Cấu trúc Afraid of: Công thức và cách dùng

Khám phá cấu trúc Afraid of trong tiếng Anh với công thức và cách dùng chi tiết. Nắm vững kỹ thuật này để tự tin sử dụng Afraid of đúng cách, tránh nhầm lẫn và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn. Tìm hiểu ngay tại đây!

Afraid of nghĩa là gì?

Afraid là một tính từ trong tiếng Anh, mang nghĩa lo lắng, sợ hãi về một điều gì đó.

Giới từ Of thường đi cùng với Afraid để tạo thành cấu trúc Afraid of something.

cấu trúc Afraid of
Afraid of nghĩa là gì?

Ví dụ:

  • I’ve always been afraid of heights. Tớ luôn sợ độ cao.

Cách sử dụng cấu trúc Afraid of trong tiếng Anh

Cấu trúc Afraid of rất đơn giản: S + be + afraid of + N/V-ing (thường đi với N là chủ yếu)

Ý nghĩa: Ai đó sợ điều gì

Ví dụ:

  • Phuong was afraid of the dark. Phương đã từng sợ bóng tối.

Nhận biết cấu trúc Afraid of và Afraid to trong tiếng Anh

Ngoài cấu trúc Afraid of, ta còn có thể sử dụng Afraid to + V.

Afraid of + N/V-ing: sợ điều gì Afraid to + V: sợ làm gì trông cấu trúc trên, những bạn có tự hỏi: Afraid of V-ing khác gì Afraid to V?

Trong những trường hợp chỉ “sợ làm gì”, cả hai cấu trúc này đều mang nghĩa giống nhau.

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Cấu trúc Afraid of
Cấu trúc Afraid of và Afraid to

Ví dụ:

  • I’m afraid of telling/to tell her the truth. Tôi sợ phải nói với cô ấy sự thật.

Mặc dù, khi muốn biểu hiện sự sợ hãi điều gì đó xảy ra bất chợt/ không theo ý, người bản xứ thường dùng cấu trúc Afraid of + V-ing (không dùng Afraid to V).

Ví dụ:

  • I was afraid to go near the dog because I was afraid of being bitten. Tôi sợ phải đi gần chú chó vì tôi sợ bị cắn.

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Afraid of trong tiếng Anh

Qua những kiến thức trên, chúng ta hãy điểm lại một số điểm cần lưu ý khi dùng cấu trúc Afraid of nhé:

Afraid of đi với danh từ hoặc V-ing

Afraid Rất có thể đi với những trường hợp động từ, nhất là những trường hợp chỉ những hành động không lường trước/không theo ý muốn.

Cấu trúc Afraid of
Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Afraid of trong tiếng Anh

Afraid to + V nguyên thể

Ngoài ra, bạn có thể dùng Afraid + that + S + V. 

Ví dụ:

  • I’m afraid that I cannot come home early. Tôi e rằng tôi không thể về nhà sớm được.

Bài tập về cấu trúc afraid of kèm đáp án

Đây là một bài tập lựa chọn đáp án đúng về cấu trúc “Afraid of” kèm đáp án:

Chọn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu sau:

She is afraid _ snakes.
a) at
b) in
c) of
d) with
Đáp án: c) of

They are afraid _ public speaking.
a) at
b) in
c) of
d) with
Đáp án: c) of

He is afraid _ failing the exam.
a) at
b) in
c) of
d) with
Đáp án: c) of

We are afraid _ heights.
a) at
b) in
c) of
d) with
Đáp án: c) of

She is afraid _ the dark.
a) at
b) in
c) of
d) with
Đáp án: c) of

I am afraid _ making mistakes.
a) at
b) in
c) of
d) with
Đáp án: c) of

He is afraid _ spiders.
a) at
b) in
c) of
d) with
Đáp án: c) of

They are afraid _ flying.
a) at
b) in
c) of
d) with
Đáp án: c) of

We are afraid _ the thunderstorm.
a) at
b) in
c) of
d) with
Đáp án: c) of

I am afraid _ ghosts.
a) at
b) in
c) of
d) with
Đáp án: c) of

Sau khi tìm hiểu về cấu trúc Afraid of trong tiếng Anh, bạn đã nắm vững công thức và cách dùng chi tiết của nó. Giờ đây, bạn có thể sử dụng “Afraid of” một cách tự tin và chính xác, tránh nhầm lẫn và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Hãy áp dụng những kiến thức này vào việc học tiếng Anh của bạn và giao tiếp một cách tự tin trong các tình huống thực tế!

Bình luận

Bài viết liên quan: