Choose to V hay V-ing: Các dạng cấu trúc ‘choose’ thường gặp

“Choose V to hay V-ing” là một câu hỏi rất khó trả lời và thường được hỏi trong các bài kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh. Hãy dành 7 phút đọc bài viết này để nắm vững định nghĩa, cách sử dụng và cấu trúc câu của Choose để giúp bạn làm tốt các bài thi sau.

1. “CHOOSE” nghĩa là gì?

CHOOSE TO V HAY V-ING
“CHOOSE” nghĩa là gì?

“Choose”động từ trong tiếng Anh có nghĩa là lựa chọn, chọn lựa hoặc quyết định điều gì đó. Khi sử dụng “choose”, chúng ta thường phải kết hợp với một từ khác để tạo thành một cấu trúc.

2. CÁC DẠNG CẤU TRÚC “CHOOSE” THƯỜNG GẶP

2.1. CẤU TRÚC CHOOSE + AS

CHOOSE TO V HAY V-ING
CẤU TRÚC CHOOSE + AS

“Cấu trúc choose + as” được sử dụng khi muốn miêu tả một ai đó đang lựa chọn một vai trò hoặc danh hiệu.

Ví dụ:

 • She chose him as her partner for the competition. (Cô ấy đã chọn anh ta làm đối tác của mình cho cuộc thi.)
 • He chose her as his successor. (Anh ấy đã chọn cô ấy làm người kế nhiệm của mình.)

Tóm lại: Sử dụng “choose + as” để miêu tả việc chọn ai đó cho một vai trò hoặc danh hiệu.

2.2. CẤU TRÚC CHOOSE + BETWEEN

CHOOSE TO V HAY V-ING
CẤU TRÚC CHOOSE + BETWEEN

“Cấu trúc choose + between” được sử dụng khi ai đó phải chọn giữa hai hoặc nhiều sự lựa chọn.

Ví dụ:

 • I had to choose between traveling to Europe or Asia. (Tôi phải chọn giữa du lịch đến Châu Âu hoặc Châu Á.)
 • He couldn’t choose between the two cars. (Anh ấy không thể quyết định chọn xe nào trong hai chiếc.)

Tóm lại: Sử dụng “choose + between” để miêu tả việc chọn giữa hai hoặc nhiều sự lựa chọn.

2.3. CẤU TRÚC CHOOSE + FROM

CHOOSE TO V HAY V-ING
CẤU TRÚC CHOOSE + FROM

“Cấu trúc choose + from” được sử dụng khi ai đó chọn một cái gì đó từ một danh sách hoặc một nhóm các tùy chọn.

Ví dụ:

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • You can choose from a wide range of products. (Bạn có thể chọn từ rất nhiều sản phẩm.)
 • Choose your favorite color from the palette. (Hãy chọn màu yêu thích của bạn từ bảng màu.)

Tóm lại: Sử dụng “choose + from” khi muốn miêu tả việc chọn một cái gì đó từ một danh sách hoặc một nhóm các tùy chọn.

2.4. CẤU TRÚC CHOOSE + FOR

CHOOSE TO V HAY V-ING
CẤU TRÚC CHOOSE + FOR

“Cấu trúc choose + for” được sử dụng khi ai đó phải chọn một điều gì đó để đạt được mục tiêu hoặc thực hiện một hành động.

Ví dụ:

 • She chose a healthy diet for her weight loss plan. (Cô ấy đã chọn một chế độ ăn uống lành mạnh cho kế hoạch giảm cân của mình.)
 • We chose the train for our transportation. (Chúng tôi đã chọn tàu điện để đi lại.)

Tóm lại: Sử dụng “choose + for” để miêu tả việc chọn một điều gì đó để đạt được mục tiêu hoặc thực hiện một hành động.

3. CHOOSE TO V HAY V-ING? CÁCH DÙNG TỪ “CHOOSE” CHÍNH XÁC NHẤT

Cấu trúc choose to V hay V-ingđược sử dụng khi ai đó phải chọn một hành động hoặc một hoạt động để thực hiện. “Choose to V” được sử dụng khi muốn miêu tả việc lựa chọn một hành động cụ thể. “Choose to V-ing” được sử dụng khi muốn miêu tả việc lựa chọn một hoạt động kéo dài trong một khoảng thời gian.

CHOOSE TO V HAY V-ING?
CHOOSE TO V HAY V-ING?

Ví dụ:

 • I chose to study abroad for my graduate degree. (Tôi đã chọn đi du học để lấy bằng thạc sĩ.)
 • They chose hiking as their weekend activity. (Họ đã chọn đi bộ đường dài làm hoạt động cuối tuần.)
 • She chose singing as her career and has been performing for years. (Cô ấy đã chọn ca hát làm nghề và đã biểu diễn trong nhiều năm.)

Tóm lại: Sử dụng “choose to V” khi muốn miêu tả việc lựa chọn một hành động cụ thể, và “choose to V-ing” khi muốn miêu tả việc lựa chọn một hoạt động kéo dài trong một khoảng thời gian.

4. PHÂN BIỆT CHOOSE, SELECT, PICK, OPT, DECIDE VÀ CHERRY-PICK

CHOOSE TO V HAY V-ING
PHÂN BIỆT CHOOSE, SELECT, PICK, OPT, DECIDE VÀ CHERRY-PICK

Trong tiếng Anh, có nhiều từ để miêu tả việc chọn lựa. Dưới đây là một số từ thường được sử dụng và cách sử dụng của chúng:

 • Choose: là từ đồng nghĩa với “select” hoặc “pick”, thường được sử dụng trong ngữ cảnh chọn một cái gì đó từ nhiều tùy chọn.
 • Select: có nghĩa là lựa chọn một cái gì đó trong số nhiều tùy chọn, thường được sử dụng trong ngữ cảnh học thuật hoặc kỹ thuật.
 • Pick: có nghĩa là chọn một cái gì đó một cách tỉ mỉ hoặc chọn những thứ tốt nhất từ một danh sách, thường được sử dụng trong ngữ cảnh hàng ngày.
 • Opt: có nghĩa là chọn một cái gì đó vì nó là sự lựa chọn tốt nhất hoặc thuận tiện nhất, thường được sử dụng trong ngữ cảnh chuyên môn hoặc kinh doanh.
 • Decide: có nghĩa là quyết định chọn một cái gì đó sau khi đã xem xét các tùy chọn khác nhau, thường được sử dụng trong ngữ cảnh quyết định tương lai hoặc trọng đại.
 • Cherry-pick: có nghĩa là chọn những thứ tốt nhất hoặc những thứ chỉ đáng chú ý, và loại bỏ các tùy chọn khác.

Tóm lại: Sử dụng từ phù hợp để miêu tả việc chọn lựa trong ngữ cảnh khác nhau.

5. PHÂN BIỆT “CHOOSE”, “CHOSE” VÀ “CHOSEN”

CHOOSE TO V HAY V-ING
PHÂN BIỆT “CHOOSE”, “CHOSE” VÀ “CHOSEN”

“Choose” là dạng hiện tại của động từ “choose”, “chose” là dạng quá khứ của “choose”, và “chosen”dạng bị động của “choose”.

Ví dụ:

 • I choose to stay home tonight. (Tôi chọn ở nhà tối nay.)
 • Yesterday, he chose to go to the beach. (Hôm qua, anh ấy chọn đi đến bãi biển.)
 • She has chosen her dress for the party. (Cô ấy đã chọn chiếc váy của mìnhđể đi tiệc.)

Tóm lại: Sử dụng đúng dạng của từ “choose” tương ứng với thời gian và ngữ cảnh.

6. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ “TO V”

CHOOSE TO V HAY V-ING
CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ “TO V”

Khi sử dụng “choose”, các động từ tiếp theo thường được đưa về dạng “to V”.

Ví dụ:

 • I chose to study English. (Tôi chọn học tiếng Anh.)
 • He chose to take a break and relax. (Anh ấy chọn nghỉ ngơi và thư giãn.)
 • She chose to follow her passion and become an artist. (Cô ấy chọn theo đuổi đam mê và trở thành nghệ sĩ.)

Tóm lại: Sử dụng động từ theo sau “choose” ở dạng “to V”.

7. BÀI TẬP

Bài tập chọn Choose to V hay Ving?

1. Jimmy used to (play) __________ guitar every weekend. 

2. By (work) __________ hard, she was chosen (be) __________ the best sales of the year.

3. Her grandmother advised her (give) __________ up eating at night.

4. Henry chose (make) __________ decisions after (think) __________ about it carefully.

5. Don’t forget (learn) __________ grammar and vocabulary before the next class. 

6. Sophia helped me (fix) __________ the bike and (clean) __________ the house.

7. They offer us a variety of books (choose) __________ from.

8. This robber refused (steal) __________ her phone.

9. It took me more than 2 hours (finish) __________ the homework. 

10. I attempted (reach) __________ at the top of the mountain.

Đáp án:

1. play

2. working/to be

3. to give

4. to make/thinking

5. to learn

6. to fix

7. to choose

8. to steal

9. to finish

10. to reach

8. KẾT LUẬN

Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu được các dạng cấu trúc của động từ “choose” và cách sử dụng chúng. Ngoài ra, chúng ta cũng đã phân biệt được giữa “choose” và các từ đồng nghĩa khác như “select”, “pick”, “opt”, “decide” và “cherry-pick”. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có thêm kiến thức để sử dụng từ “choose” một cách chính xác và linh hoạt trong giao tiếp tiếng Anh.

Bình luận

Bài viết liên quan: