Cấu trúc According to: Công thức, cách dùng

Để nâng cao kỹ năng nói và viết tiếng Anh, cần sử dụng thêm các giới từ đúng chuẩn. Trong bài viết này, Thành Tây sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng cấu trúc According to trong tiếng Anh. Đây là một cấu trúc phổ biến, vì vậy không nên bỏ qua

1. According to là gì?

cấu trúc According to
According to là gì?

Theo định nghĩa trong từ điển Cambridge, “According to” được xếp vào loại giới từ (preposition) và có nghĩa chính là “như đã nêu”. Người học có thể hiểu “According to” là một giới từ và có nghĩa phổ biến nhất là “theo như”.

Ví dụ minh họa:

 • According to reports, the ceasefire is holding.
  Như đã nêu trong báo cáo, lệnh ngừng bắn đang được duy trì.

2. Cách dùng cấu trúc According to trong tiếng anh

Cấu trúc According to thường được sử dụng khi đề cập đến quan điểm của một người hoặc những điều đã được đề cập trước đó.

Cấu trúc này được áp dụng phổ biến cả trong văn viết và nói.

cấu trúc According to
Cách dùng cấu trúc According to

Cấu trúc:

According to + N, S + V

S + V, according to + N

Ý nghĩa của “According to”: Dựa trên những gì ai đó cho biết hoặc dựa trên thông tin nào đó.

Ví dụ:

Nhập mã THANHTAY20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • According to their English level, university students are all divided in different groups.
  Tùy theo trình độ tiếng Anh, tất cả sinh viên được chia thành các nhóm khác nhau.
 • Kate grouped the children according to their height.
  Kate chia nhóm trẻ con theo chiều cao của chúng.

Hơn nữa, cụm từ “according to plan” có ý nghĩa là hoàn thành một công việc theo kế hoạch đã đặt ra và cũng được sử dụng phổ biến.

Ví dụ: 

 • Did it all go according to plan?
  Mọi việc đi theo kế hoạch chứ? 

3. Phân biệt cấu trúc “According to” với “by” và “in my opinion”

Khi đề cập đến quan điểm hoặc ý kiến của bản thân, cấu trúc “According to” có thể gần giống với “In my opinion/In my view”.

Tuy nhiên, không nên sử dụng cấu trúc “According to” kết hợp với “opinion/view”.

Ví dụ:

 • According to her, there were some mistakes in the essay.
  In her opinion/In her view, there were some mistakes in the essay.
  Theo cô ấy, có vài lỗi trong bài viết. 

Khi thể hiện ý kiến cá nhân, người bản xứ thường KHÔNG sử dụng cấu trúc “According to me” (vì thường nghe không tự nhiên). Thay vào đó, họ sử dụng các cấu trúc như “In my opinion”, “From my point of view”,…

cấu trúc According to
Phân biệt cấu trúc “According to” với “by” và “in my opinion”

Kế đến, khi sử dụng cấu trúc “According to” để diễn tả “căn cứ theo điều gì/được thấy theo điều gì”, ta có thể thay thế “According to” bằng “By”.

Ví dụ:

 • The documents are graded according to their topics.
  = The documents are graded by their topics.
  Các tài liệu được phân loại theo chủ đề.
 • It’s 2.30 according to the station clock.
  = It’s 2.30 by the station clock.
  Đã 2:30 theo như đồng hồ ở nhà ga

4. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc According to

Người học cần tránh sử dụng cấu trúc “According to” để thể hiện quan điểm của bản thân.

Thay vào đó, để diễn đạt quan điểm cá nhân, người học nên sử dụng các cấu trúc như “In my opinion”, “In my view”, “From my perspective”, “From my viewpoint”, “From my point of view” (theo quan điểm của tôi).

Ví dụ:

 • Không dùng: According to me, Sarah is the best student in the class.
 • Dùng: In my opinion, Sarah is the best student in the class.(Theo quan điểm của tôi, Sarah là học sinh giỏi nhất lớp.)
cấu trúc According to
Lưu ý khi sử dụng cấu trúc According to

Cấu trúc “According to” không bao giờ được sử dụng với từ “View” hoặc “Opinion”.

Ví dụ:

 • Không dùng: According to John’s view/opinion, this jacket is beautiful.
 • Dùng: In John’s view/opinion, this jacket is beautiful. (Theo quan điểm của John, cái áo khoác này thì đẹp.)

Một số collocation (cụm từ) với according to:

 • According to the documents/newspapers/records: Theo như tài liệu/báo chí/ hồ sơ

Ví dụ:

 • According to these records, the suspect was at the crime scene at the time of the incident.
  Theo như hồ sơ này, nghi phạm có mặt tại hiện trường tội ác vào thời điểm xảy ra vụ việc.
 • According to the survey results: Theo như kết quả khảo sát

Ví dụ:

 • According to the survey results, most people prefer to work from home.
  Theo như kết quả khảo sát, hầu hết mọi người thích làm việc từ nhà.
 • According to the plan: Theo như kế hoạch

Ví dụ:

 • According to the plan, we will launch the new product next month.
  Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ tung ra sản phẩm mới vào tháng sau.
 • According to the laws/rules/regulations: Theo như luật pháp/quy định

Ví dụ:

 • According to the laws, smoking is prohibited in public places.
  Theo như luật pháp, hút thuốc lá bị cấm ở những nơi công cộng.

Idiom (thành ngữ) với According to

 • Cut your coat according to your cloth: thành ngữ này thường được sử dụng ở Anh và có nghĩa là nên làm việc gì đó theo khả năng của bản thân đặc biệt là với tài chính hạn hẹp. Tiếng Việt có thành ngữ tương tự là: “Ước ao làm sao, của chiêu làm vậy”.

Ví dụ:

 • I know you want to buy a luxurious villa, but you have to cut your coat according to your cloth.
  Tôi biết rằng bạn muốn mua một căn biệt thự sang trọng, nhưng bạn cầncân nhắc khả năng tài chính hạn hẹp của mình.

5. Bài tập về cấu trúc According trong tiếng Anh

Sử dụng các cấu trúc According to để viết lại các câu sau:

 1. In my opinion, this is the best restaurant in town.
 • According to me, this is the best restaurant in town.
 1. From my point of view, the company should focus on sustainability.
 • According to my viewpoint, the company should focus on sustainability.
 1. The survey results show that most people prefer to work from home.
 • According to the survey results, most people prefer to work from home.
 1. I think we should follow the plan to finish the project on time.
 • According to me, we should follow the plan to finish the project on time.
 1. In my view, the new policy will have a positive impact on the environment.
 • According to my perspective, the new policy will have a positive impact on the environment.

Sau khi phân tích kỹ về các cấu trúc và cách sử dụng của According to, và cung cấp bài tập cơ bản cho người học, tác giả hy vọng rằng họ có thể sử dụng đúng các cấu trúc khác nhau của According to để tránh sai sót ngữ pháp.

Bình luận

Bài viết liên quan: