10 May 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY KHUYẾN CÁO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHÔNG THAM GIA “HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI”

Trường Đại học Thành Tây thông báo khuyến cáo cán bộ, giảng viên, sinh viên về sự lôi kéo của “Hội Thánh Đức Chúa Trời”, đồng thời yêu cầu cán bộ, giảng viên, sinh viên không tham gia Hội này, nhằm tránh gây những hậu quả nghiêm trọng cho người tiếp xúc và ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh.

Theo thông báo của cơ quan chức năng, hiện nay tín đồ của “Hội thánh đức chúa trời” đã xuất hiện tại nhiều địa phương, núp bóng dưới nhiều vỏ bọc, hình thức khác nhau để dụ dỗ, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin, đặc biệt là giới trẻ, trong đó có học sinh, sinh viên tham gia hội. Đây là tổ chức tôn giáo chưa được pháp luật cho phép hoạt động, có những hành động phi pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực tới người dân nói chung. Để bảo đảm an toàn cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, Ban Giám hiệu nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên sự nguy hiểm của hội này.

Hội Thánh Đức Chúc Trời

Trường Đại học Thành Tây khuyến cáo các cán bộ, giảng viên, sinh viên phải tránh tiếp xúc với người lạ tự xưng là thành viên “Hội Thánh Đức Chúa Trời” hoặc có hành vi tuyên truyền đạo trái phép. Sinh viên phải thực hiện nghiêm túc quy chế sinh viên, trong đó có quy định sinh viên không được tổ chức hoặc tham gia hoạt động truyền đạo trái phép. Nếu gặp nhóm người lạ tự xưng là thành viên “Hội Thánh Đức Chúa Trời” thì cần báo cáo ngay cho bảo vệ trường, hoặc Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên hoặc cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lí kịp thời.

Các chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập, giảng viên đứng lớp cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và tăng cường quản lý sinh viên, nhằm nắm bắt tình hình diễn biến trong sinh viên để kịp thời xử lý những trường hợp sinh viên bị người lạ dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào hội (nếu có).

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông phối hợp với các phòng ban, khoa của trường  có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến đến các cán bộ, đoàn viên, sinh viên biết về tác động tiêu cực của “Hội Thánh Đức Chúa Trời” để mọi người phòng tránh việc bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia Hội này./.

KT Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng phụ trách

 

TS. Đặng Xuân Tin

Leave a Reply