28 Jul 2018

Trường Đại học Thành Tây tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 28/07/2018, tại Hội trường 205 – 206 nhà B, Trường Đại học Thành Tây đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự Đại hội có 30 cổ đông và đại diện cổ đông với tổng số cổ phần tham dự là 59.343.198 cổ phần, chiếm 98,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Bên cạnh đó, Đại hội còn có sự tham gia của các vị đại biểu, khách mời và các cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng như: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; thông qua quy chế tài chính Trường Đại học Thành Tây; Kế hoạch hoạt động năm học 2018 – 2019 và thông qua việc miễn nhiệm nhân sự HĐQT nhiệm kỳ III của Trường đối với ông Lê Xuân Sơn và bà Nguyễn Phương Thảo.

 

 

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Thành Tây – TS. Hồ Xuân Năng đã trình bày về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2018 – 2019. Theo đó, Trường Đại học Thành Tây sẽ phát triển theo định hướng trở thành trường Đại học nghiên cứu trình độ cao, từng bước hội nhập hệ thống đại học khu vực và thế giới. Để làm được điều đó, Nhà trường sẽ mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng các hướng nghiên cứu về công nghệ tiên tiến, có khả năng chuyển giao cho doanh nghiệp một cách hiệu quả. Khuyến khích cán bộ, giảng viên nỗ lực trong công tác nghiên cứu, đa dạng hóa các loại hình nghiên cứu khoa học, gắn NCKH với nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học.

Ngoài ra, Trường Đại học Thành Tây cũng duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo hiện có và tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các tổ chức, các trường Đại học uy tín trên thế giới. Tham gia tích cực vào các chương trình hợp tác Quốc tế do Bộ Công thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ;…chủ trì. Song song với đó, Nhà trường cũng tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn với các hạng mục như: xây dựng khu nhà làm việc, khu giảng đường, hệ thống phòng thực hành thí nghiệm. Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, ĐHCĐTN năm 2018 trường Đại học Thành Tây đã thành công tốt đẹp. Với sự ủng hộ của toàn thể Quý Cổ đông, sự chỉ đạo định hướng của HĐQT, Ban giám hiệu Nhà trường cùng nỗ lực của đội ngũ cán bộ – giảng viên, Đại học Thành Tây hoàn toàn tự tin sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, sớm trở thành một trung tâm đào tạo theo hướng chất lượng cao đạt chuẩn quốc gia và khu vực.

 

Leave a Reply