16 May 2018

THỜI KHÓA BIỂU KỲ II, NĂM HỌC 2017 – 2018

 

  • LỚP K9 – NNA, K3 – VB2NNA, HỌC CA TỐI – GIẢNG ĐƯỜNG B201 (KỲ IV)

 

  • LỚP K8CT – HỌC CA CHIỀU, GIẢNG ĐƯỜNG B205

 

  • LỚP K9CT – HỌC CA CHIỀU, GIẢNG ĐƯỜNG B206

 

  • LỚP K10CT – HỌC CA CHIỀU, GIẢNG ĐƯỜNG B402

 

 

  • LỚP K9 – K10 CNTT, HỌC CA: SÁNG – GIẢNG ĐƯỜNG B301

  • LỚP K9, 10 KHMT – HỌC CA SÁNG, GIẢNG ĐƯỜNG B403

 

Leave a Reply