Ngân hàng đề tài Chuyên ngành Kế toán và Ngân hàng
Cập nhật ngày: 12/01/2016

Để thuận lợi trong việc chọn đề tài nghiên cứu đối với Chuyên đề tốt nghiệp cho các lớp Chính quy khóa 6 và Liên thông Khóa 2 tại Hà Nội. Khoa xin gửi các bạn ngân hàng đề tài Chuyên ngành Kế toán và Ngân hàng. Các bạn chủ động nghiên cứu và chọn đề tài phù hợp.

File đính kèm:
Đề tài Kế toán Đề tài Kế toán 129536 Kb
Đề tài Ngân hàng Đề tài Ngân hàng 91136 Kb