Sở hữu cách trong tiếng anh: Công thức và cách dùng

Ngữ pháp sở hữu cách trong tiếng Anh là một chủ đề quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi và giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng sở hữu cách một cách hiệu quả và chính xác có thể gặp khó khăn đối với một số người học.

Vì vậy, Thành Tây đã tổng hợp một lượng lớn lý thuyết và bài tập toàn diện về sở hữu cách để giúp người học vượt qua những khó khăn trong quá trình ôn luyện thi tiếng Anh.

1. Sở hữu cách trong tiếng Anh là gì?

Nếu sử dụng các khái niệm về ngữ pháp và tiếng Anh, thì văn bản trên có thể được viết lại như sau:

Sở hữu cách trong tiếng Anh là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để thể hiện quan hệ sở hữu hoặc mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều đối tượng, thường là vật sở hữu và chủ sở hữu. Sở hữu cách trong tiếng Anh thường được biểu thị bằng cách thêm “‘s” ngay sau các danh từ không có kết thúc bằng “s” hoặc “es”.

Sở hữu cách trong tiếng Anh
Sở hữu cách trong tiếng Anh là gì?

Ví dụ:

 • This is Anna’s cat.
  Đây là con mèo của Anna.
 • Tom’s hair is brown.
  Tóc của Tom màu nâu.

2. Công thức và cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh

2.1. Công thức của sở hữu cách trong tiếng Anh

Sở hữu cách trong tiếng Anh
Công thức của sở hữu cách trong tiếng Anh

Công thức: Chủ sở hữu + ‘s + người/vật thuộc quyền sở hữu

Nếu sử dụng các khái niệm về ngữ pháp và tiếng Anh, thì văn bản trên có thể được viết lại như sau:

Cần lưu ý rằng khi sử dụng sở hữu cách trong tiếng Anh, danh từ sau “‘s” không được đi kèm với mạo từ.

Ví dụ:

 • Linh’s bag: Chiếc túi của Linh
 • Nam’s hat: Chiếc mũ của Nam
 • Dung’s hair: Mái tóc của Dung

2.2. Cách dùng của sở hữu cách trong tiếng Anh

Đối với danh từ số ít

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Để diễn tả quyền sở hữu của danh từ chỉ vật hoặc người, ta thêm đuôi “‘s” vào cuối danh từ.

Ví dụ:

 • Dung’s book: Sách của Dung
 • The boy’s toy: Đồ chơi của cậu bé.
Sở hữu cách trong tiếng Anh
Cách dùng của sở hữu cách trong tiếng Anh

Cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, danh từ sở hữu có thể bị nhầm sang dạng viết tắt động từ “to be” (is, am, are).

Ví dụ:

 • Hoa’s a pretty girl = Hoa is a pretty girl
  Hoa là một cô gái xinh xắn).

Đối với danh từ số nhiều bất quy tắc không kết thúc bằng “s”

Trong tiếng Anh, nếu danh từ số nhiều không có đuôi “s” ở cuối thì ta có thể sử dụng đuôi “‘s” để diễn tả sở hữu.

Ví dụ:

 • The children’s toys: Đồ chơi của những đứa trẻ.
 • The women’s shoes: Giày của những người phụ nữ.
 • The mice’s nest: Tổ của những con chuột.

Lưu ý rằng khi danh từ số nhiều đã có đuôi “s” ở cuối, ta chỉ cần thêm dấu “‘” để diễn tả sở hữu.

Ví dụ:

 • The dogs’ bowls: Chén của những con chó.
 • The cats’ toys: Đồ chơi của những con mèo.

Bạn có thể tham khảo một vài danh từ bất quy tắc thông dụng khi chuyển sang số nhiều sau:

 • sheep (cừu) -> sheep
 • tooth (răng) -> teeth 
 • foot (ngón chân) -> feet
 • person (người) -> people
 • fish (con cá) -> fish
 • child (trẻ con) -> children
 • deer (con hươu) -> deer
 • man (đàn ông) -> men
 • offspring (con cháu) -> offspring
 • woman (phụ nữ) -> women
 • datum (dữ liệu) -> data
 • goose (con ngỗng) -> geese
 • medium (truyền thông) -> media
 • bacterium (vi khuẩn, vi trùng) ->  bacteria
 • mouse (con chuột) -> mice
 • crisis (khủng hoảng) -> criteria

Đối với danh từ số nhiều có kết thúc bằng “s”

Đằng sau những danh từ số nhiều chỉ người hoặc vật sở hữu cách trong tiếng Anh, ta không cần thêm (‘s) mà chỉ cần thêm dấu phẩy (‘) vào sau danh từ đó.

Ví dụ:

 • My sisters’ friends
  Bạn bè của các chị gái tôi.

-> Các chị gái tôi “my sisters” là một danh từ số nhiều chỉ người có kết thúc bằng “s”, vì vậy không cần thêm (‘s) ở đằng sau chữ “sisters” nữa mà chỉ cần viết thêm dấu phẩy (‘) như trên.

Đối với danh từ ghép

Đối với sở hữu cách trong tiếng Anh của danh từ ghép thì ta thêm đuôi (‘s) vào ngay phía sau.

Ví dụ:

 • His sister-in-law’s bag.
  Cái túi của chị dâu anh ấy.

Đối với câu có nhiều chủ sở hữu

Việc đặt dấu sở hữu cách trong tiếng Anh (‘s) phụ thuộc vào việc chủ sở hữu có hành động riêng lẻ hay hành động chung với nhau. Khi chủ sở hữu có hành động riêng lẻ thì ta đặt (‘s) vào ngay sau danh từ sở hữu của họ.

Ví dụ:

 • My sister’s book is on the desk.
  Cuốn sách của chị tôi đang ở trên bàn.

Khi chủ sở hữu có hành động chung với nhau thì ta chỉ cần đặt (‘s) vào ngay sau danh từ cuối cùng của danh sách các chủ sở hữu.

Ví dụ:

 • Hoa’s and Nam’s new cars are in the basement
  Những chiếc xe ô tô mới của Hoa và của Nam đều ở trong tầng hầm.

Đối với danh từ riêng

Việc sử dụng dấu sở hữu cách trong tiếng Anh với danh từ riêng phụ thuộc vào tên gọi. Nếu tên gọi không kết thúc bằng chữ “s”, ta thêm đuôi (‘s) vào sau tên gọi để thể hiện sở hữu.

Ví dụ:

 • I like Tom’s pen.
  Tôi thích bút của Tom.

Nếu tên gọi kết thúc bằng chữ “s”, ta chỉ cần thêm dấu phẩy (‘) vào sau tên gọi.

Ví dụ:

 • That is Flans’ car.
  Đó là xe ô tô của gia đình Flans.

Sử dụng sở hữu cách trong tiếng Anh với “of”

Trong tiếng Anh, “of” có nghĩa là “của” khi dùng để thể hiện quan hệ sở hữu. Công thức sử dụng là: danh từ bị sở hữu + “of” + chủ sở hữu.

Ví dụ:

 • A pen of hers.
  Chiếc bút của cô ấy.

Ngoài ra, “of” cũng có thể được sử dụng với các từ như “end”, “beginning”, “bottom”, “middle”, “front”, “back”, “side” để chỉ vị trí hoặc phần của một đối tượng nào đó.

Ví dụ:

 • The back of the hotel.
  Phía sau của khách sạn.

3. Bài tập sở hữu cách trong tiếng Anh

Đây là một số bài tập về sở hữu cách trong tiếng Anh:

 1. Điền dấu sở hữu cách (‘s) vào chỗ trống trong câu sau:

My _____ bike is blue.

Đáp án: My bike’s.

 1. Viết lại câu sau bằng cách sử dụng sở hữu cách:

The car of my father is red.

Đáp án: My father’s car is red.

 1. Cho các danh từ sau: cat, teacher, children, boy. Viết câu sử dụng sở hữu cách với từng danh từ.

Đáp án:

 • The cat’s tail is fluffy.
 • The teacher’s classroom is big.
 • The children’s toys are colorful.
 • The boy’s shoes are too tight.
 1. Điền dấu sở hữu cách hoặc “of” vào chỗ trống trong câu sau:

The roof _____ the house is leaking.

Đáp án: of.

 1. Viết lại câu sau bằng cách sử dụng sở hữu cách:

The book that belongs to the teacher is on the desk.

Đáp án: The teacher’s book is on the desk.

 1. Cho các danh từ sau: sister, dog, school, friend. Viết câu sử dụng sở hữu cách với từng danh từ.

Đáp án:

 • My sister’s car is parked in the garage.
 • The dog’s bowl is empty.
 • The school’s bell rings at 8 am.
 • My friend’s house is near the park.
 1. Điền dấu sở hữu cách hoặc “of” vào chỗ trống trong câu sau:

The top _____ the mountain is covered in snow.

Đáp án: of.

 1. Viết lại câu sau bằng cách sử dụng sở hữu cách:

The bag that belongs to Mary is on the table.

Đáp án: Mary’s bag is on the table.

 1. Cho các danh từ sau: car, cat, sister, house. Viết câu sử dụng sở hữu cách với từng danh từ.

Đáp án:

 • His car’s engine is making a strange noise.
 • The cat’s fur is soft and silky.
 • My sister’s birthday is next week.
 • The house’s roof needs to be repaired.
 1. Điền dấu sở hữu cách hoặc “of” vào chỗ trống trong câu sau:

The front _____ the building is the entrance.

Đáp án: of.

4. Kết luận

Dưới đây là toàn bộ kiến thức về cách sử dụng sở hữu cách trong tiếng Anh cùng các bài tập minh hoạ được tổng hợp chi tiết bởi Thanhtay.edu.vn. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy đừng ngần ngại để lại câu hỏi của bạn dưới phần bình luận.

Hãy để Thanhtay.edu.vn giúp bạn đạt được mục tiêu học tiếng Anh của mình. Hãy tham khảo ngay các lộ trình học tại Thanhtay.edu.vn để bắt đầu hành trình của bạn!

Bình luận

Bài viết liên quan: