CHỈ CÒN 10 CHỈ TIÊU ĐẢM BẢO ĐẦU RA
Cập nhật lúc : 9/12/2016 10:42:44 AM, [GMT+7]
Khoa Luật kinh tế hiện chỉ còn 10 chỉ tiêu Đại học chính quy, đảm bảo sau khi tốt nghiệp được giới thiệu việc làm tại Văn phòng công chứng, Phòng pháp chế doanh nghiệp.
Thời hạn: trước ngày 30/9/2016 hoặc kết thúc sớm hơn khi đã đủ chỉ tiêu
Liên hệ: Mrs. Cúc- 0915 377 255, Mrs. Thảo- 0904 658 222/ 0988 394 210
Quay lạiBản in