Thông báo tuyển sinh năm hệ liên thông từ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học ngành Tài chính ngân hàng ,Kế toán
Cập nhật lúc : 8/17/2016 9:43:21 AM, [GMT+7]
    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
                    
Số:       /TB-ĐHTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                    Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016


 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2016

 
- Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 về việc quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng.
- Căn cứ đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 cho Trường Đại học Thành Tây.

Trường Đại học Thành Tây tuyển sinh hệ Liên thông từ Trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại học năm 2016 cụ thể như sau:

1.  Chỉ tiêu Đào tạo
-   QTKD: 50
-   Tài chính- Ngân hàng: 50
-    Kế toán: 50

2. Đối tượng và cách thức tuyển sinh:

 Người có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên nghiệp

3. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

4. Thời gian đào tạo: 

  Liên thông từ:  TCCN lên Đại học: 30 tháng, Cao đẳng  lên Đại học: 18 tháng

5. Thời gian nhận hồ sơ, ôn thi, dự thi và kinh phí:

Thí sinh có bằng tốt nghiệp TCCN hoặc CĐ khác chuyên ngành nhưng cùng khối ngành với ngành đăng ký dự thi phải học một số môn bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Thành Tây trước khi dự thi.

Nhận Hồ sơ đăng ký dự thi: từ 20/08/2016 đến ngày 26-27/11/2016

Thời gian tổ chức thi: 10&11/12/2016

 Lệ phí dự thi: 500.000đ/ Thí sinh

 Địa điểm tập trung: Trường Đại học Thành Tây, Yên Nghĩa, Hà Đông, HN

 Mọi chi tiết xin liên hệ:
 Khoa  Tài chính - Ngân hàng: ĐT: 0466569104 /0974409527  Website: thanhtay.edu.vn/pubs/kt

Quay lạiBản in