your house to the nearest park by bike?
 5. How far is it from Tokyo to Beijing by boat?

Đáp án:

 1. It’s about 2,500 miles from New York to Los Angeles by plane.
 2. It’s about 3 miles from my house to the nearest grocery store by car.
 3. It’s about 687 miles from Paris to Rome by train.
 4. It’s about 2 miles from my house to the nearest park by bike.
 5. It’s about 1,500 miles from Tokyo to Beijing by boat.

Bài tập 4: Viết câu hỏi cho các trả lời sau bằng cách sử dụng cấu trúc “how far”

 1. Answer: It’s about 30 minutes by car.
 2. Answer: It’s about 6 kilometers.
 3. Answer: It’s about 250 miles.
 4. Answer: It’s about 20 minutes by bus.
 5. Answer: It’s about 3 hours by train.

Đáp án:

 1. How far is it by car?
 2. How far is it?
 3. How far is it?
 4. How far is it by bus?
 5. How far is it by train?

Hy vọng những kiến thức này từ chuyên mục Học tiếng anh của Thành Tây sẽ giúp bạn làm quen và nắm vững cấu trúc how far trong tiếng Anh.

Bình luận

Bài viết liên quan: