THÔNG BÁO MỞ LỚP BSKT THI CAO HỌC QTKD NĂM 2015
Cập nhật ngày: 15/12/2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
KHOA KT - TC - NH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
Hà Nội ngày 15 tháng 12 năm 2014
 
THÔNG BÁO
(V/v mở lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học chuyên ngành QTKD năm 2015)
Trường Đại học Thành Tây tổ chức mở lớp học bổ sung kiến thức dành cho các thí sinh tốt nghiệp đại học đăng kí dự thi trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường như sau:
1.     Các ngành và môn học bổ sung kiến thức
Ngành gần
STT  Tên ngành gần Mã ngành Môn học bổ sung kiến thức (5 môn) Số tín chỉ
1 Tài chính - Ngân hàng 52340201 1. Marketing căn bản
2. Quản trị nhân lực
3. Thanh toán quốc tế
4. Tài chính quốc tế
5. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
3
2 Kế toán 52340301 3
3 Kiểm toán 52340302 3
4 Quản trị nhân lực 52340404 3
5. Hệ thống thông tin quản lý 523404405   3
6 Quản trị văn phòng 523404406    
 
Ngành xa
Stt Tên ngành  xa Mã ngành Môn học bổ sung kiến thức (8/12 môn) Số tín chỉ
1 Luật 52380101  1. Marketing căn bản 3
2 Ngôn ngữ anh 52220201  2. Quản trị nhân lực 3
3 Truyền thông đa phương tiện 52320104  3. Thanh toán quốc tế 3
4  Quản lý đất đai 52850103  4. Tài chính quốc tế 3
5 Công nghệ thông tin 52480201  5. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3
6  Quản lý tài nguyên và môi trường 52850101  6. Tiền tệ ngân hàng 3
7 Quản lý tài nguyên rừng 52620211  7. Kế toán quản trị 3
8 Kỹ thuật hóa học và thực phẩm 52520301  8. Quản trị tài chính doanh nghiệp 3
      9. Kinh tế học 3
      10. Nguyên lý kế toán và kế toán tài chính 3
      11. Toán kinh tế 3
      12. Kinh tế phát triển 3
 
2.     Đối tượng tham gia
Người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành được nêu trên
3.     Hồ sơ đăng kí
-         Phiếu đăng kí học bổ sung kiến thức
-         Bằng tốt nghiệp đại học ( bản sao có công chứng)
-         Bảng điểm ( bảng kết quả học tập có công chứng)
-         Sơ yếu lý lịch
-         3 ảnh 3x4
-         Giấu khám sức khỏe
4.     Thời gian nhận hồ sơ đăng kí
Từ ngày 16 /12 /2014
5.     Học phí: 1.000.000đ/ 1 môn
Mỗi môn học bổ sung kiến thức phải có tối thiểu 5 học viên  mới đủ điều kiện mở lớp.
Thời gian học vào thứ 7, cn hàng tuần.
Danh sách và thời gian học cụ thể dựa theo danh sách đăng kí mở lớp.
6.     Địa chỉ liên hệ và đăng kí học
Văn phòng khoa Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học THành Tây
Phòng 110, 111/ C2 Trường Đại học Thành Tây
Webside: thanhtay.edu.vn
Điện thoại liên hệ:    
VP Khoa 0466569104
Cô Chiến: 0974409527      Thầy Trung: 0984461906         Thầy kỳ: 0979422986
File đính kèm:
THÔNG BÁO THÔNG BÁO 58368 Kb