THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 4
Cập nhật ngày: 23/06/2014
THÔNG BÁO
(v/v nhận bằng tốt nghiệp của sinh viên đại học Khóa 4)
 

Gửi sinh viên đại học khóa 4 Trường Đại học Thành Tây
+ Ngày 26/6/2014 Trường Đại học Thành Tây tổ chức phát bằng tốt nghiệp và bảng điểm cho các em sinh viên khóa 4 Trường Đại học Thành Tây vào lúc 7h45'
+ Các sinh viên khi nhận bằng tốt nghiệp nhớ mang theo "Thẻ sinh viên" hoặc " Chứng minh nhân dân" 
Chú ý: Tất cả các sinh viên phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ các khoản học phí, lệ phí .......đối với nhà Trường trước khi nhận bằng

 
KHOA KINH TẾ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG