7 Phrasal verb với Pull thông dụng thường gặp

Cụm động từ – Phrasal verb với Pull là những cấu trúc ngữ pháp rất phổ biến trong các kỳ thi tiếng Anh. Vì vậy, để đạt được điểm số cao, bạn cần hiểu rõ ý nghĩa, ví dụ và thực hành bài tập cụ thể dưới đây. Hãy tham khảo ngay bài viết này để có phương pháp học luyện thi hiệu quả tại nhà!

1. Một số Phrasal verb với Pull thường gặp trong tiếng Anh 

Dưới đây là một số Phrasal verb với Pull thông dụng, thường xuất hiện trong các bài thi Ielts thực chiến, cụ thể:

1.1. Pull through là gì?

“Pull through” là một cụm động từ trong tiếng Anh có nghĩa là hồi phục sau một tình huống khó khăn hoặc khi đang bị ốm.

Phrasal verb với Pull
Pull through

Thuật ngữ này thường được sử dụng trong ngữ cảnh y tế hoặc khi người đó đối mặt với một khó khăn lớn và sau đó vượt qua được nó. “Pull through” thường mang ý nghĩa tích cực và thể hiện sự khả năng vượt qua và hồi phục sau một trạng thái không tốt.

Ví dụ:

 • They were so lucky to have pulled through from a very bad injury after the football match the other day.
 • He is lucky to successfully pull through his small shop during the pandemic.

1.2. Pull over là gì?

“Pull over” là một cụm động từ trong tiếng Anh có nghĩa là đỗ xe hoặc rẽ sang lề đường để dừng lại. Thuật ngữ này thường được sử dụng khi người lái xe chuyển hướng và tạm dừng xe để thực hiện một hành động như kiểm tra giấy tờ, giao tiếp với cảnh sát giao thông, hoặc để cho người khác lấy đường.

Ví dụ:

 • The traffic police asked him to pull over to the side of the road because he broke the law
 • pulled over the curb to answer the phone

1.3. Pull together là gì?

Phrasal verb với Pull
Pull together

“Pull together” là một cụm động từ trong tiếng Anh có nghĩa là hợp sức, làm việc chung để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc mục tiêu. Thuật ngữ này thường được sử dụng để diễn đạt ý kiến về việc cần có sự đoàn kết và cống hiến của tất cả mọi người để đạt được mục tiêu chung.

Ví dụ:

 • Departments pull closely together to achieve common work efficiency
 • To be able to win the gold medal the team had to pulled together

1.4. Pull out là gì?

“Pull out” là một cụm động từ trong tiếng Anh có nghĩa là rút ra, rời đi. Thuật ngữ này thường được sử dụng để diễn đạt hành động rời khỏi một vị trí hoặc tình huống cụ thể.

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ví dụ:

 • She was about to pull out to overtake the guy in front of her.
 • Police pull out weapons and threaten prisoners

1.5. Pull on là gì?

Phrasal verb với Pull
Pull on

“Pull on” là một cụm động từ trong tiếng Anh có nghĩa là kéo một đồ vật lên người. Thuật ngữ này thường được sử dụng để diễn đạt hành động kéo hoặc mang một món đồ lên cơ thể.

Ví dụ:

 • She pulled on a jumper when the sun went in.
 • The designer pulled on a zipped dress on the model to go to the catwalk.

1.6. Pull apart là gì?

“Pull apart” là một cụm động từ trong tiếng Anh có nghĩa là tách ra, phân chia hoặc làm xa cách. Thuật ngữ này thường được sử dụng để diễn đạt hành động tách riêng hai mục tiêu hoặc phần tử ban đầu.

Ví dụ:

 • He pulled the rolls apart with his hands
 • Her gambling problem is pulling the family apart.

1.7. Pull at là gì?

Phrasal verb với Pull
Pull at

“Pull at” là một cụm động từ trong tiếng Anh có nghĩa là kéo mạnh hoặc rít vào một vật, thường đi kèm với ý nghĩa muốn thu hút sự chú ý hoặc gợi cảm xúc từ người khác.

Ví dụ:

 • She felt a pull at her sleeve and turned around.
 • You push from the back and they’ll pull at the front.

2. Bài tập của Phrasal verb với Pull

Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống với các phrasal verb với “pull”: (pull up, pull out, pull off, pull over, pull through)

a) The police officer signaled the car to ________ for a routine check.
b) The team had to work together to ________ a successful event.
c) The driver had to ________ the car because of the engine problem.
d) The doctor is hopeful that the patient will ________ after the surgery.
e) She managed to ________ a stunning performance at the concert.

Bài 2: Dùng các phrasal verb với “pull” trong câu hoàn chỉnh:

a) They decided to ________ of the competition due to scheduling conflicts.
b) Can you please ________ to the side of the road? I need to make a phone call.
c) The company needs everyone to ________ and meet the project deadline.
d) The old building will be ________ to make space for a new shopping center.
e) Despite the challenges, they were able to ________ and complete the task successfully.

Phrasal verb với Pull
Bài tập của Phrasal verb với Pull

Đáp án:

Bài 1:

a) pull over
b) pull off
c) pull over
d) pull through
e) pull off

Bài 2:

a) pull out
b) pull over
c) pull together
d) pulled down
e) pull through

Trên đây là những phrasal verb với Pull phổ biến nhất trong tiếng Anh mà bạn nên tham khảo để hiệu quả hóa việc học luyện thi tiếng Anh tại nhà. Thành Tây chúc mừng bạn sẽ đạt được điểm số cao trong các kỳ thi tiếng Anh thực chiến!

Bình luận

Bài viết liên quan: