9/6/2016 2:49:19 PM
       1.      Giới thiệu chung Xây dựng Khoa Luật Kinh tế đại học Thành Tây trở thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu Luật học có uy tín trong nước, nhằm đào tạo cho xã hội những chuyên gia pháp lý vững vàng về kiến......
9/6/2016 2:48:52 PM
I. Trưởng khoa: Tiến sỹ luật học Nguyễn Đức Mai II. Hội đồng khoa học Khoa: 1.       GS.TS. Phạm Hồng Thái - Chủ tịch Hội đồng 2.       Luật sư Lê Văn Trung - Phó Chủ tịch Hội Đồng 3.      Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Mai - Phó chủ tịch Hội......