18 May 2018

Một số văn bản quy định về công tác học sinh – sinh viên

 

  • Quyết định về quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

1.VĂN BẢN HỢP NHẤT 17_VBHN-BGDĐT NĂM 2014 HỢP NHẤT QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

 

  • Thông tư 15_2014_TT-BGDĐT về quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ

2.THÔNG TƯ 15_2014_TT-BGDĐT VỀ QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 

  • Thông tư 10_2016_TT- BGDĐT về quy chế công tác sinh viên với chương trình Đại học hệ chính quy

3.THÔNG TƯ 10_2016_TT-BGDĐT VỀ QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 

  • Thông tư 16_2015_TT-BGDĐT về quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy

4.THÔNG TƯ 16_2015_TT-BGDĐT VỀ QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA NGƯỜI HỌC ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 

  • Thông tư 19_2015_TT-BGDĐT về quy chế quản lý Bằng tốt nghiệp THCS, Bằng tốt nghiệp THPT, Văn bằng giáo dục Đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

5.THÔNG TƯ 19_2015_TT-BGDĐT VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ BẰNG TỐT NGHIỆP THCS, BẰNG TỐT NGHIỆP THPT, VĂN BẰNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CHỨNG CHỈ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

 

  • Văn bản hợp nhất 28VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên

6.VĂN BẢN HỢP NHẤT 28VBHN-BGDĐT NĂM 2014 HỢP NHẤT QUYẾT ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

 

  • Thông tư 05_2017_TT_BGDĐT quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy_Tuyển sinh Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy 

7.1.THÔNG TƯ 05_2017_TT-BGDĐT QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY_ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY

 

  • Thông tư 07_2018_TT-BGDĐT về sửa đổi tên và quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy_Tuyển sinh Cao đẳng nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy kèm theo Thông tư 05_2017_TT-BGDĐT

7.2.THÔNG TƯ 07_2018_TT-BGDĐT VỀ SỬA ĐỔI TÊN VÀ QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐH HỆ CHÍNH QUY_ TUYỂN SINH CĐ NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GV HỆ CHÍNH QUY KÈM THEO THÔNG TƯ 05_2017_TT-BGDĐT

 

  • Thông tư 06_2017_TT-BGDĐT quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ Đại học

8.THÔNG TƯ 06_2017_TT-BGDĐT QUY CHẾ ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Leave a Reply