1. Đào tạo chất lượng cao: Trường Đại học Thành Tây đào tạo Cử nhân Luật kinh tế theo chương trình đào tạo chất lượng cao, gắn lý thuyết với thực hành, gắn đào tạo với khả năng làm việc thực tế khi ra trường, bảo đảm sinh viên sau khi tốt nghiệp là những người thực hành Luật kinh tế năng động, thành thạo kỹ năng nghề nghiệp, nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường, nhạy bén nắm bắt thông tin kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

2. Cấp bằng Cử nhân kép: Trong 04 năm sinh viên có thể hoàn thành đồng thời 02 chương trình đào tạo để được cấp bằng cử nhân kép (đại học chính quy): Cử nhân Luật kinh tế và Cử nhân quản trị kinh doanh hoặc Cử nhân Luật kinh tế và Cử nhân quản trị nhân sự.

3. Địa điểm học: Cơ sở Hà Nội 1 Đại học Thành tây: Tòa nhà M5 - số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội (cạnh Đại học Luật Hà Nội) với các phòng học, phòng máy tính hiện đại, wifi miễn phí... Khoa Luật kinh tế có đội ngũ giảng viên gồm các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và hoạt động thực tiễn, các bài giảng xúc tích, có tính ứng dụng thực tiễn cao...

4. Ngay trong thời gian học, sinh viên Luật kinh tế được tạo điều kiện có thể làm việc bán thời gian tại các Văn phòng Luật sư, Công chứng hoặc các Trung tâm hành nghề luật... để có thêm thu nhập.

Quay lạiBản in