Thủy Tiên

Danh sách bài viết

Sự khác nhau giữa grateful và thankful trong tiếng Anh

Sự khác nhau giữa grateful và thankful trong tiếng Anh

Để bày tỏ sự biết ơn, cảm kích một ai đó bằng tiếng Anh, chúng ta thường dùng grateful hoặc thankful. Về mặt ngữ nghĩa grateful và thankful gần như giống nhau khiến nhiều người hay nhầm lẫn. Hôm nay