Cấu trúc so sánh bằng: Công thức, cách dùng

Cấu trúc so sánh bằng là một trong những cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh, được sử dụng để so sánh sự tương đồng giữa hai đối tượng, sự việc, hoặc tính chất. Cấu trúc này được sử dụng để diễn đạt rằng hai đối tượng có tính chất, phẩm chất, hay đặc điểm giống nhau.

So sánh bằng là gì?

So sánh bằng trong tiếng Anh là một cấu trúc sử dụng để đánh giá trị, so sánh một sự vật, sự việc có mức độ hoặc tính chất ngang bằng nhau, giữa chúng không có sự khác biệt hoặc chênh lệch nào. Khi so sánh ngang bằng nhau, Ta có thể so sánh về tính năng, dặc điểm, vẻ bề ngoài hoặc tính chất của người, sự vật, sự việc đó.

cấu trúc câu So sánh bằng
So sánh bằng là gì?

Ví dụ:

 • Her cake is as delicious as her sister’s one.
  Chiếc bánh của cô ấy ngon như chiếc bánh của chị cô ấy.

Công thức so sánh bằng trong tiếng Anh

Công thức so sánh bằng được chia thành 2 dạng: dạng khẳng định và dạng phủ định. Cùng Thành Tây tìm hiểu rõ về 2 dạng cấu trúc này nhé!

cấu trúc so sánh bằng
Công thức so sánh bằng trong tiếng Anh

So sánh bằng dạng khẳng định

Cấu trúc đối với trạng từ và tính từ: S + V + as + adj/adv + as + N/Pronoun/Clause

Ví dụ:

 • She sings as beautifully as her older sister.
  Cô ấy hát hay giống như chị của cô ấy.

Cấu trúc đối với danh từ: S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

Ví dụ:

 • She earns as much money as her husband.
  Cô ấy có nhiều tiền như chồng của cô ấy.

Cấu trúc so sánh bằng “ the same”

Ngoài ra, có thể sử dụng “the same” để so sánh ngang bằng trong tiếng Anh với cấu trúc:

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

S + V + the same + (N) + as + N(Pronouns)

Ví dụ:

 • She is the same height as me.
  Cô ấy có cùng chiều cao với tôi.

So sánh bằng dạng phủ định

Cấu trúc đối với trạng từ và tính từ S + V+ not as/so + adj/adv + as + N/pronoun

Ví dụ:

 • My phone is not as new as his phone.
  Chiếc smartphone của tôi không mới được như chiếc điện thoại của anh ấy.

Cấu trúc đối với danh từ: …Not + as/so + many/much/little/few + noun + as + …… not + the same + (N) + as…

Ví dụ:

 • David is not the same age as me.
  David không bằng tuổi với tôi.

Bài tập về cấu trúc so sánh bằng kèm đáp án

cấu trúc so sánh bằng
Bài tập về cấu trúc so sánh bằng

Dưới đây là một số bài tập thực hành về cấu trúc so sánh bằng kèm đáp án:

1. Hãy điền vào chỗ trống bằng dạng so sánh bằng thích hợp của tính từ trong ngoặc đơn.

a. She is (tall) _ her sister.
b. This book is (interesting) _
that one.
c. His computer is (fast) _ mine.
d. The movie was (exciting) _
the book.

Đáp án:
a. She is as tall as her sister.
b. This book is as interesting as that one.
c. His computer is as fast as mine.
d. The movie was as exciting as the book.

2. Hãy hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng dạng so sánh bằng của tính từ được cho.

a. A car is _ (expensive) than a bicycle.
b. A dog is _
(loyal) than a cat.
c. An airplane is _ (fast) than a train.
d. A strawberry is _
(sweet) than a lemon.

Đáp án:
a. A car is as expensive as a bicycle.
b. A dog is as loyal as a cat.
c. An airplane is as fast as a train.
d. A strawberry is as sweet as a lemon.

3. Hãy sử dụng dạng so sánh bằng của tính từ được cho để so sánh hai đối tượng trong câu.

a. This hotel is (luxurious) _ the one we stayed in last year.
b. My new phone is (efficient) _
my old one.
c. The blue dress is (beautiful) _ the red one.
d. His English is (good) _
his brother’s.

Đáp án:
a. This hotel is as luxurious as the one we stayed in last year.
b. My new phone is as efficient as my old one.
c. The blue dress is as beautiful as the red one.
d. His English is as good as his brother’s.

4. Hãy điền dạng so sánh bằng thích hợp của tính từ vào câu.

a. This shirt is _ (expensive) than that one.
b. My sister is _
(smart) than I am.
c. The concert was _ (loud) than I expected.
d. I am _
(excited) about the party as you are.

Đáp án:
a. This shirt is as expensive as that one.
b. My sister is as smart as I am.
c. The concert was as loud as I expected.
d. I am as excited about the party as you are.

Cấu trúc so sánh bằng cũng rất phổ biến trong ngôn ngữ hàng ngày, vì nó đơn giản, dễ hiểu và dễ nhớ. Vì vậy, nếu bạn đang học tiếng Anh, hãy lưu ý cấu trúc này và sử dụng nó một cách linh hoạt để nói chính xác và trôi chảy hơn trong tiếng Anh.

Bình luận

Bài viết liên quan: