18 May 2018

TẠP CHÍ “STUDIES IN HIGHER EDUCATION” CHẤP THUẬN ĐĂNG TẢI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI LIÊN NGÀNH (ISR) – ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

Ngày 13/05/2018, Giáo sư Vincent Meek Tổng biên tập Tạp chí hàn lâm uy tín bậc nhất về Giáo dục Đại học của NXB hàng đầu thế giới Routledge/Taylor & Francis là Studies in Higher Education, đã chính thức thông báo chấp thuận công bố một bản thảo mới của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội Liên ngành (ISR) trực thuộc Đại học Thành Tây (Thanhtay University). Bài nghiên cứu được công bố ghi rõ nghiên cứu thuộc ĐH Thành Tây, và nằm trong khuôn khổ nghiên cứu khoa học cơ bản cấp quốc gia (National Research Grant) của Bộ Khoa học Công nghệ/NAFOSTED. 

Tạp chí Studies in Higher Education

Được biết, Tạp chí Studies in Higher Education đã sang tuổi xuất bản thập kỷ thứ 5, và có hệ số tác động CiteScore (Scopus) 2.11 (2016) và Journal Impact Factor (ISI Web of Science) 1.527. Việc Tạp chí Studies in Higher Education đăng tải công trình nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội Liên ngành (ISR) đã khẳng định được uy tín học thuật quốc tế của Đại học Thành Tây; đồng thời, củng cố vị thế là một trong những trung tâm mạnh nhất hiện nay tính trên quy mô toàn quốc về nghiên cứu KHXH&NV./.

Leave a Reply