27 Sep 2018

Trường Đại học Thành Tây lần thứ 03 liên tiếp trong năm nay có bài đăng trên hệ thống xuất bản của Nature

Ngày 25/09/2018, công trình nghiên cứu có tên gọi “Cơ sở dữ liệu mở về năng suất của KHXH&NV Việt Nam phục vụ mục đích công” của nhóm nghiên cứu thuộc dự án Mạng lưới các nhà khoa học xã hội Việt Nam (NVSS)đã vinh dự được đăng trên Tạp chí Scientific Data một tạp chí uy tín về khoa học dữ liệu, giáo dục và thống kê – xác suất thuộc Nature Research.

Nhóm nghiên cứu NVSS bao gồm các thành viên người Việt đến từ Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành (ISR) – Đại học Thành Tâyvà một số thành viên thuộc Đại học Phú Xuân(Huế).Đề tài nghiên cứu được khởi động từ tháng 1/2017, phát triển qua nhiều bước, trong đó có “bước dừng” gần 03 tháng xây dựng bổ sung hệ thống bán tự động nhập liệu, kiểm định/chuẩn hóa dữ liệu, phát triển thuật toán phân tích. Sau 13 tháng, bản thảo mới hoàn thành và mất thêm khoảng 6 tháng để vượt qua 3 vòng phản biện rất khó khăn. 

Mạng lưới hợp tác trong các ngành khoa học xã hội thuộc hai thời kỳ

Nghiên cứu trình bày quá trình xây dựng Logic, kiến trúc hạ tầng kỹ thuật, lựa chọn thuật toán, sự tiến hóa của dữ liệu, cùng với hệ thống kiểm định, xác thực, chuẩn hóa dữ liệu và khả năng tương tác, cấu trúc cơ sở dữ liệu và khả năng phân tích dữ liệu lưới kèm đồ họa.Lượng dữ liệu sử dụng ban đầu bao gồm 657 nhà khoa học có quốc tịch Việt Nam cùng 973 đồng tác giả ngoại quốc có ít nhất 1 bài công bố trên tạp chí thuộc lĩnh vực KHXH&NV được Scopus chỉ mục hóa trong giai đoạn 2008-2018.

Theo thống kê của ISR, đây mới là bài báo thứ 11 nhận hỗ trợ từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) được công bố trên các tạp chí thuộc hệ thống xuất bản của Nature hoặc Science và đánh dấu lần thứ 03 trong năm nay Trung tâm ISR – Đại học Thành Tây có bài đăng trên hệ thống xuất bản của Nature.

Được biết, Scientific Data là tạp chí hàng đầu về khoa học dữ liệu. Ban biên tập và phản biện yêu cầu rất khắt khe về tính thuyết phục của các yếu tố kỹ thuật, gồm cả logic cấu trúc và giá trị khoa học.Scientific Data cũng là tạp chí duy nhất của Nature Publishing Group chuyên về khoa học dữ liệu/thống kê. Tạp chí đã được chỉ mục trong ISI Clarivate Web of Science với hệ số tác động JIF 2017 là 5.30, trong Scopus với chỉ số CiteScore 2017 là 6.08 Scopus cũng xếp hạng Scientific Data thuộc nhóm Q1 ở tất cả 6 lĩnh vực: Khoa học Thông tin và Thư viện (xếp hạng 1/202 tạp chí thuộc lĩnh vực); Xác suất – Thống kê – Rủi ro thuộc Khoa học quyết định (hạng 2/110); Xác suất – Thống kê thuộc Toán tổng quát (hạng 4/187); Nghiên cứu giáo dục thuộc KHXH (hạng 5/979); Hệ thống thông tin (hạng 12/251) và Ứng dụng KH Máy tính (hạng 21/535)./.

Leave a Reply