Kế hoạch thực tập cho sinh viên Chính quy tốt nghiệp năm 2017
Cập nhật ngày: 28/11/2016
Khoa Tài chính - Ngân hàng kính gửi các bạn sinh viên Chính quy K7 kế hoạch thực tập tốt nghiệp và dự kiến thi tốt nghiệp năm 2017. Yêu cầu bán cán sự các lớp phổ biến cho các bạn để nắm rõ lịch trình thực tập và tiến độ hoàn thành Chuyên đề.
Mọi thắc mắc, các bạn liên hệ:
Thầy Nguyễn Văn Kỳ - 0979.422.986