06 Jun 2018

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

Ngày 05/06/2018, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định 2722/QĐ-UBND về việc công nhận Phó Giáo sư, Tiến Sĩ Ngô Văn Hiền là Thành viên Hội đồng quản trị Khóa 3, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Cùng ngày, tại quyết định số 2723/QĐ-UBND Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng đồng thời công nhận ông Ngô Văn Hiền, Phó giáo sư, Tiến sĩ  là Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây, Khóa 3, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Leave a Reply