Cấu trúc Borrow và Lend: Công thức, cách dùng

Hãy cùng Thành Tây tìm hiểu cách sử dụng hai cấu trúc quan trọng trong tiếng Anh là cấu trúc Borrow và Lend. Xem qua các ví dụ và lưu ý để sử dụng chúng đúng cách trong các tình huống khác nhau. Nâng cao khả năng giao tiếp của bạn bằng cách hiểu rõ sự khác nhau giữa hai từ này và áp dụng chúng một cách chính xác trong hội thoại hàng ngày.

Định nghĩa Lend và Brrow trong tiếng Anh

Cấu trúc Borrow và Lend là hai động từ (action verb) trong tiếng Anh, thể hiện quan hệ vay & cho vay giữa 2 bên. Từ cho vay thành đi vay là “thần thái” khác hoàn toàn nhau rồi. Hãy ghi nhớ kỹ:

Cấu trúc Borrow và Lend
Cấu trúc Borrow và Lend

Động từ Borrow tức là vay, mượn (nhận lại)

Ví dụ:

 • Every student can borrow books from the library.
  Mỗi học sinh đều có thể mượn sách từ thư viện

Cách chia của động từ Borrow như sau: borrow – borrowed (quá khứ) – borrowed (phân từ II)

Động từ LEND tức là cho vay, cho mượn (cho đi)

Ví dụ:

 • My brother lends me his car sometimes.
  Anh trai tôi thi thoảng cho tôi mượn xe của anh ấy.

Cách chia động từ Lend như sau: lend – lent (quá khứ) – lent (phân từ II) 

Lưu ý: Trong tiếng Anh Mỹ, họ sẽ nói từ LOAN với nghĩa cho vay, cho mượn giống LEND.

Tham khảo thêm về các khóa học IELTS của Thành Tây tại https://thanhtay.edu.vn/khoa-hoc-ielts/

Cách dùng Lend và Borrow trong tiếng Anh

Hiểu nghĩa rồi nhưng ta vẫn cần nắm rõ cấu trúc borrow và lend để có thể nói một câu văn “đi mượn đồ” thật chuẩn chỉnh. Cùng xem cách dùng borrow và lend sau đây nhé.

Cấu trúc Borrow và Lend
Cách dùng Lend và Borrow

Cách dùng Borrow trong tiếng Anh

Borrow trong tiếng Anh chỉ có một cấu trúc.

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

BORROW something (FROM someone): Vay/ mượn cái gì từ ai

Ví dụ:

 • I have to borrow 100$ from my father to fix my car.
  Tôi cần vay 100$ từ bố để sửa ô tô của tôi.

Cách dùng LEND trong tiếng Anh 

Đối với Lend, có thể dùng 2 cách như sau: 

LEND something TO someone: Đưa cái gì cho ai vay, mượn 

Ví dụ:

 • Should I lend a little money to Jane?
 • Tôi có nên đưa chút tiền cho Jane không?

LEND someone something: Cho ai vay, mượn cái gì

Ví dụ: 

 • Leo lent his brother the sunglasses last week & he hasn’t given it back.
  Leo đã cho em trai mượn kính râm tuần trước & cậu ấy vẫn chưa trả lại. 


Cấu trúc đặc biệt đi với LEND

Với động từ Lend, ta có 2 cấu trúc khác với nghĩa hơi khác một chút.

Lend itself to something = be suitable for something: phù hợp với cái gì

Ví dụ:

 • The book Harry Potter really lent itself to being turned into a film.
  Cuốn sách Harry Potter rất hợp để chuyển thành phim. 

Lend (someone) a hand = give (someone) a hand = help someone: giúp đỡ ai một tay

Ví dụ:

 • Could you lend me a hand, please? I can’t lift this package.
 • Bạn có thể giúp tôi một tay không? Tôi không thể nâng được cái gói này. 

Cách dùng LEND và BORROW trong cùng một câu 

Có một cách để ghi nhớ nghĩa của borrow và lend đó là đặt câu chứa cả hai từ này, câu văn có thể mang nét đặc biệt nào đó, hoặc đi liền với chính bản thân bạn để làm mẫu, giúp nhớ nghĩa của borrow và lend. 

Ví dụ: 

 • I lent you my phone once doesn’t mean you can borrow it whenever you want.
 • Tôi từng cho bạn mượn điện thoại của tôi một lúc không có nghĩa bạn có thể mượn nó mọi khi bạn muốn.

Tham khảo thêm Cấu trúc as well as, Cấu trúc looking forward, cấu trúc bring

Bài tập về Lend và Borrow có đáp án

Cấu trúc Borrow và Lend
Bài tập về Lend và Borrow

Đây là bài tập về Borrow và Lend (mượn và cho mượn) cùng với đáp án cho từng câu hỏi.

Câu 1: Điền Borrow hay Lend vào chỗ trống để hoàn thành câu sau đây:

I need to __________ a pen, can you __________ me one?

Đáp án: Borrow, lend.

Câu 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau đây:

Tom __________ me $20 last week.

A. Borrowed B. Lent

Đáp án: Lent.

Câu 3: Điền Borrow hay Lend vào chỗ trống để hoàn thành câu sau đây:

My sister always __________ money from me, but she never __________ any.

Đáp án: Borrows, lends.

Câu 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau đây:

Can you __________ me your laptop for a few hours?

A. Borrow B. Lend

Đáp án: Lend.

Câu 5: Điền Borrow hay Lend vào chỗ trống để hoàn thành câu sau đây:

I never __________ money from my friends because I don’t want to __________ them any.

Đáp án: Borrow, owe.

Câu 6: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau đây:

Last night, my neighbor __________ me his power tools.

A. Borrowed B. Lent

Đáp án: Lent.

Câu 7: Điền Borrow hay Lend vào chỗ trống để hoàn thành câu sau đây:

I forgot to bring my book to class, so my friend __________ me hers.

Đáp án: Lent.

Câu 8: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau đây:

I need to __________ some money from the bank.

A. Borrow B. Lend

Việc sử dụng đúng cấu trúc Borrow và Lend trong tiếng Anh là rất quan trọng trong việc truyền đạt ý nghĩa chính xác và tránh gây hiểu nhầm. Việc phân biệt rõ ràng giữa Borrow (mượn) và Lend (cho mượn) là một trong những điều cơ bản trong học tiếng Anh, và nó rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.

Nắm vững cách sử dụng chúng, sẽ giúp bạn tránh được các sai lầm thường gặp và tạo ra sự hiểu quả trong giao tiếp. Vì vậy, nếu bạn muốn phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình, hãy nghiên cứu kỹ cách sử dụng các cấu trúc Borrow và Lend và áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Đừng quên truy cập vào chuyên mục Học IELTS của Thành Tây để đón đọc các kiến thức mới nhé!

Bình luận

Bài viết liên quan: