Cấu trúc It was not until: Công thức, cách dùng

Cấu trúc It was not until là một cấu trúc trong tiếng Anh được sử dụng để chỉ ra một sự kiện xảy ra sau một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Cấu trúc này bao gồm ba phần chính: “it” là chủ ngữ ở thì quá khứ đơn, “was not until” là động từ khẳng định ở thì quá khứ đơn phủ định và một mệnh đề chính thường là ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành.

Cấu trúc it was not until

Trong tiếng Anh, cấu trúc it was not until xuất hiện rất nhiều ở các bài viết và bài đọc hiểu. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa & cách dùng của nó ngay sau đây để nắm trọn điểm số về bài tập liên quan nhé.

Ý nghĩa cấu trúc it was not until

Until là một giới từ chỉ thời gian, có ý nghĩa là trước khi, cho đến khi.

Cấu trúc It is/was not until… that… mang ý nghĩa “mãi cho đến Khi…thì…mới…”.

Cấu trúc này được dùng trong câu để nhấn mạnh về khoảng thời gian hay một thời điểm mà sự việc, hành động xảy ra.

Ví dụ:

 • It was not until midnight that we finished the project.
  Mãi đến nửa đêm chúng tôi mới hoàn thành dự án.

Cách dùng cấu trúc it was not until

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc it was not until thường được sử dụng ở các dạng sau:

Cấu trúc it was not until đi với cụm từ chỉ thời gian

Cấu trúc: It + is/was + not until + time word/phrase (từ/cụm từ chỉ thời gian) + that + S + V

cấu trúc it was not until này, người tiêu dùng muốn nhấn mạnh vào thời điểm sự việc xảy ra.

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ví dụ:

 • It was not until 11 p.m that Linda finished her homework.
  Mãi cho tới 11 giờ tối thì Linda mới hoàn thành bài tập của cô ấy.

Cấu trúc it was not until đi với mệnh đề chỉ thời gian

Cấu trúc: It + is/was + not until + S + V + … + that + S + V+…

Ở dạng này, cấu trúc it was not until được sử dụng để nhấn mạnh khoảng thời gian mà ai đó thực hiện 1 hành động cụ thể.

Ví dụ:

 • It was not until all the seats were full that the movie began.
  Mãi cho đến khi các chiếc ghế được lấp đầy thì bộ phim mới chính thức.

Cấu trúc not until dạng đảo ngữ

Câu đảo ngữ là dạng bài tập không thể bỏ qua nếu muốn giành điểm số cao trong kì thi. Vậy cấu trúc it was not until ở dạng đảo ngữ được hình thành thế nào? Hãy cùng phân tích ngay sau đây nhé.

Cấu trúc: Not until + time word/phrase/clause (từ/cụm từ/mệnh đề chỉ thời gian) + trợ động từ + S + V…

Ví dụ:

 • Not until yesterday did I know the truth.
  Mãi cho tới hôm qua tôi mới biết sự thật.

Bài tập cấu trúc it was not until kèm đáp án

Đây là một bài trắc nghiệm về cấu trúc “It was not until” trong tiếng Anh:

1. What does the structure “It was not until” indicate?

a) An event that happened in the past
b) A condition that needs to be fulfilled
c) A negative result
d) A time or point in the past when something happened

Answer: d) A time or point in the past when something happened

2. What is the correct order of the words in the “It was not until” structure?

a) It not until was
b) Until not it was
c) It was not until
d) Was it not until

Answer: c) It was not until

3. Which tense is usually used in the main clause of the “It was not until” structure?

a) Past simple
b) Present perfect
c) Future continuous
d) Present continuous

Answer: a) Past simple

4. What is the function of “It” in the “It was not until” structure?

a) Subject
b) Object
c) Verb
d) Adjective

Answer: a) Subject

5. Choose the correct sentence with the “It was not until” structure:

a) It was not until I will finish my homework that I will go out with my friends.
b) It was not until she arrives at the airport that she realized she forgot her passport.
c) It was not until they had dinner that they started watching a movie.
d) It was not until I am hungry that I will eat something.

Answer: c) It was not until they had dinner that they started watching a movie.

Cấu trúc “It was not until” là một cách thể hiện một sự kiện xảy ra muộn hơn so với một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Điều này làm cho cấu trúc này trở nên hữu ích trong việc diễn đạt một sự thay đổi quan trọng hoặc cung cấp thông tin mới trong câu chuyện. Việc sử dụng đúng cấu trúc này sẽ giúp cho việc truyền đạt ý nghĩa của câu trở nên rõ ràng và chính xác hơn.

Bình luận

Bài viết liên quan: