Thủy Tiên

Danh sách bài viết

Cách dùng cấu trúc Not only… but also trong tiếng Anh

Cách dùng cấu trúc Not only… but also trong tiếng Anh

Cấu trúc Not only… but also là một dạng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được dùng khá phổ biến. Đây cũng là một cấu trúc khá nâng cao so với những bạn mới tiếp cận. Vì thế bài viết

Cách dùng mạo từ trong tiếng Anh (A, An, The) – Bài tập

Cách dùng mạo từ trong tiếng Anh (A, An, The) – Bài tập

Mạo từ là một trong những điểm ngữ pháp tiếng Anh rất cơ bản và khác dễ học. Cũng vì thế mà nhiều người vẫn chủ quan với cách dùng mạo từ trong tiếng Anh. Bài viết hôm nay thanhtay.edu.vn