Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Luật kinh tế có nhiều cơ hội để lựa chọn việc làm và có thể đảm nhận các công việc sau:

i) Nhân viên quản trị hoặc chuyên gia pháp lý về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế...

ii) Nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế, quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo Luật;

iii) Đủ điều kiện dự thi tuyển công chức của các cơ quan nhà nước; học tập, đào tạo, bồi dưỡng để được cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư, Chấp hành viên, Công chứng viên, Thừa phát lại, Trọng tài viên, Đấu giá viên hoặc thi tuyển vào các chức danh tư pháp khác;

iv) Nhân viên trong các tổ chức hành nghề Luật sư, Công chứng, Trọng tài kinh tế, Thừa phát lại...

iv) Tiếp tục học ở bậc cao hơn (Thạc sỹ, Tiến Sỹ) ở trong hoặc ngoài nước.

Quay lạiBản in