Cấu trúc How often: Công thức và cách dùng

Cấu trúc how often là một cấu trúc trong tiếng Anh được sử dụng để hỏi về tần suất hoặc thường xuyên của một hành động hay sự việc nào đó.

Cụ thể, cấu trúc này bắt đầu bằng từ “how often” (tạm dịch là “bao nhiêu lần một tuần/tháng/năm”) sau đó là động từ thường xuyên (regular verb) hoặc một hành động

How often nghĩa là gì?

Cấu trúc often được dùng với nghĩa để hỏi về tần suất ai đó làm việc gì.

Ví dụ:

 • How often do you go to the zoo?
  Bạn có thường đến sở thú không?

Cách sử dụng cấu trúc How often trong tiếng Anh

Cấu trúc how often được sử dụng thường xuyên & nó cũng khá cơ bản.

Cấu trúc how often

Cấu trúc chung: How often + trợ động từ + S + V +…

Ví dụ:

 • How often do you cook dinner?
  Tần suất bạn nấu bữa tối là bao nhiêu?
Cấu trúc how often
Cấu trúc how often

Cấu trúc how often không có nhiều nghĩa. Nó được sử dụng chủ yếu khi chúng ta muốn hỏi về sự thường xuyên làm việc gì của một ai đó.

Câu hỏi trả lời của cấu trúc How often

Với cấu trúc how often, khi trả lời ta sử dụng các từ hoặc cụm trạng từ chỉ tần suất.

Ví dụ:

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Once a day: một lần một ngày
 • Once a week: một lần một tuần
 • Once a month: một lần một tháng
 • Twice a day: hai lần một ngày
 • Twice a week: hai lần một tuần

Khi muốn nói rằng bạn làm gì đó với tần suất 3 lần trở lên thì chúng ta sẽ sử dụng “số đếm + times”.

Ví dụ:

 • Three times: ba lần
 • Four times: bốn lần
 • Five times: 5 lần

Ngoài ra, thì chúng mình cũng có thể sử dụng một số thành ngữ chỉ tần suất trong tiếng Anh dưới đây:

 • Once and for all: một lần duy nhất
 • Once in a blue moon: hiếm khi
 • From time to time: thỉnh thoảng
 • A couple of time a week: vài lần một tuần

Một số cấu trúc với how

Ngoài cấu trúc how often thì còn có không ít cấu trúc khác của how được sử dụng phổ biến.

Cấu trúc how long: How + be + N

cấu trúc how about
Một số cấu trúc với how

Cấu trúc này thường dùng để hỏi về một cái gì đó như thế nào.

Ví dụ:

 • How was your trip?
  Chuyến đi của bạn như thế nào?

How + adj + tobe + N

Cấu trúc này thường được dùng để hỏi về điểm sáng của một vật nào đó.

Ví dụ:

 • How tall is this table?
  Chiếc bàn này cao bao nhiêu?

Cấu trúc how much/how many

Cấu trúc này được sử dụng khi muốn hỏi về số lượng

Cấu trúc how many được dùng với các danh từ đếm được

Cấu trúc how much đc dùng để hỏi về số lượng của các danh từ không đếm được.

How many/ how much + N + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

 • How many tables did you buy?
  Bạn đã mua bao nhiêu cái bàn vậy?

Ngoài ra, cấu trúc how much còn được sử dụng để hỏi về giá của một đồ vật.

How much + tobe + N

Ví dụ

 • How much is this house?
  Căn nhà này giá bao nhiêu?

Cấu trúc how about

Cấu trúc: How about + V-ing

Còn về … thì sao?

Ví dụ:

 • How about the birthday party?
  Còn về bữa tiệc sinh nhật thì sao?

How + do + S + V

Cấu trúc này có nghĩa là: như thế nào

Ví dụ:

 • How do you buy that shirt?
  Bạn mua chiếc áo đó như thế nào vậy.

How do you do?

Đây thực ra là một câu chào xã giao.

Trong giao tiếp người ta thường dùng câu này để chào hỏi một cách lịch sự.

How + adj/ adv + S + V

Đây là một cấu trúc dùng để bày tỏ ý cảm thán.

Ví dụ:

 • How hot the weather is!
  Trời nóng quá.

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc How often trong tiếng Anh

cấu trúc How often
Lưu ý khi sử dụng cấu trúc How often

Dưới đây là một số lưu ý nhỏ khi sử dụng cấu trúc how often.

 • Theo sau how often là một trợ động từ.
 • Trợ động từ được chia theo thì & chủ ngữ của câu.
 • Động từ chính trong câu ở dạng nguyên thể.

Bài tập về cấu trúc How often kèm đáp án

Bài tập 1: Điền các từ vào chỗ trống trong các câu sau đây để hoàn thành cấu trúc “How often”.

 1. _______ do you go to the gym?
  Đáp án: How often
 2. I _______ eat fast food. It’s not good for me.
  Đáp án: rarely
 3. _______ does your brother visit you?
  Đáp án: How often
 4. She _______ studies for her exams. She’s a very dedicated student.
  Đáp án: always
 5. _______ do you brush your teeth?
  Đáp án: How often

Bài tập 2: Hoàn thành các câu sau đây bằng cách sử dụng cấu trúc “How often”.

 1. you / eat / pizza?
  Đáp án: How often do you eat pizza?
 2. she / go / to the movies?
  Đáp án: How often does she go to the movies?
 3. they / play / video games?
  Đáp án: How often do they play video games?
 4. he / drink / coffee?
  Đáp án: How often does he drink coffee?
 5. you / exercise?
  Đáp án: How often do you exercise?

Cấu trúc how often là một cách hữu ích để hỏi về tần suất hoặc thường xuyên của một hành động hoặc sự việc trong tiếng Anh. Việc sử dụng đúng cấu trúc này sẽ giúp cho người học tiếng Anh có thể thảo luận và trả lời các câu hỏi liên quan đến tần suất của các hoạt động của mình một cách chính xác và tự tin hơn.

Bình luận

Bài viết liên quan: