Rock the boat là gì? Ý nghĩa, nguồn gốc và ứng dụng trong tiếng anh thực tế

“Rock the Boat” là một thành ngữ tiếng Anh thường được dùng để miêu tả sự xáo trộn và thách thức. Tại Thanhtay.edu.vn, tác giả sẽ giúp bạn rõ hơn về nguồn gốc và cách sử dụng linh hoạt trong giao tiếp tiếng Anh. Hãy tìm hiểu và thêm ngay vào vốn từ của mình nhé!

1. “Rock the Boat” là gì? 

Rock the boat” là một idiom tiếng Anh, và nó có nghĩa là tạo ra xáo trộn hoặc gây ra rắc rối trong một tình huống ổn định hoặc khiến cho một tình hình không ổn định trở nên tồi tệ hơn. 

Khi ai đó “rocks the boat,” họ đang làm nổi lên các vấn đề hoặc tranh cãi trong một tình huống hay môi trường nào đó. Thường thì người ta sử dụng cụm từ này để cảnh báo người khác về việc không nên làm điều gì đó gây xáo trộn hoặc gây rối trong một tình huống tĩnh lặng hoặc không ổn định.

Rock the Boat là Gì?
Rock the Boat là gì?

Example:

 • Don’t mention the sensitive topic during the meeting; we don’t want to rock the boat.
  Đừng đề cập đến chủ đề nhạy cảm trong cuộc họp; chúng ta không muốn gây rối.
 • I decided not to rock the boat and just go along with their decision, even though I didn’t agree with it.
  Tôi quyết định không gây rối và chỉ đồng ý với quyết định của họ, mặc dù tôi không đồng ý với điều đó.

2. Nguồn gốc và ý nghĩa

Nguồn gốc và ý nghĩa rock the boat
Nguồn gốc và ý nghĩa rock the boat

Nguyên gốc của thành ngữ “rock the boat” xuất phát từ việc sử dụng đá cân nước trong thuyền gỗ cổ điển. Để giữ cho tàu cân bằng, người ta sử dụng đá cân nước, giúp giảm trọng lượng trên tàu. Ban đầu, việc “đung đưa” thuyền được thực hiện để tăng tính ổn định. Tuy nhiên, qua thời gian, ngữ cảnh của từ “rock” chuyển sang sự di chuyển qua lại.

Mặc dù xuất hiện từ thời cổ xưa, cụm từ “rock the boat” được William Jennings Bryan, một chính trị gia và diễn thuyết viên, đưa vào sử dụng vào năm 1914. Ông nói: “Người đàn ông làm xáo trộn thuyền nên bị ném đá khi anh ấy trở về bờ.” 

Ngày nay, “rock the boat” thường ám chỉ việc gây ra xáo trộn hoặc rối loạn trong một tình huống ổn định bằng cách thách thức trạng thái hiện tại hoặc đưa ra ý kiến mới.

3. Idioms đồng nghĩa với “Rock the boat”

Idioms đồng nghĩa với Rock the boat
Idioms đồng nghĩa với Rock the boat

3.1. Make waves

Gây ra sự xáo trộn hoặc tạo ra thay đổi trong một tình huống hay cộng đồng, thường làm tăng sự chú ý hoặc tranh cãi.

Example:

 • She made waves in the company by proposing a radical restructuring plan.
  Cô ấy đã gây ra sự xáo trộn trong công ty bằng cách đề xuất một kế hoạch cải tổ mạnh mẽ.
 • His speech at the conference made waves in the industry.
  Bài diễn thuyết của anh ấy tại hội nghị đã làm tăng sự chú ý trong ngành.
 • The new policy is making waves among the employees.
  Chính sách mới đang tạo ra sự xáo trộn giữa các nhân viên.
 • The controversial article made waves in the media.
  Bài báo gây tranh cãi đã tạo ra sự chú ý trong truyền thông.

3.2. Make a fuss

Phản ứng mạnh mẽ, thường bằng cách làm ồn ào hoặc yêu cầu sự chú ý đặc biệt đối với một vấn đề hay tình huống.

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Example:

 • She made a fuss at the restaurant when her order was wrong.
  Cô ấy đã làm ồn ào ở nhà hàng khi đơn đặt hàng của cô ấy bị lỗi.
 • He made a fuss about the noise coming from the neighbors.
  Anh ấy phàn nàn về tiếng ồn từ hàng xóm.
 • Don’t make a fuss; it’s just a small scratch.
  Đừng làm ồn ào; chỉ là một vết xước nhỏ thôi.
 • She made a fuss when her flight got delayed.
  Cô ấy làm ồn ào khi chuyến bay của mình bị trễ.

3.3. Break the mold

Làm điều gì đó không giống như mọi người hoặc không tuân theo các chuẩn mực hoặc quy tắc đặt ra trước.

Example:

 • The artist’s work truly breaks the mold in contemporary art.
  Tác phẩm của họ thật sự làm nghiêng vần các quy tắc trong nghệ thuật đương đại.
 • Her approach to problem-solving breaks the mold in our company.
  Cách tiếp cận của cô ấy đối với việc giải quyết vấn đề làm nghiêng vần các quy tắc trong công ty của chúng tôi.
 • This new movie breaks the mold of traditional romantic comedies.
  Bộ phim mới này làm nghiêng vần các quy tắc của thể loại hài lãng mạn truyền thống.
 • His invention broke the mold for efficient energy usage.
  Phát minh của anh ấy làm nghiêng vần các quy tắc về việc sử dụng năng lượng hiệu quả.

3.4. Upset the apple cart

Gây ra sự xáo trộn hoặc phá hỏng một tình huống ổn định hoặc dự kiến.

Example:

 • His sudden resignation upset the apple cart in the office.
  Sự từ chức đột ngột của anh ấy đã làm xáo trộn tình hình trong văn phòng.
 • The unexpected announcement upset the apple cart for the entire project.
  Thông báo không mong đợi đã làm xáo trộn dự án toàn bộ.
 • The new policy upset the apple cart among the employees.
  Chính sách mới làm xáo trộn tình hình giữa các nhân viên.
 • Their decision to cancel the event upset the apple cart for everyone involved.
  Quyết định hủy sự kiện đã làm xáo trộn mọi người liên quan.

4. Idioms trái nghĩa với “Rock the boat”

Idioms trái nghĩa với Rock the boat
Idioms trái nghĩa với Rock the boat

4.1. Go with the flow

Chấp nhận hoặc theo đuổi những thay đổi trong tình huống một cách tự nhiên, không chống lại hoặc làm xáo trộn.

Example:

 • I usually just go with the flow and adapt to new situations.
  Thường tôi chỉ chấp nhận và thích nghi với các tình huống mới.
 • She prefers to go with the flow rather than make detailed plans.
  Cô ấy thích chấp nhận tình huống mà không làm kế hoạch chi tiết.
 • Feeling frustrated in that situation, I decided to just go with the flow to avoid unnecessary stress. Cảm thấy mất kiên nhẫn trong tình huống đó, tôi quyết định chỉ đơn giản là chấp nhận để tránh những căng thẳng không cần thiết.

4.2. Let sleeping dogs lie

Đừng gây ra vấn đề mới hoặc không kích thích các vấn đề cũ. Để những điều không bị đánh thức hoặc làm cho những vấn đề không nên nổi lên.

Example:

 • I know you’re angry, but it might be best to let sleeping dogs lie.
  Tôi biết bạn đang tức giận, nhưng có thể tốt nhất là để những vấn đề ngủ yên và không làm cho chúng nổi lên.
 • She decided to let sleeping dogs lie and not confront her colleague about the mistake.
  Cô ấy quyết định để những vấn đề yên bình và không đối mặt với đồng nghiệp của mình về lỗi lầm.
 • It’s often wise to let sleeping dogs lie in situations like this.
  Thường khôn ngoan khi để những vấn đề ngủ yên trong những tình huống như thế này.
 • After the argument, they decided to let sleeping dogs lie and move forward.
  Sau cuộc tranh cãi, họ quyết định để những vấn đề ngủ yên và tiến lên phía trước.

4.3. Keep it simple

Giữ cho mọi thứ đơn giản, không phức tạp hoặc không cần thiết.

Example:

 • When giving instructions, it’s best to keep it simple and easy to understand.
  Khi đưa hướng dẫn, việc giữ cho nó đơn giản và dễ hiểu nhất là tốt nhất.
 • His approach to problem-solving is to keep it simple and straightforward.
  Cách tiếp cận của anh ấy đối với việc giải quyết vấn đề là giữ cho nó đơn giản và trực tiếp.
 • Keep it simple in the presentation; don’t overload it with unnecessary details.
  Giữ cho nó đơn giản trong bài thuyết trình; đừng quá tải nó với những chi tiết không cần thiết.
 • In design, it’s often best to keep it simple and elegant.
  Trong thiết kế, thường tốt nhất là giữ cho nó đơn giản và thanh lịch.

5. Phân biệt “rock the boat” và “cause trouble” 

Phân biệt rock the boat và cause trouble
Phân biệt rock the boat và cause trouble
IdiomRock the BoatCause Trouble
MeaningGây ra xáo trộn hoặc rối loạn trong một tình huống ổn định hoặc nhàm chán; thách thức trạng thái hiện tạiGây ra vấn đề, khó chịu hoặc mâu thuẫn trong một tình huống hoặc nhóm người.
ExampleShe really rocked the boat by challenging the established procedures. Cô ấy thật sự làm xáo trộn tình huống bằng cách thách thức các quy trình đã được thiết lập
His decision to leave the company will certainly rock the boat. Quyết định của anh ấy rời khỏi công ty chắc chắn sẽ làm xáo trộn tình huống
His constant gossiping caused trouble within the office.”  Việc nói chuyện tầm phào liên tục của anh ấy đã gây ra rắc rối trong văn phòng
Don’t cause trouble; just follow the rules. Đừng gây rắc rối; chỉ cần tuân theo các quy tắc

Mặc dù cả hai cụm từ đều liên quan đến việc gây ra xáo trộn hoặc rối loạn, “Rock the Boat” thường liên quan đến việc đưa ra quan điểm mới hoặc thách thức trạng thái hiện tại, trong khi “Cause Trouble” chỉ đơn giản là gây ra vấn đề hoặc rối loạn một cách không tốt.

6. “Rock the boat” trong ngữ cảnh thực tế 

rock the boat trong ngữ cảnh thực tế 
rock the boat trong ngữ cảnh thực tế 

6.1. Tình huống 1

Lisa: I think we should change our current way of working to improve efficiency.
John: But everything has been stable for a long time. We shouldn’t rock the boat.
Lisa: Sometimes, we need to rock the boat to make changes and grow.
John: Maybe you’re right. We’ll consider your opinion.
Lisa: Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thay đổi cách làm việc hiện tại để cải thiện hiệu suất.
John: Nhưng mọi thứ đã ổn định từ lâu rồi. Đừng nên làm xáo trộn tình hình.
Lisa: Đôi khi, chúng ta cần phải rock the boat để thay đổi và phát triển.
John: Có lẽ em đúng. Chúng ta sẽ xem xét ý kiến của em.

6.2. Tình huống 2

Alice: Well, the market is evolving, and our competitors are trying innovative methods. We can’t afford to stay stagnant. It’s essential to rock the boat to stay ahead.
Bob: I understand your point, but making drastic changes could create chaos within the team.
Alice: Change is always challenging, but if we don’t rock the boat now, we might miss out on valuable opportunities. We need to adapt to survive in this competitive landscape.
Bob: Alright, let’s discuss some new ideas and see how we can strategically rock the boat without causing too much disruption.
Alice: Ồ, thị trường đang thay đổi, và các đối thủ của chúng ta đang thử nghiệm các phương pháp sáng tạo. Chúng ta không thể ở yên. Làm xáo trộn tình hình là cần thiết để dẫn đầu.
Bob: Tôi hiểu ý kiến của bạn, nhưng thay đổi lớn có thể tạo ra hỗn loạn trong nhóm.
Alice: Thay đổi luôn là thách thức, nhưng nếu chúng ta không làm xáo trộn tình hình bây giờ, chúng ta có thể lỡ lỡ cơ hội quý báu. Chúng ta cần thích nghi để sống sót trong cảnh cạnh tranh khốc liệt này.

7. Bài tập thực hành

Hãy chọn từ đúng và điền vào chỗ trống:

 1. His constant gossiping __________ within the office.
 2. If you continue to __________, you’ll find yourself in trouble.
 3. We shouldn’t be afraid to __________ if we have innovative ideas.
 4. Adding unnecessary drama can __________ in relationships.
 5. I don’t want to __________, but I think this issue needs to be addressed.
 6. It’s important to speak up when something is wrong, but be careful not to __________ in the process.
 7. She decided to __________ by challenging the established procedures.
 8. Please don’t __________ in the meeting; we need to focus on the agenda.
 9. Changing the company policies might __________, but it’s necessary for progress.
 10. He always finds a way to __________, even in the simplest situations.
 11. She didn’t want to __________ in the family gathering, so she kept her opinions to herself.
 12. Their decision to change the project’s direction might __________, but it’s necessary for innovation.
 13. I don’t want to __________, but I think there’s a mistake in the report.
 14. He always seems to __________ wherever he goes, creating unnecessary tension.
 15. It’s important to be honest, but we shouldn’t __________ by revealing too much information.

Đáp án:

 1. caused trouble
 2. rock the boat
 3. rock the boat
 4. cause trouble
 5. rock the boat
 6. cause trouble
 7. rock the boat
 8. rock the boat
 9. rock the boat
 10. cause trouble
 11. rock the boat
 12. rock the boat
 13. rock the boat
 14. cause trouble
 15. rock the boat

8. Kết luận 

Với bài học trên, chúng ta đã hiểu được thành ngữ “rock the boat“, diễn tả việc làm xáo trộn hoặc gây rắc rối trong các trường hợp cụ thể. Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các bài tập thực hành giúp người học tiếp thu dễ dàng hơn.

Hy vọng qua chia sẻ từ chuyên mục Idiom của Thành Tây sẽ giúp người học sẽ có thêm kỹ năng để diễn đạt ý nghĩa một cách chính xác và tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh.

Bình luận

Bài viết liên quan: