Danh mục tài khoản kế toán Việt Nam
Cập nhật ngày: 25/04/2013
Bộ danh mục tài khoản Việt Nam giúp các bạn sinh viên nắm rõ hơn và dễ dàng tra cứu hơn, dễ nhớ hơn các công việc liên quan đến kế toán. Đây cũng là chìa khóa để các bạn mở kho kiến thức kế toán nhé.
Tôi đã điều chỉnh để các bạn dễ thấy thứ tự và sự tương quan các đầu mục trong tài liệu

Chúc các bạn thành công!
File đính kèm:
0 0 91136 Kb