Nhân sự Khoa Luật kinh tế
Cập nhật lúc : 9/6/2016 2:48:52 PM, [GMT+7]
I. Trưởng khoa: Tiến sỹ luật học Nguyễn Đức Mai
II. Hội đồng khoa học Khoa:
1.       GS.TS. Phạm Hồng Thái - Chủ tịch Hội đồng
2.       Luật sư Lê Văn Trung - Phó Chủ tịch Hội Đồng
3.      Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Mai - Phó chủ tịch Hội đồng
4.       ThS. Nguyễn Phương Thảo - Thành viên
5.      Luật sư Phạm Thanh Bình - Thanh viên
6.      PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng - Thành viên
7.      PGS.TS. Trần Thị Cúc - Trợ lý, thư ký Hội đồng
Quay lạiBản in